Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Szkolenia

Oględziny miejsca ujawnienia zwłok, 26-27.11.2020 r., on-line, K7/B/20

Szkolenie K7/B/20
Temat: Oględziny miejsca ujawnienia zwłok
Data: 26-27.11.2020 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: prokuratorzy i asesorzy prokuratury
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

„Prawna ochrona zabytków” – 7 -9 grudnia 2020 r. – szkolenie wyjazdowe OS. Dębe – K19/20,

„Prawna ochrona zabytków” – 7 -9  grudnia 2020 r. –  OS. Dębe – K19/20,

Data szkoleń: 7-9 grudnia 2020 r.
Miejsce szkolenia:  Ośrodek szkoleniowy w Dębem (w związku z pandemią możliwa forma on-line)

Grupa docelowa: sędzowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy prokuratur okręgowych pełniący funkcje koordynatorów ds. przestępczości przeciwko zabytkom

szkolenie U5/20, Organizacja pracy i profilaktyka zespołu wypalenia zawodowego urzędnika powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, 2-3.11.2020 r. on-line

Szkolenie U5/20
Temat: Organizacja pracy i profilaktyka zespołu wypalenia zawodowego urzędnika powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Termin: 2-3 listopada 2020 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Szkolenie U12/D/E/20, Czynności kancelaryjno – biurowe w sekretariatach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, 23.10.2020 r. , on-line

Szkolenie U12/D/E/20
TEMAT: Czynności kancelaryjno – biurowe w sekretariatach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
Data: 23.10.2020 r. ,
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z regionu krakowskiego, regionu lubelskiego
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Szkolenie U12/F+G/20, Czynności kancelaryjno – biurowe w sekretariatach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, 22.10.2020 r. , on-line

Szkolenie U12/F+G/20
TEMAT: Czynności kancelaryjno – biurowe w sekretariatach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
Data: 22.10.2020 r. ,
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z regionu łódzkiego, regionu poznańskiego
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

szkolenie K24/C/20, Prawa pokrzywdzonych w świetle regulacji Unii Europejskiej, 30.10.2020 r. , on-line

Szkolenie K24/C/20
Temat: Prawa pokrzywdzonych w świetle regulacji Unii Europejskiej
Data: 30.10. 2020 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

szkolenie K24/A/20, Prawa pokrzywdzonych w świetle regulacji Unii Europejskiej, 19.10.2020 r. , on-line

Szkolenie K24/A/20
Temat: Prawa pokrzywdzonych w świetle regulacji Unii Europejskiej
Data: 19.10. 2020 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

szkolenie U11/I/20, Czynności kancelaryjno-biurowe w sekretariatach wydziałów karnych sądów powszechnych,16.10.2020 r. on-line

szkolenie U11/I/20
Temat: Czynności kancelaryjno-biurowe w sekretariatach wydziałów karnych sądów powszechnych
Data: 16.10. 2020 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: urzędnicy sądowi wydziałów karnych
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

szkolenie U11/G/20, Czynności kancelaryjno-biurowe w sekretariatach wydziałów karnych sądów powszechnych, 09.10.2020 r. on-line

szkolenie U11/G/20
Temat: Czynności kancelaryjno-biurowe w sekretariatach wydziałów karnych sądów powszechnych
Data: 9.10. 2020 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: urzędnicy sądowi wydziałów karnych
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Szkolenie U12/A/C/20, Czynności kancelaryjno – biurowe w sekretariatach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, 2.10.2020 r. , on-line

szkolenie U12/A/C/20,
TEMAT: Czynności kancelaryjno – biurowe w sekretariatach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
Data:2.10.2020 r. ,
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z regionu białostockiego, regionu katowickiego
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

szkolenie U12/H+J/20, Czynności kancelaryjno – biurowe w sekretariatach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, 1.10.2020 r. , on-line

szkolenie U12/H+J/20,
TEMAT: Czynności kancelaryjno – biurowe w sekretariatach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
Data:1.10.2020 r. ,
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z regionu z regionu warszawskiego oraz regionu rzeszowskiego
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

szkolenie U11/D/20, Czynności kancelaryjno-biurowe w sekretariatach wydziałów karnych sądów powszechnych, 05.10.2020 r. on-line

szkolenie U11/D/20
Temat: Czynności kancelaryjno-biurowe w sekretariatach wydziałów karnych sądów powszechnych
Data: 5.10. 2020 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: urzędnicy sądowi wydziałów karnych
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

szkolenie U11/A/20, Czynności kancelaryjno-biurowe w sekretariatach wydziałów karnych sądów powszechnych, 28.09.2020 r.

szkolenie U11/A/20
Temat: Czynności kancelaryjno-biurowe w sekretariatach wydziałów karnych sądów powszechnych
Data: 28.09. 2020 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: urzędnicy sądowi wydziałów karnych
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Szkolenie K34/D/20, System Dozoru Elektronicznego, 22.09.2020 r. , on-line

Szkolenie K34/D/20
Temat: System Dozoru Elektronicznego
Data: 22.09. 2020 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora, a także kuratorzy zawodowi dla dorosłych z apelacji krakowskiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Szkolenie K34/J/20, System Dozoru Elektronicznego, 21.09.2020 r. , on-line

Szkolenie K34/J/20
Temat: System Dozoru Elektronicznego
Data: 21.09. 2020 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora, a także kuratorzy zawodowi dla dorosłych z apelacji warszawskiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Szkolenie K34/F/20, System Dozoru Elektronicznego, 17.09. 2020 r. , on-line

Szkolenie K34/F/20
Temat: System Dozoru Elektronicznego
Data: 17.09. 2020 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora, a także kuratorzy zawodowi dla dorosłych z apelacji łódzkiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Nauki sądowe - genetyka w kryminalistyce i medycynie sądowej - K13/B/20 -4-6 listopada 2020 r., OS. Dębe

Nauki sądowe - genetyka w kryminalistyce i medycynie sądowej

Sygnatura szkolenia: K13/B/20
Miejsce szkolenia: KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Data rozpoczęcia szkolenia: 4-11-2020

"Prawo medyczne" w praktyce orzeczniczej sądów opiekuńczych, 16-18 listopada 2020r. KSSiP Lublin, C31/B/20

Szkolenie C31/B/20
Temat: "Prawo medyczne" w praktyce orzeczniczej sądów opiekuńczych.
Data: 16-18 listopada 2020 r.
Miejsce: KSSiP Lublin
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratory zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Oględziny miejsca ujawnienia zwłok, 7-9.09.2020 r. OS Dębe, K7/A/20

Szkolenie K7/A/20
Temat: Oględziny miejsca ujawnienia zwłok
Data: 7-9 września 2020 r.
Miejsce: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: prokuratorzy i asesorzy prokuratury
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Strony

Subscribe to Szkolenia