Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Skład Rady Programowej

Przewodniczący Rady Programowej  – prof. dr hab. Janina Błachut
Z-ca Przewodniczącego Rady Programowej – dr hab. Joanna Lemańska

W skład Rady wchodzi Dyrektor Krajowej Szkoły i nie więcej niż 12 członków powoływanych przez Ministra Sprawiedliwości.

Członkiem Rady może być wyłącznie sędzia, prokurator, osoba posiadająca tytuł naukowy profesora albo stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, sędzia albo prokurator w stanie spoczynku. Kadencja członków Rady trwa 4 lata.
 

Skład Rady:

 1. Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
  Dariusz Pawłyszcze sędzia Sądu Okręgowego;
 2. Osoba wskazana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:
  dr hab. Joanna Lemańska sędzia Sądu Najwyższego;
 3. Osoby wskazane przez Ministra Sprawiedliwości:
  Przemysław Wypych – sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie;
  Paweł Zwolak – sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu;
 4. Osoby wskazane przez Prokuratora Krajowego:
  Agata Gałuszka-Górska – prokurator Prokuratury Krajowej;
  Adam Zbieranek – prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie;
 5. Osoba wskazana przez Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym:
  Michał Ostrowski – prokurator Prokuratury Krajowej;
 6. Osoba wskazana przez Krajową Radę Sądownictwa:
  Dariusz Zawistowski – sędzia Sądu Najwyższego;
 7. Osoba wskazana przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego:
  Jolanta Frańczak – sędzia Sądu Najwyższego;
 8. Osoba wskazana przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego:
  dr Anna Dumas – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 9. Osoby wskazane przez podstawowe jednostki organizacyjne szkół wyższych prowadzące kształcenie na kierunku prawo:
  prof. dr hab. Janina Błachut,
  prof. dr hab. Piotr Kruszyński,
  dr hab. Tomasz Demendecki - sędzia Sądu Najwyższego.

 

Data publikacji: 
2018-02-16 15:06
Data wytworzenia: 
2018-02-16 15:00
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2021-03-22 14:01
Autor zmiany: 
Rafał
Jędrzejowski