Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Komunikaty i informacje

„Oferta Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. dla Aplikantów”


Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie naboru na aplikację sędziowską w 2015 r.

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 16/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie określenia terminów zakończenia aplikacji ogólnej, rozpoczęcia i zakończenia aplikacji prokuratorskiej, rozpoczęcia aplikacji sędziowskiej oraz zakończenia zajęć i praktyk odbywanych w ramach tej aplikacji

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 12/2015 z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie uroczystości inauguracji V rocznika aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie naboru na aplikację sędziowską w 2015 roku

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 62/2015 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia listy kandydatów przyjętych na aplikację sędziowską.

Informacja dla aplikantów V rocznika aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2017 r.

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia ponownego egzaminu sędziowskiego w 2017 r.

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2017 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2017 r.

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia ponownego egzaminu sędziowskiego w 2017 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 15/2017  z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego dla aplikantów aplikacji sędziowskiej oraz dla referendarzy sądowych i asystentów sędziów w 2017 r.

Informacja Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej z dnia 4 września 2017 r. w sprawie terminu, miejsca i warunków przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego 2017 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 35/2017 z dnia 5 września 2017 r. w sprawie publikacji listy osób przystępujących do egzaminu sędziowskiego w dniach 19 i 20 września 2017 r.

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 224/2017 z dnia 7 września 2017 r. o zmianie zarządzenia Nr 16/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie określenia terminów zakończenia aplikacji ogólnej, rozpoczęcia i zakończenia aplikacji prokuratorskiej, rozpoczęcia aplikacji sędziowskiej oraz zakończenia zajęć i praktyk odbywanych w ramach tej aplikacji.

Informacja Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej z dnia 29 września 2017 roku w sprawie terminu, miejsca i warunków przeprowadzenia części ustnej egzaminu sędziowskiego w 2017 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 42/2017 z dnia 17 października 2017 r. w sprawie rekrutacji aplikantów V rocznika aplikacji sędziowskiej na stanowiska asesorów sądowych oraz uroczystości zakończenia aplikacji przez aplikantów tego rocznika

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 335/2017 z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia listy klasyfikacyjnej egzaminowanych w 2017 roku aplikantów aplikacji sędziowskiej

Komunikat nr DKO-I-565-583/17 Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada2017 r. o terminie mianowania przez Ministra Sprawiedliwości asesorów sądowych
 

Data publikacji: 
2014-12-15 10:09
Data wytworzenia: 
2014-12-15 10:01
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2020-12-23 09:13
Autor zmiany: 
admin