Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Szkolenie patronów koordynatorów aplikantów Krajowej Szkoły

W dniach 17-18 czerwca 2019 r. w Krakowie w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwai Prokuratury odbyło się szkolenie dla patronów koordynatorów aplikantów KSSiP.

W szkoleniu poprowadzonym przez wykładowców i pracownika Krajowej Szkoły uczestniczyli sędziowie i prokuratorzy pełniący funkcję patronów koordynatorów aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikantów aplikacji prokuratorskiej.

W trakcie szkolenia omówione zostały wybrane regulacje w aktach prawnych istotnych w toku sprawowania patronatu przez patronów koordynatorów, zasady funkcjonowania i struktura Krajowej Szkoły, prawa i obowiązki patrona koordynatora, prawa i obowiązki patrona praktyki – w tym realizacja zaleceń KSSiP do praktyk, metodyka sprawowania patronatu nad aplikantami podczas odbywania praktyk w sądach i prokuraturach, kryteria oceny aplikanta i zasady sporządzania opinii przez patrona praktyk.

Nadto omówiono współpracę patronów praktyk z patronami koordynatorami, sprawowanie patronatu nad aplikantami w świetle dotychczasowych doświadczeń patronów koordynatorów i patronów praktyk oraz wnioski wypływające z analizy ankiet przesłanych przez patronów koordynatorów, patronów praktyk i aplikantów, a także współpracę patronów koordynatorów z Działami Praktyk i Spraw Aplikantów Ośrodka Aplikacji Sędziowskiej i Ośrodka Aplikacji Prokuratorskiej KSSiP.

W ramach szkolenia tzw. umiejętności miękkich wykładowca Krajowej Szkoły z zakresu psychologii omówiła rolę patrona koordynatora w budowaniu relacji patron praktyki-aplikant, a także pogłębiła tematy takie jak: motywowanie, komunikacja i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

Szkolenie zorganizowane zostało przez Dział Praktyk i Spraw Aplikantów Ośrodka Aplikacji Prokuratorskiej KSSiP we współpracy z Działem Praktyk i Spraw Aplikantów Ośrodka Aplikacji Sędziowskiej KSSiP.

 

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Data: 
sobota, Czerwiec 22, 2019
Data publikacji: 
2019-06-22 15:35
Data wytworzenia: 
2019-06-22 15:37
Autor treści: 
Mateusz
Martyniuk
Ostatnia zmiana: 
2019-06-22 15:41
Autor zmiany: 
Mateusz
Martyniuk