Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na :"świadczenie usług cateringowych na wydarzeniach organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5,31-547 Kraków, zaprasza do:

Złożenia oferty w celu oszacowaniu zamówienia:

na świadczenie usług cateringowych na wydarzeniach organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.  Miejsce świadczenia usług cateringowych: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie,

ul. Przy Rondzie 5 lub w innym miejscu na terenie Krakowa wskazanym przez Zamawiającego.


 

 

Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia na świadczenie usługi transportu

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza do złożenia oferty w celu oszacowania zamówienia - "usługa transportowa obejmująca wynajem pojazdów ( autokarów, busów, mikrobusów, samochodów osobowych, samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych ) wraz z kierowcami, przeznaczonych do transportu osób w celu przewożenia uczestników szkoleń i wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia"

Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia na świadczenie usługi transportu

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza do złożenia oferty w celu oszacowania wartości zamówienia na świadczenie usługi transportowej obejmującej wynajem pojazdów (autokary, busy) przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą oraz wynajem  samochodu dostawczego wraz z kierowcą do transportu  sprzętu i materiałów w związku z cyklicznymi wydarzeniami organizowanymi przez Krajową Szkołę  Sądownictwa i Prokuratury

 

Zapytanie ofertowe pn. „Dzierżawa trzech ekspresów ciśnieniowych i zakup kawy na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem – na okres 12 miesięcy”.

Zapytanie ofertowe pn. „Dzierżawa trzech ekspresów ciśnieniowych i  zakup kawy na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem – na okres 12 miesięcy”.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe "Usługi z zakresu przeglądu stolarki okiennej w obiektach KSSiP w Krakowie"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza do złożenia oferty na: "Usługi z zakresu przeglądu stolarki okiennej w obiektach KSSiP w Krakowie"

Zapytanie ofertowe pn. „Dzierżawa trzech ekspresów ciśnieniowych i zakup kawy na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem – na okres 12 miesięcy”.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

„Dzierżawa trzech ekspresów ciśnieniowych i zakup kawy na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem –  na okres 12 miesięcy”.

Oferty proszę złożyć do dnia 11.06.2024r .

 

Zapytanie ofertowe "Roboty budowlane dla aranżacji wnętrza pomieszczenia 1.23 jako sala konsumpcyjna i zaplecze dla cateringu oraz innych pomieszczeń w budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy..."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza do złożenia oferty na: "Roboty budowlane dla aranżacji wnętrza pomieszczenia 1.23 jako sala konsumpcyjna i zaplecze dla cateringu oraz innych pomieszczeń w budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej  w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62"

 

Zapytanie ofertowe pn. „Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem – 12 części na okres 6 miesięcy”.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza do złożenia oferty na zapytanie ofertowe służące oszacowaniu zamówienia do postepowania o wartości równej lub przekraczającej 130 000 zł pn:

„Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem – 12 części na okres 6 miesięcy”.

 

Zapytanie ofertowe dot. usługi z zakresu serwisu, przeglądów, konserwacji i napraw wentylatorów, klimatyzatorów, instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach KSSiP w Krakowie

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza do złożenia oferty na: złożenie oferty dot. usługi z zakresu serwisu, przeglądów, konserwacji i napraw wentylatorów, klimatyzatorów, instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach KSSiP w Krakowie

Zapytanie ofertowe - „Świadczenie na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem – gmina Serock, woj. mazowieckie, usług polegających na ważeniu, moczeniu, praniu, krochmaleniu, dezynfekcji, suszeniu...

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza do złożenia oferty na: „Świadczenie na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem – gmina Serock, woj. mazowieckie,  usług polegających na ważeniu, moczeniu, praniu, krochmaleniu, dezynfekcji, suszeniu, maglowaniu bielizny hotelowej i gastronomicznej” służące oszacowaniu zamówienia do postępowań o wartości równej lub przekraczającej 130 tys.

Strony

Subscribe to Zapytania ofertowe