Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Kwartalnik

Lista linków dotyczących kwartalnika
Redakcja
Kwartalnika

Opublikowane
numery

Dla Autorów
i Recenzentów

Lista
recenzentów

Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury jest periodykiem skierowanym przede wszystkim do sędziów, prokuratorów, referendarzy sądowych, asesorów sądowych i asesorów prokuratury, asystentów sędziów i prokuratorów, urzędników sądów i prokuratury oraz aplikantów aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej, ale również do przedstawicieli nauki prawa oraz innych prawniczych grup zawodowych, w tym adwokatów, radców prawnych i notariuszy.

Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przeszedł również ewaluację czasopism naukowych prowadzoną przez ICI Journals Masterlist, uzyskując w procesie oceny ICI Journals Master List za rok 2022 wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 72.69 pkt.

W 2013 roku Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury został wpisany na listę czasopism naukowych (część B), uzyskując 3 punkty. W 2015 roku liczba punktów wzrosła do 4.

Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych na potrzeby kategoryzacji jednostek naukowych przeprowadzanych w 2017 r. z dn. 26 stycznia 2017 r.

W 2018 roku po zmianie sposobu punktacji i oceny czasopism naukowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej oraz rozporządzeniem Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, punktacja Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury wynosiła 5 pkt.

W grudniu  2021 r. Kwartalnik  został wpisany do wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, uzyskując najpierw 20, a potem 40 punktów.

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

 

W wyniku kolejnej zmiany punktacji czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Kwartalnik uzyskał 70 pkt

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

 

Zgodnie z aktualnym wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych opublikowanym Komunikatem Ministra Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r. punktacja Kwartalnika to 40 punktów.

Komunikat Ministra Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych


Redakcja zachęca do publikowania na łamach Kwartalnika. Zapraszamy do zapoznania się z zakładką „Dla Autorów i Recenzentów”.

 

Wydaje: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
Nakład: 1000 egzemplarzy
ISSN: 2083-7186

Data publikacji: 
2013-08-05 15:08
Data wytworzenia: 
2013-08-05 15:08
Ostatnia zmiana: 
2024-03-26 09:33
Autor zmiany: 
Piotr
Woicki