Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Wydarzenia

Konferencja Ministerstwa Sprawiedliwości w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

W dniu 19 listopada 2013 roku w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie odbyła się zorganizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości konferencja pt. „Kształcenie kadr sądownictwa i prokuratury – praktyka i oczekiwania”. W konferencji tej udział wzięli : Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Hajduk i Stanisław Chmielewski, Dyrektor Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości Waldemar Szmidt, Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego Marek Jamrogowicz, Przewodnicząca Rady Programowej KSSiP Prof.

Udział przedstawicieli KSSiP w sympozjum w Turcji

   W dniach 23-25 października 2013 r. w Antalyi odbyło się organizowane przez Wysoką Radę Sędziów i Prokuratorów Turcji sympozjum pt. „Training of Members of the Judiciary for Efficient and Effective Justice” poświęcone wstępnemu i ustawicznemu szkoleniu członków wymiaru sprawiedliwości. W sympozjum wzięli udział sędziowie, prokuratorzy i pracownicy naukowi z całego świata. W trakcie sympozjum zagraniczni uczestnicy zostali zapoznani m.in.

Międzynarodowy sukces aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

   Drużyna aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury reprezentowana przez: aplikantkę II rocznika aplikacji sędziowskiej Aleksandrę Bolibok oraz dwie aplikantki II rocznika aplikacji prokuratorskiej: Maurę Bruską oraz Martę Choromańską, występująca pod opieką merytoryczną sędzi Barbary Augustyniak zajęła pierwsze miejsce w finale 8. edycji międzynarodowego konkursu THEMIS, który odbył się w dniach 21-25 października 2013 r. w Bukareszcie.

Eliminacje do II Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

  23 października 2013 roku w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie odbyły się eliminacje do II Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów KSSiP. Wzięło w nich udział 3 aplikantów IV rocznika aplikacji ogólnej, 2 aplikantów III rocznika aplikacji prokuratorskiej i po jednym aplikancie II i III rocznika aplikacji sędziowskiej. Wygłaszali oni uprzednio przygotowane przez siebie mowy na dowolny temat, mające charakter mów oskarżycielskich bądź ogłoszeń wyroków wraz z ich ustnymi uzasadnieniami.

Wizyta sędziów z Holandii w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

  W dniu 16 października 2013 roku w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: sędziowie Sądu Apelacyjnego w Arnhem-Leeuwarden w Holandii – Rutger Wery i Ruth van der Pol, Dyrektor KSSiP – Leszek Pietraszko, Zastępca Dyrektora KSSiP ds. Organizacyjnych – Agnieszka Welenc, kierownik Działu Egzaminów Ośrodka Szkolenia Wstępnego KSSiP – Adam Sęk oraz Agnieszka Pilch– sędzia delegowana do KSSiP.

Konkursowa symulacja rozprawy apelacyjnej przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze

  W dniu 17 października 2013 roku w budynku Sądu Apelacyjnego w Krakowie, w ramach European Judicial Training Network Exchange Programme for Judicial Authorities, odbył się organizowany przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Sądem Apelacyjnym w Krakowie, konkurs dla aplikantów Krajowej Szkoły w formie symulacji rozprawy apelacyjnej przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze właściwym ds. naruszeń praw człowieka. Konkurs był przeprowadzony w języku angielskim.

Wizyta Dyrektora Niemieckiej Akademii Sędziowskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

  16 października 2013 roku w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: Dyrektor Niemieckiej Akademii Sędziowskiej – dr Rainer Hornung, Dyrektor KSSiP – Leszek Pietraszko, Zastępca Dyrektora KSSiP ds. Organizacyjnych – Agnieszka Welenc, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej KSSiP – Wojciech Postulski, kierownik Działu Programów Ośrodka Szkolenia Wstępnego KSSiP – Bartłomiej Mikosz oraz Magdalena Jasińska – sędzia delegowana do KSSiP.

WIZYTA PRZEDSTAWICIELI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI Z USA

  W dniu 7 października 2013 roku w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie gościli przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości z USA : Timothy C. Evans – Sędzia Przewodniczący Sądu Obwodowego Hrabstwa Cook, Raymond L. Jagielski – Prezes Sądu V Dystryktu Municypalnego Sądu Obwodowego Hrabstwa Cook, William E. Gomolinski – reprezentujący Oddział Prawa, Sąd Obwodowy Hrabstwa Cook, Mark J. Lopez – reprezentujący w zakresie Spraw Rodzinnych, Sąd Obwodowy Hrabstwa Cook, Aurelia M.

Spotkanie kierownictwa Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z przedstawicielami Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA

W dniu 12 września 2013 roku w Krakowie odbyło się spotkanie kierownictwa Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z przedstawicielami Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA. W spotkaniu tym udział wzięli: Ze strony Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia:
- Hanna Kaflak – Januszko, członek Zarządu SPP Iustitia, szef zespołu prawa cywilnego,
- Katarzyna Kijowska – Kukulska, członek Zarządu SPP Iustitia, szef zespołu ds. szkolenia,

Sukces polskich aplikantów

Uprzejmie informujemy, iż drużyna aplikantów reprezentowana przez: Panią Aleksandrę Bolibok, Panią Maurę Bruską oraz Panią Martę Choromańską wspierana przez Pana sędziego Wojciecha Machnickiego zakwalifikowała się do finału konkursu THEMIS, który odbędzie się w dniach 21-25 października 2013 r. w Bukareszcie.

Strony