Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Szkolenia on-line 2024 Dział Szkoleń

UWAGA

Data szkolenia może ulec zmianie.

 

Adresaci Nr szkolenia  Link do rekrutacji na Platformie szkoleniowej e-kssip Data szkolenia (może ulec zmianie) Tryb szkolenia  Koordynator organizacyjny Temat szkolenia
nowo zatrudnieni asystenci sędziów w pierwszym roku odbywania stażu asystenckiego. O1/24/1 O1/24/1 28.05 on-line Agata Broichmann Metodyka pracy asystenta sędziego 
nowo zatrudnieni asystenci prokuratorów O2/24/1     on-line Agata Broichmann Metodyka pracy asystenta prokuratora – szkolenie dla nowo zatrudnionych asystentów prokuratora
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, asystenci sędziego, urzędnicy sądów powszechnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci prokuratorów, urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury O4/24/1 O4/24/1 10.06 on-line Agata Broichmann Komunikacja w toku postępowania karnego i cywilnego z osobami z niepełnosprawnością oraz respektowanie ich praw
sędziowie i asesorzy sądowi, prokuratorzy, asesorzy prokuratury  O5/24/1     on-line Agata Broichmann Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich
sędziowie i asesorzy sądowi, prokuratorzy, asesorzy prokuratury  O6/24/1     on-line Agata Broichmann Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach cywilnych – wpływ na stosowanie i wykładnię prawa krajowego
sędziowie i asesorzy sądowi, prokuratorzy, asesorzy prokuratury  O7/24/1     on-line Agata Broichmann Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach karnych – wpływ na stosowanie i wykładnię prawa krajowego
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, prokuratorzy, asesorzy prokuratury O8/24/1     on-line Agata Broichmann RODO a dostęp do informacji publicznej
sędziowie i asesorzy sądowi, prokuratorzy i asesorzy prokuratury O13/24/1     on-line Agata Broichmann Zagrożenia korupcyjne w pracy sędziego i prokuratora 
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów tych wydziałów C1/24/3 C1/24/3 23.04 on-line Małgorzata Staniak-Okoń Metodyka pracy sędziego w obrocie prawnym z zagranicą w sprawach cywilnych
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów tych wydziałów C1/24/4 C1/24/1 15.11 on-line Małgorzata Staniak-Okoń Metodyka pracy sędziego w obrocie prawnym z zagranicą w sprawach cywilnych
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów tych wydziałów C1/24/5 C1/24/5 7.05 on-line Małgorzata Staniak-Okoń Metodyka pracy sędziego w obrocie prawnym z zagranicą w sprawach cywilnych
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów tych wydziałów C1/24/6 C1/24/6 25.11 on-line Małgorzata Staniak-Okoń Metodyka pracy sędziego w obrocie prawnym z zagranicą w sprawach cywilnych
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C2/24/3 C2/24/3 8.03 on-line Magdalena Mitrut-Mełgieś Postępowanie rozpoznawcze po nowelizacji k.p.c.
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C2/24/4 C2/24/4 5.03 on-line Magdalena Mitrut-Mełgieś Postępowanie rozpoznawcze po nowelizacji k.p.c.
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C2/24/5 C2/24/5 20.05 on-line Magdalena Mitrut-Mełgieś Postępowanie rozpoznawcze po nowelizacji k.p.c.
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C2/24/6 C2/24/6 7.03 on-line Magdalena Mitrut-Mełgieś Postępowanie rozpoznawcze po nowelizacji k.p.c.
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C2/24/7 C2/24/7 4.04 on-line Magdalena Mitrut-Mełgieś Postępowanie rozpoznawcze po nowelizacji k.p.c.
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C2/24/8 C2/24/8 3.04 on-line Magdalena Mitrut-Mełgieś Postępowanie rozpoznawcze po nowelizacji k.p.c.
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C2/24/9 C2/24/9 8.04 on-line Magdalena Mitrut-Mełgieś Postępowanie rozpoznawcze po nowelizacji k.p.c.
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C2/24/10 C2/24/10 5.04 on-line Magdalena Mitrut-Mełgieś Postępowanie rozpoznawcze po nowelizacji k.p.c.
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C2/24/11 C2/24/11 10.04 on-line Magdalena Mitrut-Mełgieś Postępowanie rozpoznawcze po nowelizacji k.p.c.
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C2/24/12 C2/24/12 16.04 on-line Magdalena Mitrut-Mełgieś Postępowanie rozpoznawcze po nowelizacji k.p.c.
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C2/24/13 C2/24/13 15.04 on-line Magdalena Mitrut-Mełgieś Postępowanie rozpoznawcze po nowelizacji k.p.c.
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C2/24/14 C2/24/14 25.04 on-line Magdalena Mitrut-Mełgieś Postępowanie rozpoznawcze po nowelizacji k.p.c.
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C2/24/15 C2/24/15 13.06 on-line Magdalena Mitrut-Mełgieś Postępowanie rozpoznawcze po nowelizacji k.p.c.
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C2/24/16 C2/24/16 9.05 on-line Magdalena Mitrut-Mełgieś Postępowanie rozpoznawcze po nowelizacji k.p.c.
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C2/24/17 C2/24/17 26.09 on-line Magdalena Mitrut-Mełgieś Postępowanie rozpoznawcze po nowelizacji k.p.c.
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C2/24/18 C2/24/18 23.05 on-line Magdalena Mitrut-Mełgieś Postępowanie rozpoznawcze po nowelizacji k.p.c.
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C2/24/19 C2/24/19 9.10 on-line Magdalena Mitrut-Mełgieś Postępowanie rozpoznawcze po nowelizacji k.p.c.
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C2/24/20 C2/24/20 4.06 on-line Magdalena Mitrut-Mełgieś Postępowanie rozpoznawcze po nowelizacji k.p.c.
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C2/24/21 C2/24/21 28.10 on-line Magdalena Mitrut-Mełgieś Postępowanie rozpoznawcze po nowelizacji k.p.c.
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C2/24/22 C2/24/22 6.06 on-line Magdalena Mitrut-Mełgieś Postępowanie rozpoznawcze po nowelizacji k.p.c.
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C3/24/3 C3/24/3 21.02 on-line Katarzyna Ścibak Nowelizacja k.p.c. – postępowania odrębne, postępowanie zabezpieczające
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C3/24/4 C3/24/4 6.03 on-line Katarzyna Ścibak Nowelizacja k.p.c. – postępowania odrębne, postępowanie zabezpieczające
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C3/24/5 C3/24/5 21.03 on-line Katarzyna Ścibak Nowelizacja k.p.c. – postępowania odrębne, postępowanie zabezpieczające
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C3/24/6 C3/24/6 10.04 on-line Katarzyna Ścibak Nowelizacja k.p.c. – postępowania odrębne, postępowanie zabezpieczające
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C3/24/7 C3/24/7 26.06 on-line Katarzyna Ścibak Nowelizacja k.p.c. – postępowania odrębne, postępowanie zabezpieczające
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C3/24/8 C3/24/8 8.05 on-line Katarzyna Ścibak Nowelizacja k.p.c. – postępowania odrębne, postępowanie zabezpieczające
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C3/24/9 C3/24/9 21.05 on-line Katarzyna Ścibak Nowelizacja k.p.c. – postępowania odrębne, postępowanie zabezpieczające
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C3/24/10 C3/24/10 4.06 on-line Katarzyna Ścibak Nowelizacja k.p.c. – postępowania odrębne, postępowanie zabezpieczające
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C3/24/11 C3/24/11 12.06 on-line Katarzyna Ścibak Nowelizacja k.p.c. – postępowania odrębne, postępowanie zabezpieczające
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C3/24/12 C3/24/12 21.06 on-line Katarzyna Ścibak Nowelizacja k.p.c. – postępowania odrębne, postępowanie zabezpieczające
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C3/24/13 C3/24/13 2.10 on-line Katarzyna Ścibak Nowelizacja k.p.c. – postępowania odrębne, postępowanie zabezpieczające
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C3/24/14 C3/24/14 23.10 on-line Katarzyna Ścibak Nowelizacja k.p.c. – postępowania odrębne, postępowanie zabezpieczające
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i wydziałach ksiąg wieczystych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C4/24/2 C4/24/2 26.02 on-line Małgorzata Wójtowicz-Dołęga Orzekanie w sprawach o nabycie nieruchomości rolnych i leśnych 
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i wydziałach ksiąg wieczystych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C4/24/3 C4/24/3 13.03 on-line Małgorzata Wójtowicz-Dołęga Orzekanie w sprawach o nabycie nieruchomości rolnych i leśnych 
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i wydziałach ksiąg wieczystych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C4/24/4 C4/24/4 20.03 on-line Małgorzata Wójtowicz-Dołęga Orzekanie w sprawach o nabycie nieruchomości rolnych i leśnych 
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i wydziałach ksiąg wieczystych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C4/24/5 C4/24/5 4.04 on-line Małgorzata Wójtowicz-Dołęga Orzekanie w sprawach o nabycie nieruchomości rolnych i leśnych 
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i wydziałach ksiąg wieczystych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C4/24/6 C4/24/6 04.04 on-line Małgorzata Wójtowicz-Dołęga Orzekanie w sprawach o nabycie nieruchomości rolnych i leśnych 
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i wydziałach ksiąg wieczystych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C4/24/7 C4/24/7 06.05 on-line Małgorzata Wójtowicz-Dołęga Orzekanie w sprawach o nabycie nieruchomości rolnych i leśnych 
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach w wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C5/24/2 C5/24/2 23.05 on-line Małgorzata Wójtowicz-Dołęga Dział spadku. Zniesienie współwłasności
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach w wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C5/24/3 C6/24/3 6.06 on-line Małgorzata Wójtowicz-Dołęga Dział spadku. Zniesienie współwłasności
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach w wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C5/24/4     on-line Małgorzata Wójtowicz-Dołęga Dział spadku. Zniesienie współwłasności
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach w wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C5/24/5     on-line Małgorzata Wójtowicz-Dołęga Dział spadku. Zniesienie współwłasności
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach w wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C6/24/2 C6/24/2 17.05 on-line Anna Szpakowska Podział majątku wspólnego. Rozliczenia majątkowe partnerów
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach w wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C6/24/3     on-line Anna Szpakowska Podział majątku wspólnego. Rozliczenia majątkowe partnerów
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach w wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C6/24/4     on-line Anna Szpakowska Podział majątku wspólnego. Rozliczenia majątkowe partnerów
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach w wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C6/24/5     on-line Anna Szpakowska Podział majątku wspólnego. Rozliczenia majątkowe partnerów
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych sądów rejonowych i okręgowych I instancji oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C7/24/3 C7/24/3 10.06 on-line Małgorzata Staniak-Okoń Sprawy ,,frankowe” 
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych sądów rejonowych i okręgowych I instancji oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C7/24/4 C7/24/4 22.11 on-line Małgorzata Staniak-Okoń Sprawy ,,frankowe” 
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych sądów rejonowych i okręgowych I instancji oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C7/24/5 C7/24/5 15.05 on-line Małgorzata Staniak-Okoń Sprawy ,,frankowe” 
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych sądów rejonowych i okręgowych I instancji oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C7/24/6     on-line Małgorzata Staniak-Okoń Sprawy ,,frankowe” 
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i ksiąg wieczystych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C8/24/2     on-line Katarzyna Ścibak Uzgodnienie treści księgi wieczystej
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i ksiąg wieczystych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C8/24/3     on-line Katarzyna Ścibak Uzgodnienie treści księgi wieczystej
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C9/24/2 C9/24/2 20.09 on-line Monika Sędłak Skarga pauliańska
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C9/24/3 C9/24/3 20.11 on-line Monika Sędłak Skarga pauliańska
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C10/24/2 C10/24/2 27.02 on-line Monika Sędłak Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C10/24/3 C10/24/3 12.03 on-line Monika Sędłak Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C10/24/4 C10/24/4 10.04 on-line Monika Sędłak Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych i ksiąg wieczystych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C11/24/2   11.06 on-line Anna Szpakowska Rozgraniczenie. Zasiedzenie przygranicznych pasów gruntu
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych i ksiąg wieczystych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C11/24/3   25.09 on-line Anna Szpakowska Rozgraniczenie. Zasiedzenie przygranicznych pasów gruntu
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C12/24/2   13.09 on-line Anna Szpakowska Sądowa ochrona praw konsumentów
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C12/24/3   3.10 on-line Anna Szpakowska Sądowa ochrona praw konsumentów
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C12/24/4   18.10 on-line Anna Szpakowska Sądowa ochrona praw konsumentów
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C12/24/5   4.11 on-line Anna Szpakowska Sądowa ochrona praw konsumentów
sędziowie, asesorzy sądowi, orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C14/24/1     on-line Artur Nakonieczny Metodyka prowadzenia rozpraw przed sądem I instancji, rozprawy zdalne, hybrydowe
sędziowie, asesorzy sądowi, orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C14/24/2     on-line Artur Nakonieczny Metodyka prowadzenia rozpraw przed sądem I instancji, rozprawy zdalne, hybrydowe
sędziowie, asesorzy sądowi, orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C14/24/3     on-line Artur Nakonieczny Metodyka prowadzenia rozpraw przed sądem I instancji, rozprawy zdalne, hybrydowe
sędziowie, asesorzy sądowi, orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C14/24/4     on-line Artur Nakonieczny Metodyka prowadzenia rozpraw przed sądem I instancji, rozprawy zdalne, hybrydowe
sędziowie, asesorzy sądowi, orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C14/24/5     on-line Artur Nakonieczny Metodyka prowadzenia rozpraw przed sądem I instancji, rozprawy zdalne, hybrydowe
sędziowie, asesorzy sądowi, orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C14/24/6     on-line Artur Nakonieczny Metodyka prowadzenia rozpraw przed sądem I instancji, rozprawy zdalne, hybrydowe
sędziowie orzekający w wydziałach w wydziałach cywilnych (SO) oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C15/24/1 C15/24/1 23.04 on-line Artur Nakonieczny Ochrona dóbr osobistych w mediach społecznościowych
sędziowie orzekający w wydziałach w wydziałach cywilnych (SO) oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C15/24/2 C15/24/2 20.05 on-line Artur Nakonieczny Ochrona dóbr osobistych w mediach społecznościowych
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i opiekuńczych oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C16/24/1 C16/24/1 22.03 on-line Ewelina Bożyk-Dyszczak Postępowanie zażaleniowe po nowelizacji k.p.c. 
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i opiekuńczych oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C16/24/2 C16/24/2 12.04 on-line Ewelina Bożyk-Dyszczak Postępowanie zażaleniowe po nowelizacji k.p.c. 
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i opiekuńczych oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C16/24/3 C16/24/3 30.04 on-line Ewelina Bożyk-Dyszczak Postępowanie zażaleniowe po nowelizacji k.p.c. 
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i opiekuńczych oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C16/24/4 C16/24/4 9.05 on-line Ewelina Bożyk-Dyszczak Postępowanie zażaleniowe po nowelizacji k.p.c. 
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i opiekuńczych oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C16/24/5 C16/24/5 17.05 on-line Ewelina Bożyk-Dyszczak Postępowanie zażaleniowe po nowelizacji k.p.c. 
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i opiekuńczych oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C16/24/6 C16/24/6 26.06 on-line Ewelina Bożyk-Dyszczak Postępowanie zażaleniowe po nowelizacji k.p.c. 
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C17/24/1 C17/24/1 25.06 on-line Ewelina Bożyk-Dyszczak Prawa pacjenta w orzecznictwie sądowym
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C17/24/2     on-line Ewelina Bożyk-Dyszczak Prawa pacjenta w orzecznictwie sądowym
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych i ksiąg wieczystych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C18/24/1     on-line Ewelina Bożyk-Dyszczak Prawo rzeczowe – wybrane zagadnienia 
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych i ksiąg wieczystych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C18/24/2     on-line Ewelina Bożyk-Dyszczak Prawo rzeczowe – wybrane zagadnienia 
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych i ksiąg wieczystych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C18/24/3     on-line Ewelina Bożyk-Dyszczak Prawo rzeczowe – wybrane zagadnienia 
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych i ksiąg wieczystych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C18/24/4     on-line Ewelina Bożyk-Dyszczak Prawo rzeczowe – wybrane zagadnienia 
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych i ksiąg wieczystych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C18/24/5     on-line Ewelina Bożyk-Dyszczak Prawo rzeczowe – wybrane zagadnienia 
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych i ksiąg wieczystych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C18/24/6     on-line Ewelina Bożyk-Dyszczak Prawo rzeczowe – wybrane zagadnienia 
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych i ksiąg wieczystych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C18/24/7     on-line Ewelina Bożyk-Dyszczak Prawo rzeczowe – wybrane zagadnienia 
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych i ksiąg wieczystych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C18/24/8     on-line Ewelina Bożyk-Dyszczak Prawo rzeczowe – wybrane zagadnienia 
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, egzekucyjnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C19/24/1   17.09 on-line Małgorzata Wójtowicz-Dołęga Przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, egzekucyjnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C19/24/2   16.10 on-line Małgorzata Wójtowicz-Dołęga Przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, egzekucyjnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C19/24/3   14.11 on-line Małgorzata Wójtowicz-Dołęga Przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, egzekucyjnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C19/24/4   6.12 on-line Małgorzata Wójtowicz-Dołęga Przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, egzekucyjnych oraz sekcjach egzekucyjnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury C20/24/1 C20/24/1 22.03 on-line Artur Nakonieczny Wpływ postępowania upadłościowego na inne postępowania sądowe
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, egzekucyjnych oraz sekcjach egzekucyjnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury C20/24/2 C20/24/2 11.04 on-line Artur Nakonieczny Wpływ postępowania upadłościowego na inne postępowania sądowe
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, egzekucyjnych oraz sekcjach egzekucyjnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury C20/24/3 C20/24/3 17.05 on-line Artur Nakonieczny Wpływ postępowania upadłościowego na inne postępowania sądowe
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, egzekucyjnych oraz sekcjach egzekucyjnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury C20/24/4 C20/24/4 27.06 on-line Artur Nakonieczny Wpływ postępowania upadłościowego na inne postępowania sądowe
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, egzekucyjnych oraz sekcjach egzekucyjnych, a także prokuratorzy
 i asesorzy prokuratury
C21/24/1 C21/24/1 9.02 on-line Artur Nakonieczny Wpływ postępowań restrukturyzacyjnych na inne postępowania sądowe 
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, egzekucyjnych oraz sekcjach egzekucyjnych, a także prokuratorzy
 i asesorzy prokuratury
C21/24/2 C21/24/2 15.03 on-line Artur Nakonieczny Wpływ postępowań restrukturyzacyjnych na inne postępowania sądowe 
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, egzekucyjnych oraz sekcjach egzekucyjnych, a także prokuratorzy
 i asesorzy prokuratury
C21/24/3 C21/24/3 10.05 on-line Artur Nakonieczny Wpływ postępowań restrukturyzacyjnych na inne postępowania sądowe 
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, egzekucyjnych oraz sekcjach egzekucyjnych, a także prokuratorzy
 i asesorzy prokuratury
C21/24/4 C21/24/4 20.06 on-line Artur Nakonieczny Wpływ postępowań restrukturyzacyjnych na inne postępowania sądowe 
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych oraz wydziałach ksiąg wieczystych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C22/24/1 C22/24/1 22.03 on-line Małgorzata Staniak-Okoń Wspólnoty mieszkaniowe
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych oraz wydziałach ksiąg wieczystych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C22/24/2 C22/24/2 21.06 on-line Małgorzata Staniak-Okoń Wspólnoty mieszkaniowe
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych oraz wydziałach ksiąg wieczystych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C22/24/3 C22/24/3 2.07 on-line Małgorzata Staniak-Okoń Wspólnoty mieszkaniowe
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, egzekucyjnych, karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C23/24/1     on-line Anna Szpakowska Sprawy depozytowe w praktyce sądowej
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, egzekucyjnych, karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C23/24/2     on-line Anna Szpakowska Sprawy depozytowe w praktyce sądowej
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, egzekucyjnych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarczych, gospodarczych do spraw Krajowego Rejestru Sądowego i w wydziałach gospodarczych do spraw Rejestru Zastawów oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C24/24/1 C24/24/1 25.03 on-line Anna Szpakowska Dostęp do informacji o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, egzekucyjnych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarczych, gospodarczych do spraw Krajowego Rejestru Sądowego i w wydziałach gospodarczych do spraw Rejestru Zastawów oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C24/24/2 C24/24/2 25.04 on-line Anna Szpakowska Dostęp do informacji o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, egzekucyjnych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarczych, gospodarczych do spraw Krajowego Rejestru Sądowego i w wydziałach gospodarczych do spraw Rejestru Zastawów oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C24/24/3   11.10 on-line Anna Szpakowska Dostęp do informacji o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych
sędziowie, asesorzy sądowi rozpoczynający orzekanie w wydziałach cywilnych sądów rejonowych C25/24/1-8 patrz e-kssip 21.05, 18.06, 25.06, 10.09, 8.10, 23.10 on-line
periodyczne
Agata Broichmann Prawo rzeczowe – wybrane zagadnienia (warsztaty periodyczne) 
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C26/24/1     on-line Katarzyna Ścibak Europejskie poświadczenie spadkowe
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C26/24/2     on-line Katarzyna Ścibak Europejskie poświadczenie spadkowe
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C26/24/3     on-line Katarzyna Ścibak Europejskie poświadczenie spadkowe
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tym wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C27/24/1     on-line Małgorzata Staniak-Okoń Prawo do zachowku 
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tym wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C27/24/2     on-line Małgorzata Staniak-Okoń Prawo do zachowku 
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C28/24/1     on-line Anna Szpakowska Postępowanie w przedmiocie zabezpieczenia spadku, spisu inwentarza oraz wykazu inwentarza z uwzględnieniem elementu transgranicznego. Kuratela spadku
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C28/24/2     on-line Anna Szpakowska Postępowanie w przedmiocie zabezpieczenia spadku, spisu inwentarza oraz wykazu inwentarza z uwzględnieniem elementu transgranicznego. Kuratela spadku
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C29/24/1 C29/24/1 9.04 on-line Anna Szpakowska Element transgraniczny w prawie spadkowym
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C29/24/2 C29/24/2 10.05 on-line Anna Szpakowska Element transgraniczny w prawie spadkowym
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C29/24/3   18.06 on-line Anna Szpakowska Element transgraniczny w prawie spadkowym
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach wieczystoksięgowych, cywilnych, egzekucyjnych i sekcjach egzekucyjnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury C30/24/1 C30/24/1 29.04 on-line Monika Sędłak Administracyjny tytuł wykonawczy jako podstawa wpisu hipoteki przymusowej
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach wieczystoksięgowych, cywilnych, egzekucyjnych i sekcjach egzekucyjnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury C30/24/2 C30/24/2 21.06 on-line Monika Sędłak Administracyjny tytuł wykonawczy jako podstawa wpisu hipoteki przymusowej
sędziowie, asesorzy sądowi oraz referendarze sądowi orzekający w wydziałach ksiąg wieczystych, wydziałach cywilnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury C31/24/1 C31/24/1 6.09 on-line Monika Sędłak Hipoteka w praktyce
sędziowie, asesorzy sądowi oraz referendarze sądowi orzekający w wydziałach ksiąg wieczystych, wydziałach cywilnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury C31/24/2 C31/24/2 11.10 on-line Monika Sędłak Hipoteka w praktyce
sędziowie, asesorzy sądowi oraz referendarze sądowi orzekający w wydziałach ksiąg wieczystych, wydziałach cywilnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury C31/24/3 C31/24/3 15.11 on-line Monika Sędłak Hipoteka w praktyce
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach ksiąg wieczystych oraz wydziałach cywilnych, asystenci sędziów z tych wydziałów, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C32/24/1 C32/24/1 5.04 on-line Monika Sędłak Zawiadomienie z ewidencji gruntów i budynków w postępowaniu wieczystoksięgowym
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach ksiąg wieczystych oraz wydziałach cywilnych, asystenci sędziów z tych wydziałów, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C32/24/2 C32/24/2 3.06 on-line Monika Sędłak Zawiadomienie z ewidencji gruntów i budynków w postępowaniu wieczystoksięgowym
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach ksiąg wieczystych oraz wydziałach cywilnych, asystenci sędziów z tych wydziałów, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C32/24/3 C32/24/3 28.06 on-line Monika Sędłak Zawiadomienie z ewidencji gruntów i budynków w postępowaniu wieczystoksięgowym
prokuratorzy, asesorzy prokuratury C33/24/1 C33/24/1 18.06 on-line Małgorzata Staniak-Okoń Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym
prokuratorzy, asesorzy prokuratury C34/24/1 C34/24/1 17.09 on-line Małgorzata Staniak-Okoń Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym i  sądowoadministracyjnym
prokuratorzy, asesorzy prokuratury C35/24/1 C35/24/1 25.09 on-line Małgorzata Staniak-Okoń Udział prokuratora w sprawach rodzinnych i opiekuńczych
prezesi i wiceprezesi sądów, sędziowie wizytatorzy ds. egzekucyjnych, sędziowie wydziałów cywilnych wykonujący czynności z zakresu nadzoru administracyjnego nad komornikami sądowymi E2/24/1     on-line Małgorzata Staniak-Okoń Nadzór administracyjny nad czynnościami komorników
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych , wydziałach egzekucyjnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury E3/24/1     on-line Artur Nakonieczny Egzekucja czynności zastępowalnych i niezastępowalnych – sąd jako organ egzekucyjny
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych , wydziałach egzekucyjnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury E3/24/2     on-line Artur Nakonieczny Egzekucja czynności zastępowalnych i niezastępowalnych – sąd jako organ egzekucyjny
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, wydziałach egzekucyjnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury E4/24/1   29.08 on-line Małgorzata Staniak-Okoń Orzekanie o kosztach egzekucji
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, wydziałach egzekucyjnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury E4/24/2   27.09 on-line Małgorzata Staniak-Okoń Orzekanie o kosztach egzekucji
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, wydziałach egzekucyjnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury E4/24/3   29.11 on-line Małgorzata Staniak-Okoń Orzekanie o kosztach egzekucji
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, wydziałach egzekucyjnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury E5/24/1     on-line Małgorzata Wójtowicz-Dołęga Postępowanie egzekucyjne po nowelizacji
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, wydziałach egzekucyjnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury E5/24/2 E5/24/2 20.06 on-line Małgorzata Wójtowicz-Dołęga Postępowanie egzekucyjne po nowelizacji
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, wydziałach egzekucyjnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury E5/24/3     on-line Małgorzata Wójtowicz-Dołęga Postępowanie egzekucyjne po nowelizacji
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, wydziałach egzekucyjnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury E5/24/4     on-line Małgorzata Wójtowicz-Dołęga Postępowanie egzekucyjne po nowelizacji
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, wydziałach egzekucyjnych, wydziałach ksiąg wieczystych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury E6/24/1 E6/24/1 24.05 on-line Małgorzata Wójtowicz-Dołęga Nadzór nad egzekucją z nieruchomości 
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, wydziałach egzekucyjnych, wydziałach ksiąg wieczystych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury E6/24/2 E6/24/2 19.06 on-line Małgorzata Wójtowicz-Dołęga Nadzór nad egzekucją z nieruchomości 
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, wydziałach egzekucyjnych, wydziałach ksiąg wieczystych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury E6/24/3     on-line Małgorzata Wójtowicz-Dołęga Nadzór nad egzekucją z nieruchomości 
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, wydziałach egzekucyjnych, wydziałach ksiąg wieczystych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury E7/24/1 E7/24/1 29.02 on-line Monika Sędłak Zaspokojenie wierzytelności hipotecznej w podziale sumy uzyskanej    z  egzekucji
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, wydziałach egzekucyjnych, wydziałach ksiąg wieczystych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury E7/24/2 E7/24/2 26.03 on-line Monika Sędłak Zaspokojenie wierzytelności hipotecznej w podziale sumy uzyskanej    z  egzekucji
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, wydziałach egzekucyjnych, wydziałach ksiąg wieczystych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury E7/24/3 E7/24/3 29.04 on-line Monika Sędłak Zaspokojenie wierzytelności hipotecznej w podziale sumy uzyskanej    z  egzekucji
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury G3/24/1 G3/24/1 11.04 on-line Agata Broichmann Odpowiedzialność wspólników spółek osobowych
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury G3/24/2 G3/24/2 20.11 on-line Agata Broichmann Odpowiedzialność wspólników spółek osobowych
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury G4/24/1     on-line Artur Nakonieczny Arbitraż międzynarodowy w sprawach gospodarczych 
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy
i asesorzy prokuratury
G5/24/1     on-line Artur Nakonieczny Sprawy gospodarcze z elementem transgranicznym – wybrane zagadnienia
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy
i asesorzy prokuratury
G5/24/2     on-line Artur Nakonieczny Sprawy gospodarcze z elementem transgranicznym – wybrane zagadnienia
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych i w wydziałach gospodarczych do spraw Krajowego Rejestru Sądowego oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury G6/24/1 G6/24/1 25.04 on-line Katarzyna Ścibak Spółki kapitałowe w organizacji
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych i w wydziałach gospodarczych do spraw Krajowego Rejestru Sądowego oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury G6/24/2 G6/24/2 22.05 on-line Katarzyna Ścibak Spółki kapitałowe w organizacji
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych i w wydziałach gospodarczych do spraw Krajowego Rejestru Sądowego oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury G7/24/1 G7/24/1 18.04 on-line Katarzyna Ścibak Transgraniczne łączenie się spółek
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych do spraw Krajowego Rejestru Sądowego oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury G8/24/2     on-line Katarzyna Ścibak Elektroniczne postępowanie rejestrowe – wybrane zagadnienia
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych i w wydziałach gospodarczych do spraw Krajowego Rejestru Sądowego oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury G9/24/1     on-line Katarzyna Ścibak Zakończenie bytu prawnego spółki handlowej
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych i w wydziałach gospodarczych do spraw Krajowego Rejestru Sądowego oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury G9/24/2     on-line Katarzyna Ścibak Zakończenie bytu prawnego spółki handlowej
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury G10/24/1 G10/24/1 14.03 on-line Katarzyna Ścibak Waluty wirtualne w profesjonalnym obrocie gospodarczym
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury G11/24/1     on-line Katarzyna Ścibak Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury G11/24/2     on-line Katarzyna Ścibak Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury G12/24/1 G12/24/1 7.06 on-line Małgorzata Wójtowicz-Dołęga Upadłość konsumencka
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury G12/24/2     on-line Małgorzata Wójtowicz-Dołęga Upadłość konsumencka
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury G12/24/3     on-line Małgorzata Wójtowicz-Dołęga Upadłość konsumencka
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury G13/24/1     on-line Małgorzata Wójtowicz-Dołęga Postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej 
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury G13/24/2     on-line Małgorzata Wójtowicz-Dołęga Postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej 
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury G14/24/1 G14/24/1 6.05 on-line Małgorzata Staniak-Okoń Krajowy Rejestr Zadłużonych – nowe funkcjonalności w postępowaniu upadłościowym
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury G14/24/2 G14/24/2 28.10 on-line Małgorzata Staniak-Okoń Krajowy Rejestr Zadłużonych – nowe funkcjonalności w postępowaniu upadłościowym
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury G15/24/1 G15/24/1 20.05 on-line Małgorzata Staniak-Okoń Postępowanie o zatwierdzenie układu jako jedna z form restrukturyzacji
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury G15/24/2 G15/24/2 7.10 on-line Małgorzata Staniak-Okoń Postępowanie o zatwierdzenie układu jako jedna z form restrukturyzacji
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury G16/24/1 G16/24/1 24.06 on-line Monika Sędłak Funkcjonalności KRZ w wybranych postępowaniach restrukturyzacyjnych
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury G16/24/2 G16/24/2 4.11 on-line Monika Sędłak Funkcjonalności KRZ w wybranych postępowaniach restrukturyzacyjnych
sędziowie sądów okręgowych orzekający w wydziałach gospodarczych (odwoławczych) oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury G17/24/1 G17/24/1 29.05 on-line Monika Sędłak Środki odwoławcze w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym rozpoznawane przez sąd drugiej instancji 
sędziowie sądów okręgowych orzekający w wydziałach gospodarczych (odwoławczych) oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury G17/24/2 G17/24/2 19.06 on-line Monika Sędłak Środki odwoławcze w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym rozpoznawane przez sąd drugiej instancji 
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych i w wydziałach gospodarczych do spraw Krajowego Rejestru Sądowego oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury G18/24 G18/24 16.04 on-line Monika Sędłak Transgraniczny podział spółek
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych do spraw Krajowego Rejestru Sądowego oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury G19/24/1     on-line Anna Szpakowska Fundacje i stowarzyszenia w elektronicznym postępowaniu rejestrowym
asesorzy sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz sędziowie rozpoczynający orzekanie w tych sprawach. G20/24/1-8     on-line
periodyczne
Agata Broichmann Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne – warsztaty periodyczne
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury R7/24/1 R7/24/1 13.11 on-line Małgorzata Staniak-Okoń Prawo medyczne w praktyce orzeczniczej sądów opiekuńczych
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury R8/24/1   9.12 on-line Małgorzata Staniak-Okoń Ochrona zdrowia psychicznego w świetle orzecznictwa sądów opiekuńczych
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich, w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego R9/24/1 R9/24/1 12.04 on-line Magdalena Mitrut-Mełgieś Postępowanie dowodowe w sprawach rodzinnych
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury R10/24/1     on-line Ewelina Bozyk-Dyszczak Stosowanie prawa karnego materialnego w praktyce orzeczniczej sądów dla nieletnich
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy zajmujący się sprawami z zakresu uprowadzenia dziecka za granicę; z pierwszeństwem zapisu dla sędziów „konwencyjnych” oraz sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie orzekających w sprawach „konwencyjnych” R11/24/1 R11/24/1 19.03 on-line Ewelina Bożyk-Dyszczak Cywilne aspekty uprowadzenia dziecka za granicę
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego R12/24/1     on-line Ewelina Bożyk-Dyszczak Piecza naprzemienna
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich, a także zawodowi kuratorzy rodzinni R13/24/1     on-line Ewelina Bożyk-Dyszczak Orzeczenia o kontaktach z małoletnim z udziałem kuratora sądowego
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach R14/24/1   15.11 on-line Anna Szpakowska Dochodzenie roszczeń alimentacyjnych w imieniu i na rzecz małoletniego
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego R15/24/1     on-line Anna Szpakowska Sposoby ingerencji sądu opiekuńczego w zakres władzy rodzicielskiej
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego R16/24/1 R16/24/1 27.05 on-line Anna Szpakowska Zasady i warunki umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego R16/24/2   9.12 on-line Anna Szpakowska Zasady i warunki umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego R17/24/1 R17/24/1 17.06 on-line Małgorzata Staniak-Okoń Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa oraz ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich, a także prokuratorzy powszechnych jednostek prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego, zawodowi kuratorzy rodzinni R18/24/1     on-line Ewelina Bożyk-Dyszczak Rola sądu opiekuńczego i zawodowego kuratora rodzinnego w sprawach dotyczących przemocy domowej
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury R19/24/1     on-line Ewelina Bożyk-Dyszczak Zasady udostępniania przez sądy rodzinne dokumentów i informacji z akt sprawy na żądanie uprawnionych podmiotów
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego R20/24/1     on-line Anna Szpakowska Egzekucja orzeczenia ustalajacego kontakty z małoletnim
sędziowie orzekający w wydziałach cywilnych i cywilno-rodzinnych w sądach okręgowych w sprawach o rozwód i separację oraz asystenci sędziów orzekających  w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego R21/24/1     on-line Ewelina Bożyk-Dyszczak Postępowanie zabezpieczające w sprawach o rozwód i o separację
sędziowie orzekający w wydziałach cywilno-rodzinnych oraz cywilnych w sprawach  o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego R22/24/1     on-line Ewelina Bożyk-Dyszczak Unieważnienie małżeństwa
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego R23/24/1   2.12 on-line Małgorzata Staniak-Okoń Kurator procesowy w postępowaniu rodzinnym
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, zawodowi kuratorzy rodzinni R24/24/1     on-line Małgorzata Staniak-Okoń Rola sądu i kuratora zawodowego w zapobieganiu alienacji rodzicielskiej
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury P1/24/2     on-line Artur Nakonieczny Zmiany w prawie pracy 
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury P1/24/3     on-line Artur Nakonieczny Zmiany w prawie pracy 
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury P2/24/1     on-line Katarzyna Ścibak Podstawa wymiaru świadczeń z ubezpieczenia społecznego
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury P2/24/2     on-line Katarzyna Ścibak Podstawa wymiaru świadczeń z ubezpieczenia społecznego
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury P3/24/1     on-line Anna Szpakowska Tytuły i zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury P3/24/2     on-line Anna Szpakowska Tytuły i zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury P4/24/1   11.10 on-line Artur Nakonieczny Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury P4/24/2   4.11 on-line Artur Nakonieczny Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury P5/24/1 P5/24/1 9.04 on-line Małgorzata Staniak-Okoń Ustalenie prawa do emerytury pomostowej i rekompensaty
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury P5/24/2 P5/24/2 8.05 on-line Małgorzata Staniak-Okoń Ustalenie prawa do emerytury pomostowej i rekompensaty
sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów z tych wydziałów, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów K32/24/2     on-line Monika Sędłak Przebieg postępowania karnoskarbowego.  Wykorzystanie dokumentów z postępowania podatkowego w postępowaniu karnym
sędziowie orzekający w wydziałach karnych sądów okręgowych i apelacyjnych, asystenci sędziów z tych wydziałów, prokuratorzy oraz asystenci prokuratorów K33/24/2     on-line Monika Sędłak Postępowanie ekstradycyjne
sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów z tych wydziałów, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów K34/24/5 K34/24/5 26.04 on-line Artur Nakonieczny Nowelizacja kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego, kodeksu wykroczeń w świetle przepisów ustawy o zmianie  ustawy - kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2022 r. 
sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów z tych wydziałów, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów K34/24/6 K34/24/6 14.05 on-line Artur Nakonieczny Nowelizacja kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego, kodeksu wykroczeń w świetle przepisów ustawy o zmianie  ustawy - kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2022 r. 
sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów z tych wydziałów, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów K34/24/7 K34/24/7 11.06 on-line Artur Nakonieczny Nowelizacja kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego, kodeksu wykroczeń w świetle przepisów ustawy o zmianie  ustawy - kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2022 r. 
sędziowie orzekający w wydziałach karnych penitencjarnych, asystenci sędziów z tych wydziałów, prokuratorzy oraz asystenci prokuratorów K35/24/2     on-line Anna Szpakowska Nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego w świetle przepisów ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2022 r. 
sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów z tych wydziałów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K36/24/3 K36/24/3 19.04 on-line Anna Szpakowska Wyrok łączny. Zasady orzekania o karze łącznej w kontekście zmian wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów z tych wydziałów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K37/24/3     on-line Ewelina Bożyk-Dyszczak Środki zabezpieczające 
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K38/24/2     on-line Ewelina Bożyk-Dyszczak Wybrane zagadnienia z prawa karnego gospodarczego
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K39/24/2     on-line Ewelina Bożyk-Dyszczak Przestępstwa podatkowe – VAT i akcyza
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K41/24/1     on-line Katarzyna Ścibak Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
sędziowie orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów z tych wydziałów K42/24/1     on-line Artur Nakonieczny Prawo migracyjne i azylowe w orzecznictwie TSUE
sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów z tych wydziałów oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury K43/24/1     on-line Ewelina Bożyk-Dyszczak Wyłączenie sędziego, prokuratora, biegłego w toku postępowania karnego
sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów z tych wydziałów, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów K44/24/1     on-line Ewelina Bożyk-Dyszczak Opinia sądowo-psychiatryczna i opinia psychologiczna w postępowaniu karnym – dowód z opinii biegłego/biegłych z zakresu psychiatrii i psychologii 
sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów z tych wydziałów K45/24/1 K45/24/1 27.03 on-line Katarzyna Ścibak Procedura wzajemnego uznawania orzeczeń – przekazywanie osób w postępowaniu wykonawczym. Wykonywanie orzeczeń o charakterze pieniężnym
prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K46/24/1 K46/24/1 14.05 on-line Katarzyna Ścibak Apelacja w pracy prokuratora
prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K47/24/1 K47/24/1 14.06 on-line Małgorzata Wójtowicz-Dołęga Kasacja dla prokuratorów
prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K48/24/1     on-line Małgorzata Wójtowicz-Dołęga Skarga nadzwyczajna w sprawach karnych
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K49/24/1     on-line Małgorzata Wójtowicz-Dołęga Zakres odpowiedzialności karnej w przepisach kodeksu spółek handlowych po nowelizacji
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury K50/24/1 K50/24/1 23.05 on-line Artur Nakonieczny Sądowo-lekarska sekcja zwłok – zabezpieczanie materiału dowodowego
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury K50/24/2   30.09 on-line Artur Nakonieczny Sądowo-lekarska sekcja zwłok – zabezpieczanie materiału dowodowego
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów K51/24/1     on-line Małgorzata Wójtowicz-Dołęga Korupcja w obrocie gospodarczym z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej osób fizycznych i prawnych w związku z popełnieniem przestępstwa przekupstwa w odniesieniu do funkcjonariuszy publicznych krajowych i  zagranicznych 
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów K52/24/1     on-line Ewelina Bożyk-Dyszczak Metodyka prowadzenia spraw dotyczących fałszywych sklepów internetowych 
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów K53/24/1     on-line Ewelina Bożyk-Dyszczak Wykorzystanie spoofingu i smishingu przez sprawców cyberprzestępstw
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury K54/24/1     on-line Magdalena Mitrut-Mełgieś Wyzwania dla sędziów i prokuratorów związane z rozwojem sztucznej inteligencji
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K55/24/1     on-line Małgorzata Wójtowicz-Dołęga Wykorzystanie dużych zbiorów baz danych wykrywczych (DNA, chemiczne) i genealogicznych dla celów sądowych 
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K56/24/1     on-line Monika Sędłak Identyfikacja ofiar katastrof (DVI)
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów K57/24/1     on-line Anna Szpakowska Zwalczanie przestępstw motywowanych nienawiścią w polskim prawie karnym
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów K58/24/1     on-line Magdalena Mitrut-Mełgieś Obszary zastosowania analizy kryminalnej w postępowaniu karnym
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych orz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów K59/24/1     on-line Magdalena Mitrut-Mełgieś Obrót zagraniczny w sprawach karnych – zasady ścigania i poszukiwania osób podejrzanych
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów K60/24/1     on-line Magdalena Mitrut-Mełgieś Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych z Wielką Brytanią 
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów K61/24/1     on-line Magdalena Mitrut-Mełgieś Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych – wnioski o pomoc prawną 
zawodowi kuratorzy sądowi dla dorosłych KR4/24/2 KR4/24/2 14.06 on-line Kinga Leńczuk-Krupa Czynności kuratora w postępowaniu karnym wykonawczym – wybrane zagadnienia
zawodowi kuratorzy sądowi dla dorosłych KR5/24/2 KR5/24/2 27.06 on-line Kinga Leńczuk-Krupa Praca kuratora dla dorosłych w świetle zmian kodyfikacji karnych
zawodowi kuratorzy sądowi rodzinni. KR6/24/2 KR6/24/1 10.06 on-line Kinga Leńczuk-Krupa Prawa i obowiązki kuratora sądowego w świetle ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1700)
zawodowi kuratorzy sądowi dla dorosłych KR7/24/1 KR7/24/1 9.04 on-line Kinga Leńczuk-Krupa Prawne i praktyczne aspekty wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego
zawodowi kuratorzy sądowi dla dorosłych KR8/24/1 KR8/24/1 19.09 on-line Kinga Leńczuk-Krupa Sprawowanie przez kuratora nadzoru nad wykonywaniem kary pozbawienia wolności, środków karnych i probacyjnych
zawodowi kuratorzy sądowi dla dorosłych KR9/24/1     on-line Kinga Leńczuk-Krupa Czynności kuratora związane z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania przez skazanych kary ograniczenia wolności
zawodowi kuratorzy rodzinni KR10/24/1 KR10/24/1 11.09 on-line Kinga Leńczuk-Krupa Wykonywanie przez kuratorów rodzinnych orzeczeń dotyczących obecności kuratora sądowego przy kontaktach rodziców z dziećmi 
zawodowi kuratorzy rodzinni KR11/24/1 KR11/24/1 16.09 on-line Kinga Leńczuk-Krupa Metodyka pracy kuratora rodzinnego w zakresie przeprowadzania wywiadów środowiskowych oraz sporządzania sprawozdań z wywiadów w świetle obowiązujących regulacji prawnych
zawodowi kuratorzy rodzinni KR12/24/1 KR12/24/1 22.04 on-line Kinga Leńczuk-Krupa Zadania kuratorów zawodowych pracujących w ośrodkach kuratorskich
zawodowi kuratorzy sądowi pełniący funkcje rzeczników dyscyplinarnych oraz sędziów sądów dyscyplinarnych I instancji KR13/24/1 KR13/24/1 10.05 on-line Kinga Leńczuk-Krupa Zasady prowadzenia i tok postępowania dyscyplinarnego dla kuratorów zawodowych
zawodowi kuratorzy rodzinni, prokuratorzy i asesorzy prokuratury KR14/24/1 KR14/24/1 14.05 on-line Kinga Leńczuk-Krupa Przymusowe odebranie osoby z udziałem kuratora
urzędnicy wydziałów budżetowo-administracyjnych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, wykonujący czynności urzędnika w tych wydziałach U8/24/1     on-line Kinga Leńczuk-Krupa Dyscyplina finansów publicznych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury
urzędnicy oddziałów finansowych i gospodarczych oraz audytorzy sądów powszechnych, urzędnicy wydziałów budżetowo-administracyjnych, wykonujący czynności urzędnika w tych jednostkach, oddziałach i wydziałów U9/24/1 U9/24/1 15.05 on-line Kinga Leńczuk-Krupa Zamówienia publiczne w sądach 
urzędnicy wydziałów budżetowo-administracyjnych, wykonujący czynności urzędnika 
w tych jednostkach oraz audytorzy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
U10/24/1 U10/24/1 7.06 on-line Kinga Leńczuk-Krupa Zamówienia publiczne w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury
urzędnicy zatrudnieni w oddziałach kadr sądów powszechnych oraz urzędnicy wydziałów kadr powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, wykonujący czynności urzędnika w tych oddziałach i wydziałach U11/24/1 U11/24/1 20.06 on-line Kinga Leńczuk-Krupa Zmiany w kodeksie pracy – szkolenie dla pracowników kadr 
urzędnicy sądów powszechnych oraz urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych   prokuratury oraz wykonujący czynności urzędnika w sądach i prokuraturach U14/24/1     on-line Kinga Leńczuk-Krupa Różnice kulturowe w kontaktach z cudzoziemcami
inspektorzy Ochrony Danych Osobowych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury U15/24/1 U15/24/1 6.09 on-line Kinga Leńczuk-Krupa Szkolenie dla inspektorów ochrony danych osobowych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury
inspektorzy Ochrony Danych Osobowych w sądach powszechnych U16/24/1 U16/24/1 7.10 on-line Kinga Leńczuk-Krupa Szkolenie dla inspektorów ochrony danych osobowych sądów powszechnych 
urzędnicy sądów powszechnych i urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, wykonujący czynności urzędnika w tych jednostkach U17/24/1 U17/24/1 5.03 on-line Kinga Leńczuk-Krupa Ochrona danych osobowych w praktyce urzędników sądowych  i urzędników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury – problemy praktyczne
urzędnicy zatrudnieni w wydziałach karnych sądów powszechnych, wykonujący czynności urzędnika w tych wydziałach U18/24/1     on-line Kinga Leńczuk-Krupa Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych
urzędnicy wydziałów cywilnych i gospodarczych sądów powszechnych, wykonujący czynności urzędnika w tych wydziałach – w sprawach z zakresu obrotu prawnegoz zagranicą U19/24/1 U19/24/1 18.03 on-line Kinga Leńczuk-Krupa Czynności urzędnika w sprawach obrotu prawnego z zagranicą w wydziałach cywilnych
urzędnicy wydziałów pionu cywilnego, wykonujący czynności urzędnika w tych wydziałach U20/24/1 U20/24/1 28.05 on-line Kinga Leńczuk-Krupa Funkcjonowanie sekretariatów wydziałów pionu cywilnego
urzędnicy zatrudnieni w wydziałach karnych oraz wykonujący czynności urzędnika w tych wydziałach U21/24/1     on-line Kinga Leńczuk-Krupa Postępowanie wykonawcze w zakresie dowodów rzeczowych, archiwizacja akt, przechowywanie śladów
urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz wykonujący czynności urzędnika w tych jednostkach U22/24/1     on-line Kinga Leńczuk-Krupa Archiwizacja – szkolenie dla urzędników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz wykonujący czynności urzędnika w tych jednostkach U23/24/1 U23/24/1 20.09 on-line Kinga Leńczuk-Krupa Dowody rzeczowe – szkolenie dla urzędników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
prezesi, przewodniczący wydziałów, sędziowie sądów powszechnych Z3/24/1 Z3/24/1 23.09 on-line Monika Sędłak Zadania operatorów SLPS – problemy praktyczne 
prezesi i dyrektorzy sądów powszechnych, przewodniczący i kierownicy wydziałów oraz prokuratorzy pełniący funkcje kierownicze w powszechnych jednostkach prokuratury Z7/24/1 Z7/24/1 15.04 on-line Małgorzata Wójtowicz-Dołęga Mobbing oraz molestowanie w miejscu pracy
sędziowie i asesorzy sądowi O9/23 O9/23 8.02 on-line Monika Sędłak
Oddziaływanie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej na wykładnię i stosowanie prawa polskiego
sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury,  asystenci prokuratorów K56/1/23 K56/23/1 26.01 seminarium praktyczne Anna Szpakowska Practica-aktualne problemy orzecznicze w sprawach karnych
sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury,  asystenci prokuratorów K56/2/23 K56/23/2 20.02 seminarium praktyczne Anna Szpakowska Practica-aktualne problemy orzecznicze w sprawach karnych
Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury  U14/23 U14/23 11.03 on-line Małgorzata Wójtowicz-Dołęga Szkolenie dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych  powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury  

 

Data publikacji: 
2021-12-01 13:38
Data wytworzenia: 
2021-12-01 13:35
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2024-03-20 12:18
Autor zmiany: 
Monika
Sędłak