Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Patronat honorowy

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 97/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie obejmowania przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury honorowego patronatu lub udziału w komitecie honorowym.

Wzór wniosku

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w przedmiocie objęcia patronatem honorowym „IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Uniwersalizm Pracy Ludzkiej. Wyzwania dla Edukacji”, która odbędzie się w dniach 06.06.2022 r. i 07.06.2022 r. na Zamku Królewskim na Wawelu oraz w Budynku Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w przedmiocie objęcia patronatem honorowym studiów podyplomowych w zakresie zwalczania przestępstw oraz wykroczeń przeciwko środowisku organizowanych wspólnie przez Główny Instytut Górnictwa i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury o objęciu honorowym patronatem konferencję naukową „Nowoczesne techniki dowodowe w ściganiu przestępczości internetowej: wyzwania i wnioski na przyszłość”

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury o objęciu honorowym patronatem książki „Naturalny porządek rzeczy w języku” autorstwa dr hab. Pawła Nowaka, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury o objęciu honorowym patronatem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod tytułem „Medycyna sądowa — aspekty prawne i kryminalistyczne" organizowaną w dniu 20 marca 2020 r. w Lublinie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Medycznego Lex Medica UMCS oraz Koło Naukowe Kryminalistyki i Prawa Policyjnego UMCS.

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzaty Manowskiej o objęciu patronatem honorowym XX Szkolenie z zakresu Prawa Upadłościowego i Prawa Restrukturyzacyjnego organizowane w dniu 20 marca 2020 r. w Krakowie przez Krajową. Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych z siedzibą w Warszawie Biuro w Katowicach.

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzaty Manowskiej o objęciu  patronatem honorowym VI Międzynarodowego Kongresu Psychiatrii Sądowej organizowanego w dniach 17-18 kwietnia 2020 r. w Łodzi przez Klinikę Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Europejskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzaty Manowskiej o objęciu patronatem honorowym Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Współpraca ekspertów sądowych z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości” organizowanej w dniu 11 stycznia 2019 r. w Lublinie przez Studenckie Koło Naukowe Prawników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzaty Manowskiej o objęciu patronatem honorowym XVIII Szkolenia z zakresu Prawa Upadłościowego i Prawa Restrukturyzacyjnego organizowanego w dniu 29 marca 2019 r. w Krakowie przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych.

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzaty Manowskiej o objęciu patronatem honorowym V Międzynarodowego Kongresu Psychiatrii Sądowej organizowanego w dniach 10-11 maja 2019 r. w Łodzi przez Klinikę Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Europejskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr Małgorzaty Manowskiej o objęciu honorowym patronatem VIII Ogólnopolskiego Międzyuczelnianego Konkursu Oratorskiego organizowanego w dniu 15 marca 2018 r. w Lublinie przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzaty Manowskiej o objęciu honorowym patronatem  ogólnopolskiego konkursu dla studentów prawa "I National Client Consultation Competition 2018"  organizowanego w dniach od 9 do 11 marca 2018 r. w Lublinie przez Uniwersytecką Poradnię Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzaty Manowskiej o objęciu patronatem honorowym XVI Szkolenia z zakresu Prawa Upadłościowego i Prawa Restrukturyzacyjnego organizowanego w dniu 23 marca 2018 r. w Krakowie przez Okręgową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie.

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzaty Manowskiej o objęciu patronatem honorowym IV Międzynarodowego Kongresu Psychiatrii Sądowej organizowanego w dniach od 6 do 7 kwietnia 2018 r. w Łodzi przez Klinikę Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Europejskie Towarzystwo Psychiatryczne.

IV Kongres Psychiatrii Sądowej

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzaty Manowskiej o objęciu patronatem honorowym XV Szkolenia z zakresu Prawa Upadłościowego i Prawa Restrukturyzacyjnego organizowanego w dniu 15 grudnia 2017 r. w Krakowie w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przez Okręgową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie.

 

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzaty Manowskiej o objęciu patronatem honorowym XIV Szkolenia z zakresu Prawa Upadłościowego i Prawa Restrukturyzacyjnego organizowanego w dniu 29 września 2017 r. w Krakowie w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przez Okręgową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie.

Strony

Subscribe to Patronat honorowy