Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa projekt współfinansowany z EFS w ramach POWER

Szanowni Państwo,

Uprzejmie inforujemy, iż  Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury aktualnie prowadzi nabór na ostatnie edycje szkoleń  w ramach projektu pn. „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa”. Aktualnie trwa nabór na szkolenia:

„Prawo karne gospodarcze obejmuje”, które obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Przestępczość gospodarcza określona przepisami Kodeksu karnego i innych ustaw.
 2. Przestępczość podatkowa
 3. Cyberprzestępczość
Terminy dwudniowych szkoleń pn. „Prawo karne gospodarcze”:

Sygnatura szkolenia

Miejsce szkolenia

Data rozpoczęcia szkolenia

Data zakończenia szkolenia

Program szkolenia do pobrania

P4/8/2017/R

Rzeszów

2018-09-13

2018-09-14

pobierz

P4/9/2017/L

Lublin

2018-10-04

2018-10-05

pobierz

 

„Prawo cywilne z elementami prawa gospodarczego”, które obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Zaskarżanie uchwał organów spółek kapitałowych
 2. Kary umowne
 3. Odpowiedzialność cywilna osób zarządzających spółkami kapitałowymi
Terminy dwudniowych szkoleń pn. „Prawo cywilne z elementami prawa gospodarczego”:

Sygnatura szkolenia

Miejsce szkolenia

Data rozpoczęcia szkolenia

Data zakończenia szkolenia

Program szkolenia do pobrania

P2/8/2017/L

Lublin

2018-09-06

2018-09-07

pobierz

P2/9/2017/L

Lublin

2018-10-11

2018-10-12

pobierz

 

WW. SZKOLENIA ADRESOWANE SĄ DO:

 • sędziów sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych,
 • asesorów sądowych z sądów rejonowych
 • referendarzy sądowych z sądów okręgowych i rejonowych,
 • asystentów sędziów z sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych,

specjalizujących  się w prawie cywilnym, gospodarczym lub karnym gospodarczym z obszaru apelacji lubelskiej i rzeszowskiej.

Do udziału w powyższych szkoleniach zapraszamy wyłącznie osoby które nie uczestniczyły jeszcze w szkoleniach w ramach projektu „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa”.

INFORMACJE O SPOSOBIE ZAPISU:

Aby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który do pobrania jest  poprzez kliknięcie tutaj. Własnoręcznie wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na adres:

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

ul. Krakowskie Przedmieście 62

20-076 Lublin

WIĘCEJ INFORMACJI O NABORZE UDZIELA:

inspektor Justyna Jankowska

tel. 81 458 37 e-mail: [email protected]

 


 

 

Zmiana regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż dnia 25.05.2018r. uległ zmianie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, w zakresie załącznika nr 2. Aktualne dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Zmiana regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie z dnia 09-11-2017

Zmiana regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie z dnia 25-05-2018

Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2: Deklaracja i oświadczenie Uczestnika Projektu, zmiana z dnia 25-05-2018

Załącznik nr 3: Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do systemu SL2014

Załącznik nr 4: Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

 

Ponadto uprzejmie informujemy o wolnych miejscach na następujące szkolenia:

 1. Prawo karne gospodarcze, które obędzie się w dniach 7-8.06.2018 r. w Lublinie – sygn. P4/7/2017/L; - program szkolenia
 2. Prawo cywilne z elementami prawa gospodarczego, które obędzie się w dniach 18-19.06.2018r. w Rzeszowie– sygn. P2/7/2017/R - program szkolenia

Informacji o zapisach na ww. szkolenia udziela Pani Justyna Jankowska, która dostępna jest dla Państwa pod numerem telefonu 81 458 37 40.

16-04-2018

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż za pośrednictwem Sąd Apelacyjnego w Lublinie oraz Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie rozpoczynamy nabór na szkolenia zaplanowane w III kwartale 2018r.:

 1. Prawo cywilne z elementami prawa gospodarczego, które odbędzie się w dniach 06-07.09.2018 r. w Lublinie – sygn. P2/8/2017/L - program szkolenia;
 2. Prawo karne gospodarcze, które obędzie się w dniach 13-14.09.2018 r. w Rzeszowie – sygn. P4/8/2017/R - program szkolenia;
 3. Prawo karne gospodarcze, które odbędzie się w dniach 04-05.10.2018 r. w Lublinie– sygn. P4/9/2017/L - program szkolenia;
 4. Prawo cywilne z elementami prawa gospodarczego, które obędzie się w dniach 11-12.10.2018r. w Lublinie – sygn. P2/9/2017/L - program szkolenia

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, iż za pośrednictwem Sądu Apelacyjnego w Lublinie oraz Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie można zgłaszać sie jeszcze na szkolenia:

 1. Prawo karne gospodarcze, które obędzie się w dniach 7-8.06.2018 r. w Lublinie – sygn. P4/7/2017/L; - program szkolenia
 2. Prawo cywilne z elementami prawa gospodarczego, które obędzie się w dniach 18-19.06.2018r. w Rzeszowie– sygn. P2/7/2017/R - program szkolenia

Ponadto uprzejmie informujemy, iż na szkolenia zaplanowane w miesiącu kwietniu i maju 2018r.  mamy jeszcze wolne miejsca i w dalszym ciągu przyjmujemy zgłoszenia:

 1. Prawo cywilne z elementami prawa gospodarczego, które obędzie się w dniach 19-20.04.2018 r. w Lublinie – sygn. P2/5/2017/L; - program szkolenia
 2. Prawo karne gospodarcze, które odbędzie się w dniach 10-11.05.2018 r. w Lublinie– sygn. P4/6/2017/L; - program szkolenia
 3. Prawo cywilne z elementami prawa gospodarczego, które obędzie się w dniach 24-25.05.2018r. w Lublinie – sygn. P2/6/2017/L - program szkolenia

Uprzejmie przypominamy, iż adresatami ww. szkoleń są:

 1. sędziowie sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych,
 2. asesorzy sądowi z sądów rejonowych – po powołaniu,
 3. referendarze sądowi z sądów okręgowych i rejonowych,
 4. asystenci sędziów z sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych,

specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym lub karnym gospodarczym z obszaru apelacji lubelskiej i rzeszowskiej.

Przypominamy jednak, że w szkoleniach tych mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które dotychczas nie uczestniczyły jeszcze w żadnym szkoleniu w ramach projektuSzkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa”.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego (pobierz) przez osobę zainteresowaną uczestnictwem w szkoleniu, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Wszystkie osoby zainteresowane zgłoszeniem się na ww. szkolenia zapraszamy do kontaktu z nami pod numerami telefonów:

81 440 87 33 oraz 81 458 37 40

DOKUMENTY REKRUTACYJNE do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Zmiana regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie z dnia 09-11-2017

Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2: Deklaracja i oświadczenie Uczestnika Projektu

Załącznik nr 3: Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do systemu SL2014

Załącznik nr 4: Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

 

 

20-02-2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż obecnie prowadzimy nabór uzupełniający na następujące szkolenia:

 1. Prawo karne gospodarcze, które odbędzie się w dniach 05-06 marca 2018r. w Lublinie – sygn. P4/3/2017/L – program szkolenia do pobrania
 2. Prawo cywilne z elementami prawa gospodarczego, które odbędzie się w dniach 15 -16 marca 2018r. w Rzeszowie - sygn. P2/4/2017/R - program szkolenia do pobrania
 3. Prawo karne gospodarcze, które odbędzie się w dniach 22-23 marca 2018r. w Lublinie – sygn. P4/4/2017/L – program szkolenia do pobrania

Szkolenia te prowadzone są w formie wykładowo - warsztotowej w grupach liczących nie więcej niż 30 osób.

Przypominamy, iż w ramach całego projektu można uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w jednym z ww. szkoleń mogą zgłaszać chęć uczestnictwa, poprzez własnoręczne wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego ( do pobrania), a następnie przesłanie go na adres: Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie tj. ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin w terminie do dnia 26 lutego 2018 roku.

Jednocześnie informujemy, że osobom, które zgłoszą się na przedmiotowe szkolenia, a które zamieszkują powyżej 50 km od miejsca organizacji szkolenia, będzie przysługiwało prawo skorzystania nieodpłatnie z noclegu zapewnionego przez organizatora. Ponadto informuję, że wszystkim uczestnikom Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zapewnia bezpłatne wyżywienie w trakcie trwania szkoleń. Organizator nie zwraca kosztów podróży.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać pod numerem telefonu 81 440 87 33.

06-02-2018

Szanowni Państwo,

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury uprzejmie informuję, iż obecnie za pośrednictwem Sądu Apelacyjnego w Lublinie i Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie prowadzony jest nabór na zaplanowane w II kwartale 2018 r. niżej wymienione, 16‑godzinne dwudniowe szkolenia, prowadzone w formie wykładów i warsztatów w następujących blokach tematycznych:

 1. Prawo karne gospodarcze, które odbędzie się w dniach 12-13.04.2018 r. w Rzeszowie– sygn. P4/5/2017/R; - program szkolenia
 2. Prawo cywilne z elementami prawa gospodarczego, które obędzie się w dniach 19-20.04.2018 r. w Lublinie – sygn. P2/5/2017/L; - program szkolenia
 3. Prawo karne gospodarcze, które odbędzie się w dniach 10-11.05.2018 r. w Lublinie– sygn. P4/6/2017/L; - program szkolenia
 4. Prawo cywilne z elementami prawa gospodarczego, które obędzie się w dniach 24-25.05.2018r. w Lublinie – sygn. P2/6/2017/L - program szkolenia
 5. Prawo karne gospodarcze, które obędzie się w dniach 7-8.06.2018 r. w Lublinie – sygn. P4/7/2017/L; - program szkolenia
 6. Prawo cywilne z elementami prawa gospodarczego, które obędzie się w dniach 18-19.06.2018r. w Rzeszowie– sygn. P2/7/2017/R - program szkolenia

Uprzejmie przypominamy, iż adresatami ww. szkoleń są:

 1. sędziowie sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych,
 2. asesorzy sądowi z sądów rejonowych – po powołaniu,
 3. referendarze sądowi z sądów okręgowych i rejonowych,
 4. asystenci sędziów z sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych,

specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym lub karnym gospodarczym z obszaru apelacji lubelskiej i rzeszowskiej.

Przypominamy jednak, że w szkoleniach tych mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które dotychczas nie uczestniczyły jeszcze w żadnym szkoleniu w ramach projektuSzkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa”.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego (pobierz) przez osobę zainteresowaną uczestnictwem w szkoleniu, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Szczegółowych informacji o projekcie udziela:

Specjalista

Aleksandra Pietrzak

Tel. 81 440 87 33

DOKUMENTY REKRUTACYJNE do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Zmiana regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie z dnia 09-11-2017

Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2: Deklaracja i oświadczenie Uczestnika Projektu

Załącznik nr 3: Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do systemu SL2014

Załącznik nr 4: Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

 

04-01-2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż prowadzimy nabór uzupełniający na następujące szkolenia:

Prawo cywilne z elementami prawa gospodarczego, które odbędzie się w dniach 25-26 stycznia 2018 r. w Lublinie - sygn. P2/2/2017/L -  program szkolenia do pobrania.

Prawo cywilne z elementami prawa gospodarczego, które odbędzie się w dniach 8-9 lutego 2018 r. w Lublinie - sygn. P2/3/2017/L -  program szkolenia do pobrania

Szkolenia te prowadzone są w formie wykładowo - warsztotowej w grupach liczących nie więcej niż 30 osób.

Przypominamy, iż w ramach całego projektu można uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w jednym z ww. szkoleń mogą zgłaszać chęć uczestnictwa, poprzez własnoręczne wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego ( do pobrania), a następnie przesłanie go na adres: Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie tj. ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin:

 1. w przypadku zgłoszenia na szkolenie P2/2/2017/L do dnia 17 stycznia 2017r;
 2. w przypadku zgłoszenia na szkolenie P2/3/2017/L do dnia 23 stycznia 2017 r.

Jednocześnie informujemy, że osobom, które zgłoszą się na przedmiotowe szkolenia, a które zamieszkują powyżej 50 km od miejsca organizacji szkolenia, będzie przysługiwało prawo skorzystania nieodpłatnie z noclegu zapewnionego przez organizatora. Ponadto informuję, że wszystkim uczestnikom Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zapewnia bezpłatne wyżywienie w trakcie trwania szkoleń. Organizator nie zwraca kosztów podróży.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać podczas bezpośredniego kontaktu z nami pod numerami telefonu 81 458 37 60 lub 81 440 87 33.

04-01-2018

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w 2017 roku Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w ramach projektu „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa” przeprowadziła po jednej edycji szkolenia z następującej tematyki:

 1. Problemy orzecznicze i praktyczne stosowania prawa rejestrowego i rejestru zastawów;
 2. Prawo cywilne z elementami prawa gospodarczego;
 3. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne;
 4. Prawo karne gospodarcze.

Łącznie w ww. szkoleniach wzięło udział  86 osób,  w tym 54 osoby z apelacji lubelskiej i 32 osoby z apelacji rzeszowskiej.

Informujemy, iż w roku 2018 kontynowanie będą szkolenia dla sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów z  apelacji lubelskiej i rzeszowskiej z tematyki Prawa cywilnego z elementami prawa gospodarczego oraz  Prawa karnego gospodarczego. Zapraszamy wszystkie osoby, do których adresowane są ww. szkolenia do zgłaszania swojego uczestnictwa. Przypominamy jednak, iż w ramach całego projektu, jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu.

Zapraszamy do kontaktu z nami pod numerami telefonu 81 458 37 60 oraz 81 458 87 33.

Harmonogram szkoleń

05-12-2017

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż aktualnie za pośrednictwem Sądu Apelacyjnego w Lublinie oraz Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie prowadzimy nabór na następujące szkolenia w ramach projektu:

1. Prawo karne gospodarcze, które odbędzie się w dniach 11-12 stycznia 2018 r. w Lublinie - sygn. P4/2/2017/L - program szkolenia do pobrania - aktualizacja z dn.28.12.2017

2. Prawo cywilne z elementami prawa gospodarczego, które odbędzie się w dniach 25-26 stycznia 2018 r.  w Lublinie - sygn. P2/2/2017/L - program szkolenia do pobrania

3. Prawo cywilne z elementami prawa gospodarczego, które odbędzie się w dniach 8-9 lutego 2018 r. w Lublinie - sygn. P2/3/2017/L - program szkolenia do pobrania

4. Prawo karne gospodarcze, które odbędzie się w dniach 5-6 marca 2018 r.  w Lublinie- sygn. P4/3/2017/L - program szkolenia do pobrania

5. Prawo cywilne z elementami prawa gospodarczego, które odbędzie się w dniach 15-16 marca 2018 r.  w Rzeszowie- sygn. P2/4/2017/R - program szkolenia do pobrania

6. Prawo karne gospodarcze, które odbędzie się w dniach 22-28 marca 2018 r. w Lublinie - sygn. P4/4/2017/L - program szkolenia do pobrania

 

Powyższe szkolenia są adresowane do pracowników wymiaru sprawiedliwości z obszaru apelacji lubelskiej i rzeszowskiej:

 1. sędziów sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych,
 2. asesorów sądowych z sądów rejonowych – po powołaniu,
 3. referendarzy sądowych z sądów okręgowych i rejonowych,
 4. asystentów sędziów z sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych,

specjalizujących  się w prawie cywilnym, gospodarczym lub karnym gospodarczym.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Zmiana regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie z dnia 09-11-2017

Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2: Deklaracja i oświadczenie Uczestnika Projektu

Załącznik nr 3: Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do systemu SL2014

Załącznik nr 4: Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

 

 

31-10-2017

Harmonogram szkoleń w ramach projektu na 2017 i 2018 rok. - aktualizacja z dn. 08-11-2017

 

29-09-2017

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy nabór na  następujące szkolenia w ramach projektu:

 1. Problemy orzecznicze i praktyczne stosowania prawa rejestrowego i rejestru zastawów, które odbędzie się w dniach 23-24.11.2017 r. w Lublinie – sygn. P1/1/2017/L;
 2. Prawo cywilne z elementami prawa gospodarczego, które obędzie się w dniach 27-28.11.2017 r. w Rzeszowie – sygn. P2/1/2017/R;
 3. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, które odbędzie się w dniach 07-08.12.2017 r. w Lublinie – sygn. P3/1/2017/L;
 4. Prawo karne gospodarcze, które odbędzie się w dniach 11-12.12.2017 r. w Rzeszowie – sygn. P4/1/2017/R.

Powyższe szkolenia są adresowane do pracowników wymiaru sprawiedliwości z obszaru apelacji lubelskiej i rzeszowskiej:

 1. sędziów sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych,
 2. asesorów sądowych z sądów rejonowych – po powołaniu,
 3. referendarzy sądowych z sądów okręgowych i rejonowych,
 4. asystentów sędziów z sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych,

specjalizujących  się w prawie cywilnym, gospodarczym lub karnym gospodarczym.

Programy powyższych szkoleń oraz zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zostały zamieszczone w dokumentach poniżej.

Wszelkich informacji związanych z naborem uczestników szkoleń udziela Pani Natalia Pukiś (tel.: 81 458 37 60, e-mail: [email protected]).

 

PROGRAMY SZKOLEŃ do pobrania:

Program szkolenia Problemy orzecznicze i praktyczne stosowania prawa rejestrowego i rejestru zastawów - sygn. P1/1/2017/L, aktualizacja z dn. 31.10.2017;

Program szkolenia Prawo cywilne z elementami prawa gospodarczeg - sygn. P2/1/2017/R

Program szkolenia Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne - sygn. P3/1/2017/L

Program szkolenia Prawo karne gospodarcze - sygn. P4/1/2017/R, aktualizacja z dn.31.10.2017

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2: Deklaracja i oświadczenie Uczestnika Projektu

Załącznik nr 3: Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do systemu SL2014

Załącznik nr 4: Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w ramach dotychczasowych działań w ramach projektu „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przeprowadzono między innymi analizę potrzeb szkoleniowych, w oparciu o którą zostały przygotowane programy szkoleniowe w zakresie następujących bloków tematycznych:

 1. Prawo gospodarcze dla sędziów orzekających w sprawach karnych
 2. Problemy orzecznicze i praktyczne stosowania prawa rejestrowego i rejestru zastawów
 3. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
 4. Prawo cywilne z elementami prawa gospodarczego

W dniach 7-8 września 2017 roku zaplanowano w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Lublinie warsztaty konsultacyjne, podczas których zostaną skonsultowane  ww. programy szkoleniowe, pre-testy, post-testy oraz harmonogram realizacji szkoleń.

Adresatami ww. warsztatów są przedstawiciele sądów apelacyjnych i okręgowych z obszaru apelacji lubelskiej i rzeszowskiej oraz wyłonieni Eksperci kluczowi z zakresu ww. bloków tematycznych i Wykładowcy KSSiP, którzy zadeklarowali chęć prowadzenia szkoleń w ramach przedmiotowego projektu.

Szczegółowy program warsztatów konsultacyjnych  - do pobrania.

Wszelkich informacji związanych z organizacją warsztatów udziela Pani Natalia Pukiś (tel.: 81 458 37 60, e-mail: [email protected]).

Program warsztatów


Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 24 kwietnia 2017r. do 31 października 2018 r. realizuje projekt dofinansowany z Europejski ego Funduszu Społecznego w Ram ach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
pt. "Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa".

Celem projektu jest  aktualizacja i podniesienie poziomu specjalistycznej wiedzy prawniczej u min. 396 pracowników wymiaru sprawiedliwości specjalizujących się w prawie cywilnym, gospodarczym lub karnym gospodarczym w zakresie praktycznego stosowania prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa rejestrowego i rejestru zastawów oraz prawa upadłościowego
i restrukturyzacyjnego w terminie do dnia 31 października 2018 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 531 980,63 zł

Adresatami projektu jest kadra sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej i rzeszowskiej:

 • sędziowie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i rejonowych,
 • asesorzy sądowi z sądów rejonowych,
 • referendarze sądowi z sądów rejonowych i okręgowych ,
 • asystenci sędziów z sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych

specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym lub karnym gospodarczym.

Najważniejsze działania zaplanowane w projekcie:

 • Opracowanie po konsultacjach z Sądami Apelacyjnymi i Sądami Okręgowymi z obszaru apelacji lubelskiej i rzeszowskiej czterech programów szkoleń, uwzględniających zróżnicowane i aktualne potrzeby grupy docelowej
 • Opracowanie opisu zakładanych efektów planowanych szkoleń
 • Realizacja szkoleń łącznie dla 20 grup szkoleniowych z następującej tematyki:
 1. Prawo gospodarcze dla sędziów orzekających w sprawach karnych
 2. Problemy orzecznicze i praktyczne stosowania prawa rejestrowego i rejestru zastawów
 3. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
 4. Prawo cywilne z elementami prawa gospodarczego

Udział w szkoleniach będzie bezpłatny dla Uczestników.

Realizację szkoleń zaplanowano od listopada 2017 r. do października 2018 r. , zaś nabór na szkolenia zostanie ogłoszony
we wrześniu 2017 r.

W ramach projektu. dodatkowo zostaną opracowane i udostępnione pracownikom sądów powszechnym z obszaru realizacji projektu materiały w wersji on–line (elektronicznej), które będą umieszczone na platformie KSSiP. Umożliwi to samokształcenie pracowników wymiaru sprawiedliwości zainteresowanych podnoszeniem kompetencji w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego wraz
z możliwością weryfikacji nabytej wiedzy.


 

Plik: 
Data publikacji: 
2017-04-27 15:06
Data wytworzenia: 
2017-04-27 15:04
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2021-01-11 15:20
Autor zmiany: 
admin