Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Zarządzanie konfliktem na sali sądowej

                                                                

 

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, w dbałości o zdrowie uczestników szkoleń, wykładowców oraz pracowników Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury uprzejmie informujemy, że Dyrektor Krajowej Szkoły podjął decyzję, że szkolenia ustawiczne organizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w formule stacjonarnej, w dniach od 19 października 2020 roku do 30 października 2020 roku, w tym szkolenia organizowane w ramach Działu Funduszy Pomocowych, zostają odwołane.

 


Nowe edycje szkoleń 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu naboru na nowe edycje szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. "Zarządzanie konfliktem na sali sądowej":

Szkolenia są adresowane do sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych z terenu całej Polski.

Zapisy na szkolenia odbywają się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej e-KSSiP. Niezwłocznie po dokonaniu zapisu prosimy o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i przesłanie go na adres Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej KSSiP, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin.

Wszelkich informacji związanych z naborem uczestników szkoleń udziela Pani Monika Siwecka tel.: 81 458 37 55, e-mail:m.siwecka@kssip.gov.pl.

Projekt pn. "Zarządzanie konfliktem na sali sądowej" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

HARMONOGRAM SZKOLEŃ do pobrania

Realizację szkoleń zaplanowano w następujących terminach:

Terminy szkoleń z zakresu zarządzania konfliktem na sali sądowej

Sygn.   

Miejsce     

   Termin    

Blok tematyczny

Z/1/20/G      

Gdańsk   

20-21.10.2020 

cywilno-rodzinny

Z/2/20/G 

Gdańsk   

20-21.10.2020 

cywilno-rodzinny

Z/3/20/W          

Warszawa 

17-18.11.2020   

cywilno-rodzinny

Z/4/20/W          

Warszawa 

17-18.11.2020   

cywilno-rodzinny

Z/5/20/K                  

Kraków 

24-25.11.2020 

karny

Z/6/20/K                  

Kraków 

24-25.11.2020 

karny

Z/7/20/W            

Warszawa

08-09.12.2020  

karny

Z/8/20/W            

Warszawa

08-09.12.2020  

karny

Z/9/20/L                    

Lublin 

26-27.01.2021 

cywilno-rodzinny

Z/10/20/L                    

Lublin 

26-27.01.2021 

cywilno-rodzinny

Z/11/20/W          

Warszawa  

16-17.02.2021

karny

Z/12/20/W          

Warszawa  

16-17.02.2021

karny

Z/13/20/G

Gdańsk

16-17.03.2021

cywilno-rodzinny

Z/14/20/G

Gdańsk

16-17.03.2021

cywilno-rodzinny

Z/15/20/K

Kraków

30-31.03.2021

cywilno-rodzinny

Z/16/20/K

Kraków

30-31.03.2021

cywilno-rodzinny

Z/17/20/W

Warszawa

13-14.04.2021

karny

Z/18/20/W

Warszawa

13-14.04.2021

karny

Z/19/20/K

Kraków

20-21.04.2021

cywilno-rodzinny

Z/20/20/K

Kraków

20-21.04.2021

cywilno-rodzinny

Z/21/20/W

Warszawa

11-12.05.2021

cywilno-rodzinny

Z/22/20/W

Warszawa

11-12.05.2021

cywilno-rodzinny

Z/23/20/K

Kraków

25-26.05.2021

cywilno-rodzinny

Z/24/20/K

Kraków

25-26.05.2021

cywilno-rodzinny

Serdecznie zapraszamy do zapisów.

 Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż realizacja projektu została przedłużona do 30 czerwca 2021 roku. Wkrótce ogłoszone zostaną zapisy na kolejne 26 edycji szkoleń w Lublinie, Warszawie, Krakowie i Gdańsku. Pierwsze szkolenia rozpoczną się już we wrześniu 2020 r. Serdecznie zapraszamy do dokonania zapisu na szkolenie za pośrednictwem naszej Platformy Szkoleniowej.

 


Dodatkowe szkolenia - blok cywilny lub rodzinny

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o utworzeniu dwóch dodatkowych szkoleń dla osób zainteresowanych tematyką z bloku cywilnego lub rodzinnego.

Szkolenia zaplanowano w terminach:

LUBLIN - 21 - 22 stycznia 2020 r. -  OSUiWM, ul. Krakowskie Przedmieście 62 - sygn. Z/44/19/L

KRAKÓW - 28 - 29 stycznia 2020 r. - Hotel City SM, ul. Gajowa 16, 30-426 Kraków - sygn. Z/46/19/K

WARSZAWA - 11 - 12 lutego 2020 r. - Hotel Sangate, ul. KOR 32, 02-148 Warszawa - sygn. Z/50/19/W

Serdecznie zapraszamy do zapisów.

 


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o zmianie miejsca odbywania szkoleń w Krakowie.

Wszystkie edycje szkolenia będą odbywaly się w nowej lokalizacji - Hotel City SM, ul. Gajowa 16, 30-426 Kraków
 


Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z Harmonogramem realizacji szkoleń pn. "Zarządzanie konfliktem na sali sądowej", które odbędą się w 2020 roku.

Na Platformie Szkoleniowej KSSiP jest już możliwość dokonania zapisu na szkolenia zaplanowane w I i II kwartale 2020 roku.

 

Harmonogram szkoleń na rok 2020.

 


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o zmianie miejsca odbywania szkoleń w Warszawie.

Wszystkie edycje szkolenia będą odbywaly się w nowej lokalizacji - Hotel Sangate ul. 17 stycznia 32, 02-148 Warszawa.

 


Warsztaty konsultacyjne z udziałem prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych

W dniach 28 lutego – 1 marca 2019 roku w Lublinie w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, odbyły się warsztaty konsultacyjne z udziałem prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych, przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości oraz wykładowców Krajowej Szkoły. W ich trakcie poddano konsultacjom założenia projektu programu szkoleniowego pt. „Zarządzanie konfliktem na sali sądowej”.

Sugestie oraz postulaty uczestników warsztatów pozwoliły na finalne przygotowanie programu szkoleniowego. Nadto doprowadziły do wypracowania koncepcji podziału terminów szkoleń w sposób uwzględniający specyfikę pracy sędziów orzekających w wydziałach karnych, cywilnych oraz rodzinnych i nieletnich.

Opracowany podczas warsztatów program szkoleniowy będzie realizowany w ramach 80 edycji 16 godzinnych szkoleń i zajęć warsztatowych, prowadzonych w małych - liczących nie więcej niż 15 osób - grupach. Szkolenia będą odbywać się w Lublinie, Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Gdańsku.

Z uwagi na specyfikę postępowań prowadzonych w sprawach z zakresu prawa cywilnego, karnego oraz rodzinnego i nieletnich przewidziano możliwość zapisów na szkolenia realizowane przez sędziów praktyków orzekających w jednej z wymienionych kategorii  spraw.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest dokonanie zapisu na wybrany termin szkolenia za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej KSSiP (zapisy są już dostępne na stronie www.szkolenia.kssip.gov.pl) a w uzasadnionych wypadkach również drogą pisemną. Po otrzymaniu przez zgłaszającego informacji mailowej o zakwalifikowaniu na wybrany termin szkolenia, uczestnik zobowiązany będzie niezwłocznie wypełnić i przesłać podpisany formularz zgłoszeniowy (stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie) na adres Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej, ul. Krakowskie Przedmieście 62 w Lublinie.

 

Harmonogram szkoleń pt. „Zarządzania konfliktem na sali sądowej” na 2019 rok.

Zarządzanie konfliktem na sali sądowej 1Zarządzanie konfliktem na sali sądowej 2Zarządzanie konfliktem na sali sądowej 3Zarządzanie konfliktem na sali sądowej 4


Nabór na szkolenia z zarządzania konfliktem na sali sądowej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy nabór na  następujące edycje szkolenia pn. "Zarządzanie konfliktem na sali sądowej":

  1. W dniach 07.05 - 08.05.2019 r. w Lublinie – sygn. Z/1/19/L

  2. W dniach 07.05 - 08.05.2019 r. w Lublinie – sygn. Z/2/19/L

  3. W dniach 04.06 - 05.06.2019 r. w Krakowie – sygn. Z/5/19/K

  4. W dniach 04.06 - 05.06.2019 r. w Krakowie – sygn. Z/6/19/K

  5. W dniach 11.06 - 12.06.2019 r. w Warszawie – sygn. Z/7/19/W

  6. W dniach 11.06 - 12.06.2019 r. w Warszawie – sygn. Z/8/19/W

  7. W dniach 02.07 - 03.07.2019 r. w Warszawie – sygn. Z/9/19/W

  8. W dniach 02.07 - 03.07.2019 r. w Warszawie – sygn. Z/10/19/W

Powyższe szkolenia są adresowane do sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych z terenu całej Polski.

Zapisy na szkolenia odbywają się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej. Niezwłocznie po dokonaniu zapisu prosimy o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i przesłanie go na adres Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej KSSiP, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin.

Programy powyższych szkoleń oraz zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zostały zamieszczone w dokumentach poniżej.

Wszelkich informacji związanych z naborem uczestników szkoleń udziela Pani Monika Siwecka tel.: 81 458 37 55, e-mail:m.siwecka@kssip.gov.pl.

Projekt "Zarządzanie konfliktem na sali sądowej" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLEŃ do pobrania:

Zarządzanie konfliktem na sali sądowej Z/19

 

ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 


Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 01 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. realizuje projekt pt. "Zarządzanie konfliktem na sali sądowej". Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Projekt skierowany jest do sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sadowych sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych na terenie całej Polski. Celem projektu jest aktualizacja i podniesienie wiedzy wśród kadry orzeczniczej sądów powszechnych z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznej komunikacji interpersonalnej ze stronami sporu sądowego oraz doskonalenie praktycznych umiejętności komunikacji z osobami pozostającymi w konflikcie.  

Szkolenia będą realizowane w Lublinie, Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu  od maja 2019 r. do lipca 2020 roku.

Wartość projektu: 1 747 572,00 zł.

 

Osoby do kontaktu:

Kierownik projektu – Renata Piórowska

tel. 81 458 37 56

e-mail: r.piorowska@kssip.gov.pl

Prokurator delegowana do pełnienia obowiązków w KSSiP - Joanna Sadurska

tel. 81 458 37 61

e-mail: j.sadurska@kssip.gov.pl 

Inspektor ds. organizacji szkoleń - Monika Siwecka

tel. 81 458 37 55

e-mail: m.siwecka@kssip.gov.pl

Koordynator merytoryczny ds. procesu dydaktycznego - Zbigniew Husak

tel. 81 458 37 45, kom. 603 716 107

e-mail: z.husak@kssip.gov.pl

Koordynator merytoryczny ds. procesu dydaktycznego - Rafał Bartoszek

tel. 81 458 37 45, kom. 797 292 418

e-mail: r.bartoszek@kssip.gov.pl 

 

Data publikacji: 
2019-01-07 15:17
Data wytworzenia: 
2019-01-07 15:17
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2020-12-28 09:03
Autor zmiany: 
admin