Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Asesura dla I-IV AS oraz referendarzy sądowych i asystentów sędziów

 

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 21/2017  z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie publikacji zmiany ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy - Prawo o ustroju sadów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 22/2017  z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia losowań kolejności miejsc na liście klasyfikacyjnej kandydatów na stanowisko asesora sądowego, którzy na egzaminie sędziowskim uzyskali równa liczbę punktów

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 108/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia losowań kolejności miejsc na liście klasyfikacyjnej kandydatów na stanowisko asesora sądowego, którzy na egzaminie sędziowskim uzyskali równa liczbę punktów

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Nr 110/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. o zmianie zarządzenia nr 12/2015 z dnia 28 stycznia r. w sprawie zasad przydziału miejsc, ustalenia wysokości opłat i Regulaminu Domu Aplikanta oraz zasad korzystania z miejsc parkingowych Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Losowanie kolejności miejsc na liście klasyfikacyjnej kandydatów na stanowisko asesora sądowego, którzy uzyskali równą liczbę punktów na egzaminie sędziowskim

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 25/2017  z dnia 24 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników losowań kolejności miejsc na liście klasyfikacyjnej kandydatów na stanowisko asesora sądowego, którzy na egzaminie sędziowskim uzyskali równą liczbę punktów.

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 114/2017 z dnia 24 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia listy klasyfikacyjnej kandydatów na stanowisko asesora sądowego

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 26/2017  z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie prognozowanych terminów odbierania od kandydatów na stanowisko asesora sądowego oświadczeń o dokonaniu wyboru tego stanowiska.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 27/2017  z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie terminu i miejsca odebrania od kandydatów umieszczonych na liście klasyfikacyjnej oświadczeń o dokonaniu wyboru na stanowiska asesora sądowego.

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 129/2017 z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wyznaczenia terminu i miejsca odebrania od kandydatów na stanowisko asesora sądowego umieszczonych na liście klasyfikacyjnej oświadczeń o dokonaniu wyboru na stanowisko asesora sądowego.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 37/2017  z dnia 13 września 2017 r. w sprawie terminu i miejsca mianowania przez Ministra Sprawiedliwości asesorów sądowych


 

Data publikacji: 
2017-05-25 15:53
Data wytworzenia: 
2017-05-25 15:51
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2017-09-13 14:11
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński