Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Zorganizowana przestępczość transgraniczna ze szczególnym uwzględnieniem metod zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw

                                                              

Nabór na kolejne edycje szkoleń

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż prowadzimy nabór na kolejne edycje szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. "Zorganizowana przestępczość transgraniczna ze szczegółnym uwzględnieniem metod zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw" :

Obecnie prowadzimy rekrutację na następujące edycje szkoleń:

 

Lp.

Sygnatura szkolenia

Data rozpoczęcia szkolenia

Data zakończenia szkolenia

Miejsce szkolenia

Link do platformy e-KSSiP

1

T34/W/21

24.08.2022 r.

26.08.2022 r.

Best Western Hotel Felix

ul. Omulewska 24,

04-128 Warszawa

https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=9038

2

T18/W/21

7.09.2022 r.

9.09.2022 r.

Best Western Hotel Felix

ul. Omulewska 24,

04-128 Warszawa

https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=8503

3

T19/L/21

14.09.2022 r.

16.09.2022 r.

KSSiP

ul. Krakowskie Przedmieście 62,

20-076 Lublin

https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=8502

4

T20/W/21

21.09.2022 r.

23.09.2022 r.

Best Western Hotel Felix

ul. Omulewska 24,

04-128 Warszawa

https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=8506

5

T21/W/21

5.10.2022 r.

7.10.2022 r.

Best Western Hotel Felix

ul. Omulewska 24,

04-128 Warszawa

https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=9040

6

T22/G/21

17.10.2022 r.

19.10.2022 r.

Hotel Amber

ul. Powstańców Warszawskich 45,

80-152 Gdańsk

https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=9041

7

T23/G/21

19.10.2022 r.

21.10.2022 r.

Hotel Amber

ul. Powstańców Warszawskich 45,

80-152 Gdańsk

https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=9043

8

T25/W/21

14.11.2022 r.

16.11.2022 r.

Best Western Hotel Felix

ul. Omulewska 24,

04-128 Warszawa

https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=9045

9

T26/K/21

21.11.2022 r.

23.11.2022 r.

Premier Kraków Hotel

ul. Opolska 14a,

31-323 Kraków

https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=9046

10

T27/W/21

30.11.2022 r.

2.12.2022 r.

Best Western Hotel Felix

ul. Omulewska 24,

04-128 Warszawa

https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=9047

11

T28/L/21

12.12.2022 r.

14.12.2022 r.

KSSiP

ul. Krakowskie Przedmieście 62,

20-076 Lublin

https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=9048Powyższe szkolenia adresowane są do sędziów, asesorów sądowych, asystentów sędziego sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz prokuratorów, asesorów prokuratury i asystentów prokuratora zatrudnionych w powszechnych jednostkach prokuratury.

Zapisy na szkolenia odbywają się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej e-KSSiP. Niezwłocznie po dokonaniu zapisu prosimy o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i przesłanie go na adres Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej KSSiP, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin.

Informujemy również, że w przypadku braku możliwości realizacji szkoleń w formie stacjonarnej będą one realizowane w formie on-line.

Wszelkich informacji związanych z naborem uczestników szkoleń udziela Pani Monika Siwecka tel.: 81 458 37 55, e-mail: m.siwecka@kssip.gov.pl

Projekt pn."Zorganizowana przestępczość transgraniczna ze szczególnym uwzględnieniem metod zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020Harmonogram szkoleń - plik do pobrania

Regulamin rekrutacji- plik do pobrania

Formularz zgłoszeniowy- plik do pobrania

Oświadczenie uczestnika - plik do pobrania

 

 


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że szkolenie   T4/W/21 zaplanowane do realizacji w dniach 23-25.02.2022 r. w Warszawie  ZOSTAJE ODWOŁANE. 

Szkolenie zostanie zrealizowane w późniejszym termnie.

Poniżej zamieszczono aktualny harmonogram szkoleń w ramach projektu.

Harmonogroam szkoleń - plik do pobrania

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest dokonanie zapisu na wybrany termin szkolenia za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej KSSiP (zapisy są już dostępne na stronie www.ekssip.kssip.gov.pl), a w uzasadnionych wypadkach również drogą pisemną. Po otrzymaniu przez zgłaszającego informacji mailowej o zakwalifikowaniu na wybrany termin szkolenia, uczestnik zobowiązany będzie niezwłocznie wypełnić i przesłać podpisany formularz zgłoszeniowy (stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie) na adres Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej, ul. Krakowskie Przedmieście 62 w Lublinie.

 


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że szkolenie   T3/K/21 zaplanowane do realizacji w dniach 14-16.02.2022 r. w Krakowie  ZOSTAJE ODWOŁANE. 

Szkolenie zostanie zrealizowane w późniejszym termnie.

Poniżej zamieszczono aktualny harmonogram szkoleń w ramach projektu.

Harmonogram szkoleń- plik do pobrania

 


Szanowni Państwo,

w czasie modernizacji Paltformy szkoleniowej e-KSSiP zapisy na szkolenie możliwe są bezpośrednio u koordynatora organizacyjnego szkolenia - p. Moniki Siweckiej (m.siwecka@kssip.gov.pl)  Warunkiem udziału w szkoleniu jest zapoznanie się z Regulaminem szkoleń oraz przesłanie do biura projektu wypełnionego i podpisanego Formularza rekrutacyjnego - dokumenty do pobrania poniżej.

 

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Wzór oświadczenia Uczestnika

Harmonogram szkoleń

 


Nabór na szkolenia  2022 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż prowadzimy nabór na następujące edycje szkoleń realizowane w ramach projektu pn. "Zorganizowana przestępczość transgraniczna ze szczegółnym uwzględnieniem metod zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw" :

 

 1. W dniach 14-16.02.2022 r. w Krakowie – sygn. T3/K/21 -ODWOŁANE
 2. W dniach 23-25.02.2022 r. w Warszawie – sygn. T4/W/21 - ODWOŁANE
 3. W dniach 7-9.03.2022 r. w Gdańsku – sygn. T5/G/21 - https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=8364
 4. W dniach 9-11.03.2022 r. w Gdańsku – sygn. T6/G/21 - https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=8365
 5. W dniach 14-16.03.2022 r. r. w Lublinie – sygn. T7/L/21 - https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=8366
 6. W dniach 23-25.03.2022 r. r. w Warszawie – sygn. T8/W/21 - https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=8367
 7. W dniach 4-6.04.2022 r. r. w Warszawie – sygn. T9/W/21 - https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=8493
 8. W dniach 6-8.04.2022 r. r. w Warszawie – sygn. T10/W/21 - https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=8494
 9. W dniach 20-22.04.2022 r. r. w Warszawie – sygn. T11/W/21 - https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=8495
 10. W dniach 11-13.05.2022 r. r. w Warszawie – sygn. T12/W/21 - https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=8496
 11. W dniach 18-20.05.2022 r. r. w Warszawie – sygn. T13/W/21 - https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=8498
 12. W dniach 25-27.05.2022 r. r. w Warszawie – sygn. T14/W/21 - https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=8499
 13. W dniach 1-3.06.2022 r. r. w Warszawie – sygn. T15/W/21 - https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=8500
 14. W dniach 8-10.06.2022 r. r. w Warszawie – sygn. T16/W/21 - https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=8505
 15. W dniach 4-6.07.2022 r. r. w Lublinie – sygn. T17/L/21 - https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=8501

Powyższe szkolenia adresowane są do sędziów, asesorów sądowych, asystentów sędziego sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz prokuratorów, asesorów prokuratury i asystentów prokuratora zatrudnionych w powszechnych jednostkach prokuratury.

Zapisy na szkolenia odbywają się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej e-KSSiP. Niezwłocznie po dokonaniu zapisu prosimy o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i przesłanie go na adres Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej KSSiP, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin.

Informujemy również, że w przypadku braku możliwości realizacji szkoleń w formie stacjonarnej będą one realizowane w formie on-line.

Wszelkich informacji związanych z naborem uczestników szkoleń udziela Pani Monika Siwecka tel.: 81 458 37 55, e-mail: m.siwecka@kssip.gov.pl

Projekt pn."Zorganizowana przestępczość transgraniczna ze szczególnym uwzględnieniem metod zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 


 

W ramach projektu w dniach 16-17 grudnia 2021 roku, w formule online, odbyły się warsztaty konsultacyjne z udziałem przedstawicieli  Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, Sądów Apelacyjnych, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Finansów,  Centralnego Biura Śledczego Policji oraz wykładowców Krajowej Szkoły. W ich trakcie poddano dyskusji założenia projektu programu szkoleniowego pt. „Zorganizowana przestępczość transgraniczna ze szczegółnym uwzględnieniem metod zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw.

Sugestie oraz postulaty uczestników warsztatów pozwoliły na finalne przygotowanie programu szkoleniowego, który będzie realizowany w ramach 32 edycji 20 godzinnych zajęć wykładowych i warsztatowych, prowadzonych w małych - liczących nie więcej niż 30 osób - grupach. Szkolenia będą się odbywały w Lublinie, Warszawie, Krakowie i Gdańsku.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest dokonanie zapisu na wybrany termin szkolenia za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej KSSiP (zapisy są już dostępne na stronie www.ekssip.kssip.gov.pl), a w uzasadnionych wypadkach również drogą pisemną. Po otrzymaniu przez zgłaszającego informacji mailowej o zakwalifikowaniu na wybrany termin szkolenia, uczestnik zobowiązany będzie niezwłocznie wypełnić i przesłać podpisany formularz zgłoszeniowy (stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie) na adres Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej, ul. Krakowskie Przedmieście 62 w Lublinie.

   


ROZPOCZĘCIE NABORU NA SZKOLENIA

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy nabór na następujące edycje szkoleń realizowane w ramach projektu pn. "Zorganizowana przestępczość transgraniczna ze szczególnym uwzględnieniem metod zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw",

 

 1. W dniach 10-12.01.2022 r. w Warszawie – sygn. T1/W/21
 2. W dniach 17-19.01.2022 r. w Krakowie – sygn. T2/K/21

 

Powyższe szkolenia adresowane są do sędziów, asesorów sądowych, asystentów sędziego sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz prokuratorów, asesorów prokuratury i asystentów prokuratora zatrudnionych w powszechnych jednostkach prokuratury.

Zapisy na szkolenia odbywają się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej e-KSSiP. Niezwłocznie po dokonaniu zapisu prosimy o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i przesłanie go na adres Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej KSSiP, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin.

Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zostały zamieszczone w dokumentach poniżej.

Wszelkich informacji związanych z naborem uczestników szkoleń udziela Pani Monika Siwecka tel.: 81 458 37 55, e-mail: m.siwecka@kssip.gov.pl

Projekt pn."Zorganizowana przestępczość transgraniczna ze szczególnym uwzględnieniem metod zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Regulamin rekrutacji - plik do pobrania

Formularz zgłoszeniowy - plik do pobrania

Oświadczenie uczestnika

Harmonogram szkoleń - plik do pobrania


 

O projekcie

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 marca 2023 r. realizuje projekt pt. "Zorganizowana przestępczość transgraniczna ze szczególnym uwzględnieniem metod zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw". Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Projekt skierowany jest do sędziów, asesorów sądowych i asystentów sędziego sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych z terenu całej Polski a także prokuratorów, asesorów prokuratorskich i asystentów prokuratora wszystkich jednostek prokuratury. Celem projektu jest aktualizacja i podniesienie specjalistycznej wiedzy prawniczej z zakresu zapobiegania i zwalczania zorganizowanej przestępczości transgranicznej ze szczególnym uwzględnieniem metod zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw. Szkolenia zaplanowane w ramach projektu będą realizowane w oparciu o dedykowany kadrom sądownictwa i prokuratury program szkoleniowy.

Szkolenia będą realizowane w Lublinie,  Warszawie, Krakowie oraz Gdańsku od listopada 2021 r. do lutego 2023 roku.

Wartość projektu:  1 744 867,20 zł.

 

Osoby do kontaktu:

Kierownik projektu – Marta Cimek

tel. 81 458 37 41

e-mail: m.cimek@kssip.gov.pl

Inspektor ds. organizacji szkoleń - Monika Siwecka

tel. 81 458 37 55

e-mail: m.siwecka@kssip.gov.pl

Koordynator merytoryczny ds. procesu dydaktycznego - Krzysztof Kalinczuk

tel. 81 458 37 45, kom. 697 540 251

e-mail: k.kalinczuk@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2021-08-13 10:19
Data wytworzenia: 
2021-08-13 10:19
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2022-04-29 14:48
Autor zmiany: 
Marta
Cimek