Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Wydarzenia

Wizyta studentów Uniwersytetu Łódzkiego

W dniu 9 kwietnia 2014 roku w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury gościło 29 studentów Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego.  Spotkanie to zorganizowane zostało przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Łódź w ramach Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych.

PRZEDSTAWICIELE KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY NA POSIEDZENIU SENATU RP

   W dniu 9 kwietnia 2014 roku Przewodnicząca Rady Programowej KSSiP Prof. dr hab. Janina Błachut, Dyrektor KSSiP Leszek Pietraszko oraz Zastępca Dyrektora KSSiP ds. Aplikacji Rafał Dzyr uczestniczyli w charakterze gości w 52. posiedzeniu Senatu RP VIII kadencji. Na posiedzeniu tym odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw. W jego trakcie Dyrektor KSSiP Leszek Pietraszko wygłosił przemówienie, prezentując stanowisko w przedmiocie omawianego projektu. 

 

WIZYTA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W KRAJOWEJ SZKOLE SĄDOWNICTWA I PROKURATURY

   9 kwietnia 2014 roku w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie gościli przedstawiciele organizacji pozarządowych, w zakresie zainteresowania których pozostają kwestie związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości i prokuratury w Polsce, a mianowicie :  Prezes Zarządu Fundacji Court Watch Polska Bartosz Pilitowski oraz koordynator programu Lepsze Państwo - realizowanego przez Forum Obywatelskiego Rozwoju – Anna Sęk.

Debata dotycząca przyszłości zawodów prawniczych

   W dniu 3 kwietnia 2014 roku Kierownik Działu Praktyk i Spraw Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – Tomasz Kudla uczestniczył w roli prelegenta w debacie poświęconej przyszłości zawodów prawniczych. Organizatorem tego wydarzenia - współfinansowanego przez Unię Europejską – była Uczelnia Łazarskiego w Warszawie. W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu studentów, w tym liczne grono zainteresowanych odbywaniem aplikacji w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Inauguracja IV rocznika aplikacji : sędziowskiej i prokuratorskiej

W dniu 31 marca 2014 roku w auli Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie odbyła się uroczystość inauguracji IV rocznika aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej dla 147 aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Uroczystość zakończenia IV rocznika aplikacji ogólnej

W dniu 28 marca 2014 roku w auli Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie odbyła się uroczystość zakończenia IV rocznika aplikacji ogólnej dla 199 aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

XVIII Edycja Lokalnego Konkursu Krasomówczego

W dniu 17 marca 2014 roku w sali rozpraw Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, pod patronatem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, odbyła się XVIII Edycja Lokalnego Konkursu Krasomówczego organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa - ELSA w Krakowie.

Wykład inauguracyjny Prof. dra hab. Andrzeja Zolla

Wykład inauguracyjny Prof. dra hab. Andrzeja Zolla na temat : Polityka karna w świetle Projektu nowelizacji części ogólnej kodeksu karnego

SPOTKANIE KIEROWNICTWA KSSiP Z PRZEDSTAWICIELAMI KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

   18 marca 2014 roku w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie gościli przedstawiciele Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności : Przewodnicząca tej Komisji Stanisława Prządka, jej Zastępcy : Stanisław Piotrowicz i Robert Kropiwnicki oraz będący członkami tej Komisji posłowie : Elżbieta Achinger, Brygida Kolenda-Łabuś, Ligia Krajewska i Leonard Krasulski, a także Dyrektor Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości Waldemar Szmidt. Spotkali się oni z Przewodniczącą Rady Programowej KSSiP Prof. dr hab. Janiną Błachut oraz z Dyrektorem KSSiP Leszkiem Pietraszko i jego Zastępcami : Adamem Czerwińskim i Agnieszką Welenc, a także z Kierownikiem Działu Programów Ośrodka Szkolenia Wstępnego KSSiP Agnieszką Pilch i delegowanymi do KSSiP sędziami : Magdaleną Jasińską i Wandą Kacprzak.

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „MIEJSCE ZDARZENIA”   13 marca 2014 roku odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Miejsce Zdarzenia”, współorganizowana przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne.

Strony