Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies

Na naszej stronie gromadzimy wyłącznie dane do celów statystycznych lub administracyjnych. Dane gromadzone są na dwa sposoby: w plikach dziennika serwera HTTP oraz za pomocą usługi Google Analytics do celów statystycznych (np. liczba odwiedzin strony, strony polecające naszą strone itp.).

Dane, gromadzone w dziennikach serwera są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Żadne dane identyfikacyjne, nie są przekazywane stronom trzecim (za wyjątkiem usługi Google Analytics, która jest udostępniania przez Google na zasadach opisanych w Polityce Prywatności Google).

Dane zgromadzone w dziennikach serwera są przetwarzane przez czas nieokreślony. Żadne, gromadzone przez nas dane (zarówno w dziennikach serwera, jak i poprzez usługę Google Analytics) nie stanowią danych osobowych i nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające.

Mechanizm cookies wykorzystywany jest wyłącznie przez usługę Google Analytics do celów statystycznych. Pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych.

Jeśli niezgadzasz się na wykorzystanie cookies w celach statystycznych - sprawdź na stronie twórcy Twojej przeglądarki internetowej, w jaki sposób wyłączyć obsługę plików cookie w swojej przeglądarce.

Klauzle informacyjne

Klauzula informacyjna dla użytkowników biblioteki KSSiP

Klauzula informacyjna – monitoring

Klauzula informacyjna – nawiązanie stosunku pracy oraz przebieg zatrudnienia/okres delegowania

Klauzula informacyjna – kandydat do pracy

Klauzula informacyjna dla kandydatów przystępujących do konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską (do momentu ustalenia listy kwalifikacyjnej kandydatów na aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej na podstawie art. 22 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury)

Klauzula informacyjna dla kandydatów umieszczonych na liście kwalifikacyjnej, którzy złożyli wniosek o przyjęcie na aplikację na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, jak również dla aplikantów aplikacji sędziowskiej
i aplikacji prokuratorskiej

Klauzula informacyjna dotycząca osób realizujących obowiązki na rzecz KSSiP na podstawie aktu powołania

Klauzula informacyjna dotycząca podmiotów, których dane osobowe przechowywane są w zasobach KSSiP, w szczególności absolwentów, byłych pracowników i osób delegowanych, osób, które przystępowały do egzaminów sędziowskiego i prokuratorskiego, podmiotów biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, uczestników szkoleń ustawicznych

Klauzula informacyjna dla kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Klauzula informacyjna WARTA S A

Klauzula informacyjna Benefit Systems

Ochrona danych osobowych Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla podmiotów przystępujących do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Klauzula informacyjna dotycząca umowy cywilnoprawnej zawieranej z osobą fizyczną

Klauzula informacyjna dotycząca członka JURY Konkursu Krasomówczego

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - nawiązanie stosunku pracy oraz przebieg zatrudnienia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – okres delegowania

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – udzielenie zamówienia publicznego.

Klauzula informacyjna – Platforma Szkoleniowa KSSiP

Klauzula informacyjna dla członków Rady Naukowej, Kolegium Redakcyjnego, Redakcji, Recenzentów, Autorów publikacji w Kwartalniku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Autorów innych publikacji których wydawcą jest KSSiP

Klauzula informacyjna – przyjmowanie i obieg korespondencji w Krajowej Szkole Sądownictwa  i Prokuratury

Privacy Notice – communication management at the National School of Judiciary and Public Prosecution (KSSiP)

Klauzula informacyjna dla kandydatów przystępujących do konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską (do momentu ustalenia listy kwalifikacyjnej kandydatów na aplikantów aplikacji uzupełniającej sędziowskiej na podstawie art. 22 w zw. z art. 37a ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2019 r. poz. 1042))

Klauzula informacyjna dla kandydatów umieszczonych na liście kwalifikacyjnej, którzy złożyli wniosek o przyjęcie na APLIKACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ SĘDZIOWSKĄ na podstawie art. 23 ust. 1 w zw. z art. 37a ust. 2 ustawy o KSSIP

Klauzula informacyjna dla kandydatów umieszczonych na liście kwalifikacyjnej, którzy złożyli wniosek o przyjęcie na APLIKACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ PROKURATORSKĄ na podstawie art. 23 ust. 1 w zw. z art. 37a ust. 2 ustawy o KSSIP
 

Data wytworzenia: 
2013-09-18 12:13
Autor treści: 
admin
Ostatnia zmiana: 
2021-04-19 13:08
Autor zmiany: 
Piotr
Woicki