Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Szkolenia on-line 2022

 

Adresaci

Nr szkolenia

Termin

Temat szkolenia

nowo zatrudnieni asystenci sędziów w pierwszym roku odbywania stażu asystenckiego

C2/A/22

21 marca 2022

Metodyka pracy asystenta sędziego

asystenci prokuratorów

C3/A/22

do ustalenia

Metodyka pracy asystenta prokuratora

sędziowie i asesorzy sądowi, urzędnicy sądów powszechnych

C5/A/22

do ustalenia

Zastosowanie systemów informatycznych

sędziowie i asesorzy sądowi, urzędnicy sądów powszechnych

C5/B/22

do ustalenia

Zastosowanie systemów informatycznych

sędziowie i asesorzy sądowi

C7/A/22

3 października 2022

Organizacja pracy sędziego, ze szczególnym uwzględnieniem planowania rozpraw i posiedzeń

sędziowie i asesorzy sądowi

C7/B/22

11 października 2022

Organizacja pracy sędziego, ze szczególnym uwzględnieniem planowania rozpraw i posiedzeń

sędziowie i asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C12/A/22

do ustalenia

Nadużycie prawa procesowego w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego

sędziowie i asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C12/B/22

do ustalenia

Nadużycie prawa procesowego w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C13/A/22

do ustalenia

Koszty w postępowaniu egzekucyjnym

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C13/B/22

do ustalenia

Koszty w postępowaniu egzekucyjnym

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C13/C/22

do ustalenia

Koszty w postępowaniu egzekucyjnym

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C15/A/22

do ustalenia

Instytucja potrącenia

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C15/B/22

do ustalenia

Instytucja potrącenia

sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C16/A/22

do ustalenia

Dowód z opinii biegłego: biegły z zakresu geodezji

sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C16/B/22

do ustalenia

Dowód z opinii biegłego: biegły z zakresu geodezji

sędziowie , asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C18/C/22

do ustalenia

Kredyty powiązane z kursem CHF (franka szwajcarskiego) w praktyce orzeczniczej

sędziowie , asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C18/D/22

do ustalenia

Kredyty powiązane z kursem CHF (franka szwajcarskiego) w praktyce orzeczniczej

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C20/A/22

2 marca 2022

Doręczenia sądowe

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C20/B/22

11 marca 2022

Doręczenia sądowe

referendarze sądowi orzekający w wydziałach ksiąg wieczystych oraz sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C21/22

do ustalenia

Dokument elektroniczny w postępowaniu wieczystoksięgowym

referendarze sądowi orzekający w wydziałach ksiąg wieczystych oraz sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C22/22

do ustalenia

Dokument zagraniczny w postępowaniu wieczystoksięgowym

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C23/A/22

do ustalenia

Dokument elektroniczny w postępowaniu cywilnym

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C23/B/22

do ustalenia

Dokument elektroniczny w postępowaniu cywilnym

referendarze sądowi orzekający w wydziałach ksiąg wieczystych oraz sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C24/22

do ustalenia

Hipoteka w postępowaniu wieczystoksięgowym

sędziowie orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych ( sądów okręgowych) oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C25/22

4 marca 2022

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C26/A/22

do ustalenia

Odpowiedzialność cywilna w stanie zagrożenia epidemicznego i stanie epidemii

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C26/B/22

do ustalenia

Odpowiedzialność cywilna w stanie zagrożenia epidemicznego i stanie epidemii

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C27/A/22

do ustalenia

Ustawowe regulacje związane z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego oraz stanem epidemii i ich wpływ na stosunki zobowiązaniowe

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C27/B/22

do ustalenia

Ustawowe regulacje związane z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego oraz stanem epidemii i ich wpływ na stosunki zobowiązaniowe

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C30/A/22

do ustalenia

Powództwa przeciwegzekucyjne a przedawnienie roszczeń

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C30/B/22

do ustalenia

Powództwa przeciwegzekucyjne a przedawnienie roszczeń

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C31/A/22

do ustalenia

Zawieranie umów na odległość

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C31/B/22

do ustalenia

Zawieranie umów na odległość

sędziowie, asesorzy sądowi oraz referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C32/A/22

do ustalenia

Niedozwolone klauzule abuzywne

sędziowie, asesorzy sądowi oraz referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C32/B/22

do ustalenia

Niedozwolone klauzule abuzywne

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C33/22

do ustalenia

Przedawnienie roszczeń odsetkowych

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C35/A/22

do ustalenia

Postępowanie zabezpieczające - wybrane zagadnienia

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C35/B/22

do ustalenia

Postępowanie zabezpieczające - wybrane zagadnienia

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C36/22

do ustalenia

Skarga na orzeczenie referendarza sądowego – wybrane zagadnienia

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach

C37/A/22

do ustalenia

Kompetencje sądu cywilnego w świetle ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach

C37/B/22

do ustalenia

Kompetencje sądu cywilnego w świetle ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C38/A/22

do ustalenia

Postępowanie spadkowe krajowe i unijne

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C38/B/22

do ustalenia

Postępowanie spadkowe krajowe i unijne

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C40/A/22

do ustalenia

Instytucja kuratora – ujęcie materialnoprawne i formalnoprawne

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C40/B/22

do ustalenia

Instytucja kuratora – ujęcie materialnoprawne i formalnoprawne

sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych i cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C43/A/22

do ustalenia

Roszczenia terminowe i finansowe wykonawcy i zamawiającego

sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych i cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C43/B/22

do ustalenia

Roszczenia terminowe i finansowe wykonawcy i zamawiającego

referendarze sądowi orzekający w wydziałach rejestru zastawów

C44/22

do ustalenia

Rejestr zastawów - wybrane zagadnienia

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C47/A/22

do ustalenia

Prekluzja dowodowa w postępowaniu gospodarczym

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C47/B/22

do ustalenia

Prekluzja dowodowa w postępowaniu gospodarczym

sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C52/B/22

24-25 luty 2022

Współpraca międzynarodowa w sprawach rodzinnych – wybrane zagadnienia

sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C53/B/22

6-7 października 2022

Ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustanowienie opieki naprzemiennej – wybrane zagadnienia

sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C54/22

7 listopada 2022

Roszczenia majątkowe matki dziecka pozamałżeńskiego

sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C55/A/22

28 marca 2022

Kuratela w świetle prawa rodzinnego

sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C55/B/22

28 listopada 2022

Kuratela w świetle prawa rodzinnego

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa pracy

C57/22

do ustalenia

Stosowanie prawa obcego w stosunkach pracy

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

C58/22

14 marca 2022

Dyskryminacja, mobbing w stosunkach pracy

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

C59/A/22

23 luty 2022

Świadczenia z ubezpieczenia społecznego

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

C59/B/22

22 marca 2022

Świadczenia z ubezpieczenia społecznego

sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów

K5/A/22

28-29 marca 2022

Pojęcie tożsamości czynu i granic zaskarżenia – zagadnienia praktyczne

sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów

K5/B/22

10-11 października 2022

Pojęcie tożsamości czynu i granic zaskarżenia – zagadnienia praktyczne

prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów

K7/A/22

22-23 marca 2022

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów

K7/B/22

10-11 października 2022

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury

K11/B/22

do ustalenia

Metodyka prowadzenia postępowania w sprawach korupcji

sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów

K16/A/22

do ustalenia

Transgraniczna przestępczość zorganizowana – zwalczanie przestępczości narkotykowej

sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów

K16/B/22

do ustalenia

Transgraniczna przestępczość zorganizowana – zwalczanie przestępczości narkotykowej

prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów

K21/A/21

14 marca 2022

Europejski nakaz aresztowania - ściganie i poszukiwanie podejrzanych w Unii Europejskiej

prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów

K21/B/21

do ustalenia

Europejski nakaz aresztowania - ściganie i poszukiwanie podejrzanych w Unii Europejskiej

prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów

K21/C/21

do ustalenia

Europejski nakaz aresztowania - ściganie i poszukiwanie podejrzanych w Unii Europejskiej

sędziowie, asesorzy sądowi i (referendarze sądowi) orzekający w wydziałach karnych i asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów

K22/A/22

do ustalenia

Wzajemne uznawanie orzeczeń – przekazywanie osób w postępowaniu wykonawczym w obrocie prawnym z Unią Europejską

sędziowie, asesorzy sądowi i (referendarze sądowi) orzekający w wydziałach karnych i asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów

K22/B/22

do ustalenia

Wzajemne uznawanie orzeczeń – przekazywanie osób w postępowaniu wykonawczym w obrocie prawnym z Unią Europejską

sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów

K23/A/22

21 luty 2022

END jako podstawowy instrument uzyskiwania materiału dowodowego między państwami członkowskimi Unii Europejskiej

sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów

K23/B/22

3 października 2022

END jako podstawowy instrument uzyskiwania materiału dowodowego między państwami członkowskimi Unii Europejskiej

sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz  prokuratorzy i  asesorzy prokuratury

K24/22

4 listopada 2022

Ekstradycja - ściganie i poszukiwanie osób spoza Unii Europejskiej

sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz  asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów

K25/A/22

do ustalenia

Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych z Wielką Brytanią

sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz  asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów

K25/B/22

do ustalenia

Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych z Wielką Brytanią

sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów

K27/A/22

do ustalenia

Wzajemne uznawanie nakazów zabezpieczenia i konfiskaty w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1805

sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów

K27/B/22

do ustalenia

Wzajemne uznawanie nakazów zabezpieczenia i konfiskaty w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1806

sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów

K28/A/22

17 luty 2022

Zwalczanie przestępstw dotyczących mowy nienawiści popełnianych za pośrednictwem Internetu

sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów

K28/B/22

22 września 2022

Zwalczanie przestępstw dotyczących mowy nienawiści popełnianych za pośrednictwem Internetu

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów

K30/A/22

do ustalenia

Prawo karne wykonawcze – wybrane zagadnienia

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów

K30/B/22

do ustalenia

Prawo karne wykonawcze – wybrane zagadnienia

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów

K31/22

do ustalenia

Dowód z opinii biegłego: biegły z zakresu badania dokumentów

sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury

K33/22

do ustalenia

Przestępczość w obszarze obrotu zabytkami

prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów

K34/A/22

do ustalenia

Błąd medyczny – zabezpieczenie dowodów

prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów

K34/B/22

do ustalenia

Błąd medyczny – zabezpieczenie dowodów

sędziowie orzekający w wydziałach karnych odwoławczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach

K35/A/22

do ustalenia

Apelacja w procesie karnym

sędziowie orzekający w wydziałach karnych odwoławczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach

K35/B/22

do ustalenia

Apelacja w procesie karnym

sędziowie orzekający w wydziałach karnych odwoławczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach

K36/22

do ustalenia

Kasacja w procesie karnym

sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów

K38/A/22

do ustalenia

Środki zapobiegawcze

sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów

K38/B/22

do ustalenia

Środki zapobiegawcze

prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów

K39/A/22

14 marca 2022

Apelacja dla prokuratorów

prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów

K39/B/22

do ustalenia

Apelacja dla prokuratorów

prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów

K40/A/22

24 marca 2022

Kasacja dla prokuratorów

prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów

K40/B/22

do ustalenia

Kasacja dla prokuratorów

sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów

K41/A/22

do ustalenia

Odpowiedzialność karna osób sprawujących funkcje kierownicze w spółkach handlowych

sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów

K41/B/22

do ustalenia

Odpowiedzialność karna osób sprawujących funkcje kierownicze w spółkach handlowych

sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach

K42/A/22

30 marca 2022

Metodyka sporządzania uzasadnień wyroków w sprawach karnych na urzędowym formularzu

sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach

K42/B/22

7 listopada 2022

Metodyka sporządzania uzasadnień wyroków w sprawach karnych na urzędowym formularzu

zawodowi kuratorzy rodzinni

U2/A/22

1 marca 2022

Przymusowe odebranie osoby z udziałem kuratora

zawodowi kuratorzy rodzinni

U2/B/22

5 października 2022

Przymusowe odebranie osoby z udziałem kuratora

analitycy prokuratury

U6/22

do ustalenia

Wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji w analizie kryminalnej – szkolenie dla analityków

urzędnicy sądowi wydziałów karnych sądów powszechnych wykonujący czynności z zakresu obrotu prawnego z zagranicą

U8/A/22

24 -25 lutego 2022

Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych dla urzędników sądowych

urzędnicy sądowi wydziałów karnych sądów powszechnych wykonujący czynności z zakresu obrotu prawnego z zagranicą

U8/B/22

do ustalenia

Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych dla urzędników sądowych

urzędnicy wydziałów cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz rodzinnych i nieletnich sądów powszechnych wykonujący czynności z zakresu obrotu prawnego z zagranicą

U9/A/22

24-25 marca 2022

Współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych dla urzędników sądowych

urzędnicy wydziałów cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz rodzinnych i nieletnich sądów powszechnych wykonujący czynności z zakresu obrotu prawnego z zagranicą

U9/B/22

24-25 listopada 2022

Współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych dla urzędników sądowych

kierownicy sekretariatów wydziałów sądów powszechnych i ich zastępcy

U10/A/22

do ustalenia

SLPS - zadania sekretariatów wydziałów sądów powszechnych

kierownicy sekretariatów wydziałów sądów powszechnych i ich zastępcy

U10/B/22

do ustalenia

SLPS - zadania sekretariatów wydziałów sądów powszechnych

kierownicy sekretariatów wydziałów sądów powszechnych i ich zastępcy

U10/C/22

do ustalenia

SLPS - zadania sekretariatów wydziałów sądów powszechnych

kierownicy sekretariatów wydziałów sądów powszechnych i ich zastępcy

U10/D/22

do ustalenia

SLPS - zadania sekretariatów wydziałów sądów powszechnych

urzędnicy sądowi wydziałów cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz rodzinnych i nieletnich sądów powszechnych

U11/A/22

do ustalenia

Funkcjonowanie sekretariatów wydziałów cywilnych sądów powszechnych

urzędnicy sądowi wydziałów cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz rodzinnych i nieletnich sądów powszechnych

U11/B/22

do ustalenia

Funkcjonowanie sekretariatów wydziałów cywilnych sądów powszechnych

urzędnicy sądowi wydziałów karnych sądów powszechnych

U12/A/22

24 marca 2022

Funkcjonowanie sekretariatów wydziałów karnych sądów powszechnych

urzędnicy sądowi wydziałów karnych sądów powszechnych

U12/B/22

25 marca 2022

Funkcjonowanie sekretariatów wydziałów karnych sądów powszechnych

urzędnicy sądowi wydziałów karnych sądów powszechnych

U12/C/22

8 grudnia 2022

Funkcjonowanie sekretariatów wydziałów karnych sądów powszechnych

urzędnicy sądowi wydziałów karnych sądów powszechnych

U12/D/22

9 grudnia 2022

Funkcjonowanie sekretariatów wydziałów karnych sądów powszechnych


 

 

 

Data publikacji: 
2021-12-01 13:38
Data wytworzenia: 
2021-12-01 13:35
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2022-01-19 13:46
Autor zmiany: 
Monika
Sędłak