Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Wydarzenia

Spotkanie Kierownictwa Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z przedstawicielami Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej Do Spraw Zmian W Kodyfikacjach

          28 czerwca 2013 roku w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie gościli przedstawiciele Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, a w szczególności : Zastępca Przewodniczącego tej Komisji Małgorzata Sadurska oraz będący członkami tej Komisji posłowie : Jerzy Kozdroń, Witold Pahl i Bartosz Kownacki. Spotkali się oni z Przewodniczącą Rady Programowej KSSiP Prof. dr hab. Janiną Błachut oraz z Dyrektorem KSSiP Leszkiem Pietraszko i jego Zastępcami: Rafałem Dzyrem, Adamem Czerwińskim, Agnieszką Welenc i Markiem Sękiewiczem.

Polsko-amerykańska konferencja prawnicza

          W dniach 21-22 czerwca 2013 roku w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się konferencja z okazji X rocznicy programu L.L.M. in American Law pt. „Zawody prawnicze, rynek usług prawniczych oraz edukacja prawnicza. Spojrzenie w przyszłość”. Organizatorami tej konferencji byli : Uniwersytet Jagielloński oraz The Catholic University of America w Waszyngtonie. Konferencja w całości odbyła się w języku angielskim.

Ogłoszenie wyników XIX Turnieju Wiedzy Kryminalistycznej dla Aplikantów

          13 czerwca 2013 roku w siedzibie Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników XIX Turnieju Wiedzy Kryminalistycznej dla Aplikantów, zorganizowanego przez Instytut Ekspertyz Sądowych we współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury.

         Laureatami tegorocznej edycji Turnieju zostali :

Wielki sukces Polski i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 7 czerwca 2013 roku Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Sędzia Wojciech Postulski został wybrany na stanowisko Sekretarza Generalnego Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości ( European Judicial Training Network – EJTN).

Jest to wielki sukces nie tylko Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, ale i Polski.

Pierwsze posiedzenie Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nowej kadencji

          W dniu 26 kwietnia 2013 roku w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowej nowej kadencji, powołanej zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2013 roku, w składzie:
1. Stefan Babiarz – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego;
2. Jerzy Biederman – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie;
3. Prof. dr hab. Janina Błachut – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego;
4. Katarzyna Gonera – sędzia Sądu Najwyższego;

Inauguracja III rocznika aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej

          W dniu 8 kwietnia 2013 roku w auli Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie odbyła się inauguracja III rocznika aplikacji: sędziowskiej i prokuratorskiej dla 160 aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. W uroczystości udział wzięli m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, oraz Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego, Marek Jamrogowicz.

Wizyta delegacji Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Turcji w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

          W dniu 4 kwietnia 2013 roku w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie gościła delegacja Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Turcji. Spotkanie odbyło się w ramach kilkudniowego pobytu delegacji tureckiej w Polsce na zaproszenie pana Wojciecha Węgrzyna, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości RP.

XIX Turniej Wiedzy Kryminalistycznej dla Aplikantów

          Uprzejmie informujemy, że Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie we współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury organizuje XIX Turniej Wiedzy Kryminalistycznej dla Aplikantów

 

Lokalny Konkurs Krasomówczy Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa (ELSA) pod patronatem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

          W dniu 8 marca 2013 roku w Krakowie, w siedzibie Sądu Rejonowego Kraków-Podgórze, pod patronatem m. in. Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbył się Lokalny Konkurs Krasomówczy zorganizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa (ELSA).

Uroczystość zakończenia III rocznika aplikacji ogólnej

          W dniu 27 lutego 2013 roku w auli Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, odbyła się uroczystość zakończenia III rocznika aplikacji ogólnej dla 201 aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Strony