Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Komunikaty i informacje

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości nr 57/15/DPrC z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia ponownego egzaminu sędziowskiego w 2015 r.

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości nr 58/15/DPrC z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2015 r.

Komunikat nr 23/2015 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 8 czerwca 2015 r w sprawie  przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego dla aplikantów aplikacji sędziowskiej oraz dla referendarzy sądowych i asystentów sędziów w 2015 r.

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sędziowsjkiego w 2015 r.

Komunikat Nr 29/2015 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie publikacji listy osób przystępujących do egzaminu sędziowskiego w dniach 8 i 9 września 2015 r.

Informacja Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminu, miejsca i warunków przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2015 r.

Informacja komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2015 r. w sprawie publikacji wyników części pisemnej egzaminu

Informacja komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2015 r. w sprawie publikacji listy osób dopuszczonych do części ustnej egzaminu

Podsumowanie egzaminu sędziowskiego w 2015 r  i rekrutacja na staż

Materiały egzaminacyjne:

Zadania praktyczne z części pisemnej egzaminu sędziowskiego w 2015 r.:

- prawo karne

- prawo cywilne

 

Kazusy z części ustnej egzaminu sędziowskiego w 2015 r.

Data publikacji: 
2015-02-12 10:10
Data wytworzenia: 
2015-02-12 10:14
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2020-12-23 09:23
Autor zmiany: 
admin