Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Wydarzenia - Szkolenia

Międzynarodową konferencja (z tłumaczeniem na język polski) z zakresu prawa rodzinnego w ujęciu postępowań transgranicznych w ramach współfinansowanego przez UE projektu Cross-border family matters: A tour de table of good practices

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP uprzejmie informuje, że rozpoczęta została rekrutacja uczestników – polskich sędziów i prokuratorów zajmujących się sprawami rodzinnymi - na konferencję międzynarodową z zakresu prawa rodzinnego nt. dobrych praktyk w sprawach uprowadzenia dziecka za granicę. Konferencja jest kolejnym wydarzeniem organizowanym w ramach  współfinansowanego przez UE projektu szkoleniowego z zakresu prawa rodzinnego w ujęciu postępowań transgranicznych, koordynowanego przez Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA).

Rekrutacja na krótkoterminowe staże organizowane w ramach Programu Wymiany EJTN 2022 dla referendarzy sądowych, asystentów sędziów i prokuratorów oraz urzędników sądów i prokuratur zajmujących się obrotem prawnym z zagranicą

UWAGA!!! W związku z wyłączeniem dostępu do platformy e-KSSiP do czasu jego przywrócenia rekrutacja odbywa się m.in. za pośrednictwem poczty e-mail. Osoby zainteresowane udziałem w stażu uprzejmie prosimy o przesyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych (dołączony do niniejszego ogłoszenia plik: formularz_kssip_PL.doc) do dnia 14 lutego 2022 roku do godziny 18:00 na adres e-mail: m.stpiczynski@kssip.gov.pl

 

Nabór ekspertów do przeprowadzenia szkoleń w projekcie WESTEROS 2 nt. “Zwalczanie przestępstwa handlu ludźmi poprzez wzmacnianie mechanizmów prewencji, współpracy oraz odzyskiwania mienia”

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP informuje, że rumuńska Prokuratura przy Najwyższym Sądzie Kasacyjnym koordynująca współfinansowany przez UE projekt WESTEROS 2  „Zwalczanie przestępstwa handlu ludźmi poprzez wzmacnianie mechanizmów prewencji, współpracy oraz odzyskiwania mienia”, poszukuje wykładowców/ekspertów z zakresu zwalczania i zapobiegania przestępstwa handlu ludźmi.

Nabór na webinarium międzynarodowe „Hate crimes: protecting citizens against racism, homophobia, transphobia, sexism” (CR/2022/17) z katalogu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN)

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP uprzejmie informuje, że rozpoczyna nabór na pierwsze z serii webinariów międzynarodowych z katalogu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) nt. praw osób pokrzywdzonych -  „ Hate crimes: protecting citizens against racism, homophobia, transphobia, sexism” (CR/2022/17).

Z uwagi na czasowe wyłączenie eKSSiP nabór chętnych odbywa się drogą elektroniczną w sposób opisany poniżej.

 

Szkolenie

Nabór na szkolenia międzynarodowe „Procedural Safeguards in Criminal Proceedings in the EU in Practice: Improving the Existing Aquis - Introductory” (CR/2022/05) z katalogu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN)

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP uprzejmie informuje, że rozpoczyna nabór na międzynarodowe szkolenie z zakresu prawa karnego z katalogu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) nt. „Procedural Safeguards in Criminal Proceedings in the EU in Practice: Improving the Existing Aquis  - Introductory” (CR/2022/05).

Szkolenie

Nabór na seminarium międzynarodowe "Investigation and Prosecution of THB Cases in the EU" (CR/2022/04) z katalogu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN)

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej przyjmuje zgłoszenia sędziów i prokuratorów do udziału w szkoleniu międzynarodowym  "Investigation and Prosecution of  THB Cases in the EU" organizowanym w ramach katalogu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).

 

UWAGA: Z uwagi na czasowe wyłączenie eKSSiP nabór chętnych odbywa się drogą elektroniczną w sposób opisany poniżej.

 

Szkolenie

Międzynarodowe szkolenie językowe - Legal Language Training in Cooperation in Asylum and Refugees - w języku angielskim i francuskim

UWAGA!!! W związku z wyłączeniem dostępu do platformy e-KSSiP do czasu jego przywrócenia rekrutacja odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty e-mail. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu uprzejmie prosimy o przesyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych (dołączony do niniejszego ogłoszenia plik: formularz_kssip_PL.doc) do dnia 17 lutego 2022 roku do godziny 12:00 na adres e-mail: m.stpiczynski@kssip.gov.pl

Nabór na seminarium międzynarodowe "Developing New Methodology in EU Training" (TM/2022/03) z katalogu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN)

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej przyjmuje zgłoszenia sędziów i prokuratorów – wykładowców KSSiP -  do udziału w szkoleniu międzynarodowym  " Developing New Methodology in EU Training " organizowanym w ramach katalogu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).

 

UWAGA: Z uwagi na czasowe wyłączenie eKSSiP nabór chętnych odbywa się drogą elektroniczną w sposób opisany poniżej.

 

Szkolenie

Nabór na seminarium międzynarodowe "Coaching, Mentoring and Tutoring" (TM/2022/02) z katalogu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN)

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej przyjmuje zgłoszenia sędziów i prokuratorów – wykładowców szkolenia wstępnego i/lub pełniących funkcję patronów praktyk do udziału w szkoleniu międzynarodowym  "Coaching, Mentoring and Tutoring" organizowanym w ramach katalogu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).

 

UWAGA: Z uwagi na czasowe wyłączenie eKSSiP nabór chętnych odbywa się drogą elektroniczną w sposób opisany poniżej.

 

Zrozumieć bitcoin i kryptowaluty - seminarium w języku angielskim w ramach programu Catalogue Plus Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN)

UWAGA!!! W związku z wyłączeniem dostępu do platformy e-KSSiP do czasu jego przywrócenia rekrutacja odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty e-mail. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu uprzejmie prosimy o przesyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych (dołączony do niniejszego ogłoszenia plik: formularz_kssip_PL.doc) do dnia 4 lutego 2022 roku do godziny 10:00 na adres e-mail: m.stpiczynski@kssip.gov.pl

Język prawniczy - angielski w sprawach cywilnych, szkolenie w ramach Catalogue Plus Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN)

UWAGA!!! W związku z wyłączeniem dostępu do platformy e-KSSiP do czasu jego przywrócenia rekrutacja odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty e-mail. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu uprzejmie prosimy o przesyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych (dołączony do niniejszego ogłoszenia plik: formularz_kssip_PL.doc) do dnia 10 lutego 2022 roku do godziny 10:00 na adres e-mail: m.stpiczynski@kssip.gov.pl

Prawo migracyjne - seminarium w języku angielskim współorganizowane przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN)

UWAGA!!! W związku z wyłączeniem dostępu do platformy e-KSSiP do czasu jego przywrócenia rekrutacja odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty e-mail. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu uprzejmie prosimy o przesyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych (dołączony do niniejszego ogłoszenia plik: formularz_kssip_PL.doc) do dnia 4 lutego 2022 roku do godziny 10:00 na adres e-mail: m.stpiczynski@kssip.gov.pl

Zaproszenie na warsztaty Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie azylu (EASO) realizowane na przestrzeni 2022 roku.

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa do azylu, sędziów koordynatorów ds. współpracy międzynarodowej i ochrony praw człowieka z apelacji przygranicznych, prokuratorów oraz wykładowców KSSIP specjalizujących się w zakresie stosowania prawa do azylu do udziału w warsztatach międzynarodowych Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie azylu (EASO) na Malcie.

Strony

Subscribe to Wydarzenia - Szkolenia