Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Prawa Człowieka

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (The European Union Agency for Fundamental Rights, FRA) to niezależna agencja Unii Eruopejskiej, ustanowiona na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 168/2007 z dnia 15 lutego 2007 roku z siedzibą w Wiedniu. .

FRA doradza instytucjom UE i rządom krajowym w kwestiach dotyczących praw podstawowych, przede wszystkim w następujących dziedzinach: dyskryminacja, dostęp do wymiaru sprawiedliwości, rasizm i ksenofobia, ochrona danych, prawa ofiar przestępstw i prawa dzieci.

Subscribe to Prawa Człowieka