Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe dot. usługi z zakresu serwisu, przeglądów, konserwacji i napraw wentylatorów, klimatyzatorów, instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach KSSiP w Krakowie

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza do złożenia oferty na: złożenie oferty dot. usługi z zakresu serwisu, przeglądów, konserwacji i napraw wentylatorów, klimatyzatorów, instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach KSSiP w Krakowie

Zapytanie ofertowe - „Świadczenie na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem – gmina Serock, woj. mazowieckie, usług polegających na ważeniu, moczeniu, praniu, krochmaleniu, dezynfekcji, suszeniu...

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza do złożenia oferty na: „Świadczenie na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem – gmina Serock, woj. mazowieckie,  usług polegających na ważeniu, moczeniu, praniu, krochmaleniu, dezynfekcji, suszeniu, maglowaniu bielizny hotelowej i gastronomicznej” służące oszacowaniu zamówienia do postępowań o wartości równej lub przekraczającej 130 tys.

Usługa konserwacji i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza do złożenia oferty na Usługę konserwacji i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62.

 

 

Zapytanie ofertowe - usługa przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego, bezpieczeństwa informacji w narzędziu e-KSSiP wraz ze środowiskiem sieciowym hostingodawcy oraz sporządzenie raportu

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia: Usługa przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego, bezpieczeństwa informacji w narzędziu e-KSSiP wraz ze środowiskiem sieciowym hostingodawcy oraz sporządzenie raportu.

Zapytanie ofertowe: „Zakup wraz z dostawą 2 sztuk zegarów ściennych do siedziby zamawiającego: Dom Aplikanta KSSiP ul. Przy Rondzie 5 w Krakowie"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.„Zakup wraz z dostawą 2 sztuk zegarów ściennych do siedziby zamawiającego: Dom Aplikanta KSSiP ul. Przy Rondzie 5 w Krakowie.”

 

Zapytanie ofertowe: „Usługa przeglądu okresowego sportowych przyrządów i urządzeń do ćwiczeń (urządzeń fitness), w siedzibie zamawiającego: Dom Aplikanta KSSiP ul. Przy Rondzie 5 w Krakowie.”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.„Usługa przeglądu okresowego sportowych przyrządów i urządzeń do ćwiczeń (urządzeń fitness), w siedzibie zamawiającego: Dom Aplikanta KSSiP ul. Przy Rondzie 5 w Krakowie.”

 

Zapytanie ofertowe: „Zakup wraz z dostawą 2 sztuk zegarów ściennych do siedziby zamawiającego: Dom Aplikanta KSSiP ul. Przy Rondzie 5 w Krakowie"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.„Zakup wraz z dostawą 2 sztuk zegarów ściennych do siedziby zamawiającego: Dom Aplikanta KSSiP ul. Przy Rondzie 5 w Krakowie.”

Zapytanie ofertowe: „Usługa przeglądu okresowego sportowych przyrządów i urządzeń do ćwiczeń (urządzeń fitness), w siedzibie zamawiającego: Dom Aplikanta KSSiP ul. Przy Rondzie 5 w Krakowie.”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.„Usługa przeglądu okresowego sportowych przyrządów i urządzeń do ćwiczeń (urządzeń fitness), w siedzibie zamawiającego: Dom Aplikanta KSSiP ul. Przy Rondzie 5 w Krakowie.”

Zapytanie ofertowe: "Dostawy i montażu systemu uzdatniania i oszczędzania wody w siedzibie KSSiP w Krakowie."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn."dostawy i montażu systemu uzdatniania i oszczędzania wody w siedzibie KSSiP w Krakowie."

Zapytanie ofertowe „Dostawa wody źródlanej w butlach 18,9l – 19l wraz z dzierżawą 8 dystrybutorów z gorącą i chłodzoną wodą, sanityzacją urządzeń i dostawą kubków jednorazowych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Dostawa wody źródlanej w butlach 18,9l – 19l wraz z dzierżawą 8 dystrybutorów z gorącą i chłodzoną wodą, sanityzacją urządzeń i dostawą kubków jednorazowych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5”

Zapytanie ofertowe " Zakup wraz z dostawą 85 sztuk firan na potrzeby Domu Aplikanta w Krakowie.”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. " Zakup wraz z dostawą 85 sztuk firan na potrzeby Domu Aplikanta w Krakowie.”

Zapytanie ofertowe " Usługa mycia szyb (mycie jednostronne) oraz stolarki okiennej wraz z parapetami (od zewnątrz) w budynkach Domu Aplikanta oraz siedziby głównej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. " Usługa mycia szyb (mycie jednostronne) oraz stolarki okiennej wraz z parapetami (od zewnątrz) w budynkach Domu Aplikanta oraz siedziby głównej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.”

Zapytanie ofertowe pn .„Zakup wraz z dostawą materiałów promocyjnych do siedziby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn..„Zakup wraz z dostawą materiałów promocyjnych do siedziby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie”

 

Zapytanie ofertowe - usługa przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego, bezpieczeństwa informacji w narzędziu e-KSSiP wraz ze środowiskiem sieciowym hostingodawcy oraz sporządzenie raportu

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia: Usługa przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego, bezpieczeństwa informacji w narzędziu e-KSSiP wraz ze środowiskiem sieciowym hostingodawcy oraz sporządzenie raportu.

Zapytanie ofertowe - Usługa wynajmu urządzeń informatycznych na potrzeby przeprowadzenia w formie elektronicznej egzaminów specjalistycznych organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia: Usługa wynajmu urządzeń informatycznych na potrzeby przeprowadzenia w formie elektronicznej egzaminów specjalistycznych organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, które odbędą się w terminie 9-12 kwietnia 2024 r. wraz z ich transportem..

Zapytanie ofertowe - „Świadczenie usługi dostępu do internetu światłowodowego dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – stałe dwa łącza”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu  ofertowym: „Świadczenie usługi dostępu do internetu światłowodowego dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – stałe dwa łącza”

Zapytanie ofertowe - „Sukcesywne dostawy ryb i przetworów rybnych na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem ”.

  Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu  ofertowym: „Sukcesywne dostawy ryb i przetworów rybnych na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem ”.

Termin składania ofert do 29.02.2024r


 

 

Zapytanie ofertowe - „Sukcesywne dostawy książek na potrzeby bibliotek KSSiP w Krakowie i Lublinie w 2024 roku."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia:„Sukcesywne dostawy książek na potrzeby bibliotek KSSiP w Krakowie i Lublinie w 2024 roku."

Strony

Subscribe to Zapytania ofertowe