Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Komunikaty i informacje

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2024 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 23/2023 z dnia 30 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia terminu egzaminu sędziowskiego w 2024 r.

KomunikatNr 30/2023Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie warunków dopuszczenia do egzaminu sędziowskiego aplikantów aplikacjisędziowskiej oraz aplikantów aplikacji uzupełniającejsędziowskiej.

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2024 r.

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 4 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2024 r.

Komunikat przewodniczącego komisji egzaminacyjnej z 19 marca 2024 r. wsprawie terminu, miejsca i warunków przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2024 r.

Komunikat Nr 9/2024 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie publikacji listy osób przystępujących do egzaminu sędziowskiego w dniach 9 i 10 kwietnia 2024 r.

Informacja komisji - wykaz osób dopuszczonych do cz. ustnej egzaminu

Informacja komisji - wyniki cz. pisemnej

Podsumowanie egzaminu sędziowskiego

Materiały egzaminacyjne:

Zadanie praktyczne z części pisemnej egzaminu sędziowskiego 2024  r.:

Zadanie z prawa cywilnego
Opis istotnych zagadnień występujących w zadaniu z części cywilnej
Zadanie z prawa karnego
Opis istotnych zagadnień występujących w zadaniu z części karnej

Kazusy z części ustnej egzaminu sędziowskiego 2024 r.:
prawo cywilne, rodzinne i opiekuńcze
postępowanie cywilne z elementami procedury administracyjnej
prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
prawo gospodarcze
prawo karne, prawo wykroczeń oraz prawo karne skarbowe
postępowanie karne, postępowanie w sprawach o wykroczenia, postępowanie karne skarbowe, postępowanie w sprawach nieletnich oraz prawo karne wykonawcze
zagadnienia konstytucyjne oraz zagadnienia ustrojowe dotyczące sądownictwa i innych organów ochrony prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, prawo Unii Europejskiej oraz problematyka międzynarodowej ochrony praw człowieka

Data wytworzenia: 
2023-10-02 08:40
Autor treści: 
Rafał
Jędrzejowski
Ostatnia zmiana: 
2024-06-20 10:08
Autor zmiany: 
Piotr
Woicki