Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Komunikaty i informacje

Zarządzenie nr 11/2019 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratory z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie określenia terminów rozpoczęcia i zakończenia X rocznika aplikacji prokuratorskiej

Instrukcja ustawienia konta i dostępu do poczty e-mailowej Krajowej Szkoły Sadownictwa i Prokuratury X rocznika aplikacji prokuratorskiej

Komunikat Nr 5/2019 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie uroczystości inauguracji X rocznika aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej

Zarządzenie Nr 605/2019 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 4 grudnia 2019 r. w przedmiocie wskazania dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od praktyk dla aplikantów X rocznika aplikacji prokuratorskiej

Komunikat nr 17/2022 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie przedstawienia egzaminowanym aplikantom propozycji pracy na stanowisku asesora prokuratury w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury oraz uroczystości zakończenia szkoleń aplikantów X rocznika aplikacji prokuratorskiej i I rocznika aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 23/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieobsadzonych stanowisk asesorskich w wydziałach karnych do objęcia przez aplikantów aplikacji prokuratorskiej

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 497/2022 z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia listy klasyfikacyjnej egzaminowanych w 2022 r. aplikantów aplikacji prokuratorskiej ubiegających się o stanowiska asesorskie w wydziałach karnych sądów rejonowych

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 498/2022 z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia terminu i miejsca odebrania od egzaminowanych w 2022 r. aplikantów aplikacji prokuratorskiej ubiegających się o stanowiska asesorskie w wydziałach karnych oświadczeń o dokonaniu wyboru stanowiska asesora sądowego

Komunikat Nr 26/2022 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie odebrania od egzaminowanych w 2022 r. aplikantów aplikacji prokuratorskiej ubiegających się o stanowiska asesorskie w wydziałach karnych oświadczeń o dokonaniu wyboru stanowiska asesora sądowego

 

 

Data wytworzenia: 
2018-12-07 15:38
Autor treści: 
Katarzyna
Skrobiszewska
Ostatnia zmiana: 
2022-07-20 11:43
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma