Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Uchwały Rady Programowej (kadencja 2022-2026)

Uchwała nr 1/2022 Uchwała nr 1/2022 z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 2/2022 Uchwała nr 2/2022 z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 3/2022 Uchwała nr 3/2022 z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie zaopiniowania dodatkowego szkolenia na rok 2022 Załącznik do uchwały Rady Programowej KSSiP nr 3/2022
Uchwała nr 4/2022 Uchwała nr 4/2022 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie podwyższenia stypendium przyznawanego aplikantom Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 5/2022 Uchwała nr 5/2022 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 6/2022 Uchwała nr 6/2022 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zaopiniowania dodatkowych Szkoleń na rok 2022 Załącznik do uchwały Rady Programowej KSSiP nr 6/2022
Uchwała nr 7/2022 Uchwała nr 7/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany załącznika uchwały Rady programowej KSSiP "Regulamin organizacyjny Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury" oraz uchwały nr 17/2018 Rady Programowej Sądownictwa i Prokuratury z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zasad zgłaszania i opiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 8/2022 Uchwała nr 8/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 9/2022 Uchwała nr 9/2022 z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 10/2022 Uchwała nr 10/2022 z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie zaopiniowania dodatkowych szkoleń na rok 2022  
Uchwała nr 11/2022 Uchwała nr 11/2022 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia założeń harmonogramu działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2023 Załącznik do uchwały Rady Programowej KSSiP nr 11/2022
Uchwała nr 12/2022 Uchwała nr 12/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 13/2022 Uchwała nr 13/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 14/2022 Uchwała nr 14/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarzązdenia Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w przedmiocie ustalenia indywidualnego toku odbywania aplikacji  
Uchwała nr 15/2022 Uchwała nr 15/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w przedmiocie ustalenia indywidualnego toku odbywania aplikacji  
Uchwała nr 16/2022 Uchwała nr 16/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w przedmiocie ustalenia indywidualnego toku odbywania aplikacji  
Uchwała nr 17/2022 Uchwała nr 17/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zaopiniowania dodatkowych szkoleń na rok 2022 Załącznik do uchwały Rady Programowej KSSiP nr 17/2022
Uchwała nr 18/2022 Uchwała nr 18/2022 z dnia 15 września 2022 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuartury  
Uchwała nr 19/2022 Uchwała nr 19/2022 z dnia 15 września 2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzania Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w przedmiocie ustalenia indywidualnego toku odbywania aplikacji  
Uchwała nr 20/2022 Uchwała nr 20/2022 z dnia 15 września 2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w przedmiocie ustalenia indywidualnego toku odbywania aplikacji  
Uchwała nr 21/2022 Uchwała nr 21/2022 z dnia 15 września 2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w przedmiocie ustalenia indywidualnego toku odbywania aplikacji  
Uchwała nr 22/2022 Uchwała nr 22/2022 z dnia 15 września 2022 r. w sprawie zaopiniowania dodatkowych szkoleń na rok 2022 Załącznik do uchwały Rady Programowej KSSiP nr 22/2022
Uchwała nr 23/2022 Uchwała nr 23/2022 z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 24/2022 Uchwała nr 24/2022 z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zaopiniowania dodatkowego szkolenia na rok 2022 Załącznik do uchwały Rady Programowej KSSiP nr 24/2022

Uchwała nr 25/2022 


Uchwała nr 25/2022 wersja dostępna

Uchwała nr 25/2022 z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuartury  

Uchwała nr 26/2022 

Uchwała nr 26/2022 wersja dostępna

Uchwała nr 26/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany założeń do programu aplikacji sędziowskiej Załącznik do uchwały Rady Programowej KSSiP nr 26/2022

Uchwała nr 27/2022 

Uchwała nr 27/2022 wersja dostępna

Uchwała nr 27/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  

Uchwała nr 28/2022

Uchwała nr 28/2022 wersja dostępna

Uchwała nr 28/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania dodatkowego szkolenia na rok 2023 Załącznik do uchwały Rady Programowej KSSiP nr 28/2022

Uchwała nr 29/2023

Uchwała nr 29/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zaopiniowania planu wydawniczego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2023

Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 29/2023

Numer uchwały sprostowano na posiedzeniu Rady Programowej KSSiP w dniu 16.02.2023 r. Prawidłowy nr to 29/2023

Uchwała nr 30/2023

Uchwała nr 30/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuartury Numer uchwały sprostowano na posiedzeniu Rady Programowej KSSiP w dniu 16.02.2023 r. Prawidłowy nr to 30/2023
Uchwała nr 31/2023 Uchwała nr 31/2023 z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zaopiniowania dodatkowej pozycji planu wydawniczego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2023 Załącznik do uchwały Rady Programowej KSSiP nr 31/2023
Uchwała nr 32/2023 Uchwała nr 32/2023 z dnia 16 lutego w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 33/2023 Uchwała nr 33/2023 z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zaopiniowania dodatkowych szkoleń na rok 2023 Załącznik do uchwały Rady Programowej KSSiP nr 33/2023
Uchwała nr 34/2023 Uchwała nr 34/2023 z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zaopiniowania dodatkowego szkolenia na rok 2023 Załącznik do uchwały Rady Programowej KSSiP nr 34/2023
Uchwała nr 35/2023 Uchwała nr 35/2023 z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuartury  
Uchwała nr 36/2023 Uchwała nr 36/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie kształcenia aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikantów aplikacji prokuratorskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w zakresie znajmości języków obcych oraz w sprawie współpracy międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z instytucjami kształcącymi aplikantów w innych państwach  
Uchwała nr 37/2023 Uchwała nr 37/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 38/2023 Uchwała nr 38/2023 z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie zaopiniowania dodatkowych szkoleń na rok 2023 Załącznik do uchwały Rady Programowej KSSiP nr 38/2023
Uchwała nr 39/2023 Uchwała nr 39/2023 z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia założeń harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2024 Załącznik do uchwały Rady Programowej KSSiP nr 39/2023
Uchwała nr 40/2023 Uchwała nr 40/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 41/2023 Uchwała nr 41/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 42/2023 Uchwała nr 42/2023 z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w przedmiocie ustalenia indywidualnego toku odbywania aplikacji  
Uchwała nr 43/2023 Uchwała nr 43/2023 z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 44/2023 Uchwała nr 44/2023 z dnia 19 października 2023 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 45/2023 Uchwała nr 45/2023 z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 46/2023 Uchwała nr 46/2023 z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w przedmiocie ustalenia indywidualnego toku szkolenia  
Uchwała nr 47/2023 Uchwała nr 47/2023 z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w przedmiocie ustalenia indywidualnego toku odbywania aplikacji  
Uchwała nr 48/2023 Uchwała nr 48/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zapewnienia ciągłości realizacji zadań ustawowych Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 49/2023 Uchwała nr 49/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w przedmiocie ustalenia indywidualnego toku odbywania aplikacji  
Uchwała nr 50/2023 Uchwała nr 50/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 51/2024 Uchwała nr 51/2024 z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zaopiniowania planu wydawniczego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2024 Załącznik do uchwały Rady Programowej KSSiP nr 51/2024
Uchwała nr 52/2024 Uchwała nr 52/2024 z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zaopiniowania dodatkowych szkoleń na rok 2024 Załącznik do uchwały Rady Programowej KSSiP nr 52/2024
Uchwała nr 53/2024 Uchwała nr 53/2024 z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 54/2024 Uchwała nr 54/2024 z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zaopiniowania dodatkowych szkoleń na rok 2024 Załącznik do uchwały Rady Programowej KSSiP nr 54/2024
Uchwała nr 55/2024 Uchwała nr 55/2024 z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 56/2024 Uchwała nr 56/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 57/2024 Uchwała nr 57/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 58/2024 Uchwała nr 58/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie zaopiniowania dodatkowych szkoleń na rok 2024 Załącznik do uchwały Rady Programowej KSSiP nr 58/2024
Uchwała nr 59/2024 Uchwała nr 59/2024 z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia założeń harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2025 Załącznik do uchwały Rady Programowej KSSiP nr 59/2024
Uchwała nr 60/2024 Uchwała nr 60/2024 z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w przedmiocie ustalenia indywidualnego toku odbywania aplikacji  
Uchwała nr 61/2024 Uchwała nr 61/2024 z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie modyfikacji założeń do harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2024 Załącznik do uchwały Rady Programowej KSSiP nr 61/2024

 

Data wytworzenia: 
2022-03-18 09:15
Autor treści: 
Rafał
Jędrzejowski
Ostatnia zmiana: 
2024-06-14 08:58
Autor zmiany: 
Anna
Tabin