Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe pn."Ochrona podjazdowa w Warszawie"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego
pn. „Ochrona podjazdowa w Warszawie"

Zapytanie ofertowe pn. "Świadczenie usługa przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz bezpieczeństwa informacji w narzędziu e-KSSiP wraz ze środowiskiem sieciowym"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego
pn. „Świadczenie usług przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz bezpieczeństwa informacji w narzędziu e-KSSiP wraz ze środowiskiem sieciowym”

Zapytanie ofertowe pn. „Świadczenie usług konserwacji i serwisu kotłowni gazowej w Ośrodku Szkoleniowym w Dębem”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego
pn. „Świadczenie usług konserwacji i serwisu kotłowni gazowej w Ośrodku Szkoleniowym w Dębem”

Zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa, montaż oraz uruchomienie sprężarki inwerterowej, oraz płyty PCB zasilającej sprężarkę w układzie klimatyzacji agregatu typu: VRV producenta Daikin..."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego
pn.: „Dostawa, montaż oraz uruchomienie sprężarki inwerterowej, oraz płyty PCB zasilającej sprężarkę w układzie klimatyzacji agregatu typu: VRV producenta Daikin model RXYQ8P9W1B wraz z napełnieniem odpompowanym czynnikiem (w dyspozycji Zamawiającego) oraz robotami towarzyszącymi.”

Zapytanie ofertowe pn.: „Świadczenie usług serwisowania i eksploatacji systemów Apollo t.j. obsługa działu egzaminów, programów, bazy akt, rekrutacji, wirtualnego dziekanatu"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego
pn.: „Świadczenie usług serwisowania i eksploatacji systemów Apollo t.j. obsługa działu egzaminów, programów, bazy akt, rekrutacji, wirtualnego dziekanatu"

Zapytanie ofertowe pn.: „Wykonanie przeglądu pięcioletniego odcinka hydrantowego w hydrantach wewnętrznych 20 sztuk Ø25 i 3 sztuk Ø52 w Ośrodku Szkoleniowym w Dębem"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
w trybie zapytania ofertowego pn. „Wykonanie przeglądu pięcioletniego odcinka hydrantowego w hydrantach wewnętrznych 20 sztuk Ø25 i  3 sztuk Ø52 w Ośrodku Szkoleniowym w Dębem"

Zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa, montaż oraz uruchomienie sprężarki inwerterowej, oraz płyty PCB zasilającej sprężarkę w układzie klimatyzacji w obiekcie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodo

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego
pn.: „Dostawa, montaż oraz uruchomienie sprężarki inwerterowej, oraz płyty PCB zasilającej sprężarkę w układzie klimatyzacji w obiekcie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62”

 

 

Zapytanie ofertowe pn. „Wykonanie okresowego przeglądu oświetlenia awaryjnego wraz z pomiarem natężenia świecenia- w Ośrodku Szkoleniowym w Dębem”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
w trybie zapytania ofertowego pn. „Wykonanie okresowego przeglądu oświetlenia awaryjnego wraz z pomiarem natężenia świecenia- w Ośrodku Szkoleniowym w Dębem”

 

 

 

Zapytanie ofertowe pn.„Świadczenie usług w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalno- bytowych z Ośrodka Szkoleniowego w Dębem”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
w trybie zapytania ofertowego pn. „Świadczenie usług w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalno- bytowych z Ośrodka Szkoleniowego w Dębem”

 

 

Zapytanie ofertowe pn. „Wynajem 1 sztuki kserokopiarki z funkcją skanera i drukarki na potrzeby Ośrodka Szkoleniowego w Dębem .”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
w trybie zapytania ofertowego pn. „Wynajem 1 sztuki kserokopiarki z funkcją skanera  i drukarki na potrzeby Ośrodka Szkoleniowego w Dębem  .”

Zapytanie ofertowe pn. „Świadczenie specjalistycznych usług tłumaczeniowych”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
w trybie zapytania ofertowego pn. „Świadczenie specjalistycznych usług tłumaczeniowych”

Zapytanie ofertowe pn. „Wymiana i zakup baterii do szafy sterowniczej przepompowni ścieków w Ośrodku Szkoleniowym w Dębem”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
w trybie zapytania ofertowego pn. „Wymiana i zakup baterii do szafy sterowniczej przepompowni ścieków w Ośrodku Szkoleniowym w Dębem”


 

Zapytanie ofertowe pn. „Zakup wraz z dostawą do Ośrodka Szkoleniowego w Dębem gaśnic proszkowych”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
w trybie zapytania ofertowego pn. „Zakup wraz z dostawą do Ośrodka Szkoleniowego w Dębem gaśnic proszkowych”

 

Zaproszenie do złożenia oferty na zapytanie ofertowe służce wyłącznie oszacowaniu zamówienia - art. ogólnospożywcze na okres 12 miesięcy

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie
Zaproszenie do złożenia oferty na zapytanie ofertowe służce wyłącznie oszacowaniu zamówienia - art. ogólnospożywcze na okres 12 miesięcy
 

Zapytania ofertowe pn. „Usługa dezynsekcji w budynku Domu Aplikanta przy Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie
zaprasza do złożenia oferty na realizację  następującego zamówienia w trybie zapytania ofertowego:
"Usługa dezynsekcji w budynku Domu Aplikanta przy Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie"

Zapytanie ofertowe pn. "Dostawa materiałów elektrycznych do siedziby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie
zaprasza do złożenia oferty na realizację  następującego zamówienia w trybie zapytania ofertowego:
"Dostawa materiałów elektrycznych do siedziby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie"

Zapytanie ofertowe pn: „Zakup 2 sztuk stojaków/ stacji do dezynfekcji rąk z bezdotykowym dozownikiem płynu oraz 20 sztuk butelek z atomizerem/spryskiwaczem na potrzeby Domu Aplikanta”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie
zaprasza do złożenia oferty na realizację  następującego zamówienia w trybie zapytania ofertowego:
„Zakup 2 sztuk stojaków/ stacji do dezynfekcji rąk z bezdotykowym dozownikiem płynu oraz 20 sztuk butelek z atomizerem/spryskiwaczem na potrzeby Domu Aplikanta”

Zapytanie ofertowe pn. „Świadczenie usług w charakterze eksperta kluczowego, polegającego na opracowaniu programu szkolenia oraz obudowy metodycznej szkolenia z zakresu Prawa ochrony środowiska dla kadr wymiaru sprawiedliwości ...

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5,
zaprasza do udziału zapytaniu ofertowym
na świadczenie usług w charakterze eksperta kluczowego,
polegającego na opracowaniu programu szkolenia oraz obudowy metodycznej szkolenia z zakresu Prawa ochrony środowiska dla kadr wymiaru sprawiedliwości
dla sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziego, prokuratorów, asesorów prokuratury oraz asystentów prokuratora.


 

 

Zapytanie ofertowe pn. „Usługa dostarczania sygnału telewizji cyfrowej do 153 odbiorników w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie Dom Aplikanta, mieszczącym się w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 5”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie
zaprasza do złożenia oferty na realizację  następującego zamówienia w trybie zapytania ofertowego:
„Usługa dostarczania sygnału telewizji cyfrowej do 153 odbiorników w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie Dom Aplikanta, mieszczącym się w Krakowie  przy ul. Przy Rondzie 5”

Strony

Subscribe to Zapytania ofertowe