Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Uchwały Rady Programowej (kadencja 2013-2017)

Uchwały Rady Programowej (kadencja 2013 -2017)
Nr uchwały Opis Uchwały Załączniki
Uchwała nr 1/2013 Uchwała nr 1/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 2/2013 Uchwała nr 2/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 3/2013 Uchwała nr 3/2013 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia programu stażu aplikanta aplikacji sędziowskiej na stanowisku referendarza sądowego Załącznik: Program stażu aplikanta aplikacji sędziowskiej na stanowisku referendarza sądowego
Uchwała nr 4/2013 Uchwała nr 4/2013 z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie zaopiniowania założeń harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2014  
Uchwała nr 5/2013 Uchwała nr 5/2013 z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie zaopiniowania założeń planu wydawniczego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2014  
Uchwała nr 6/2013 Uchwała nr 6/2013 z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie zapewnienia środków finansowych na szkolenia ustawiczne z zakresu nowelizacji procedury karnej  
Uchwała nr 7/2013 Uchwała nr 7/2013 z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 8/2013 Uchwała nr 8/2013 z dnia 18 października 2013 r. w sprawie zmiany programu aplikacji prokuratorskiej  
Uchwała nr 9/2013 Uchwała nr 9/2013 z dnia 18 października 2013 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2014 Załącznik: Harmonogram działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2014
Uchwała nr 10/2013 Uchwała nr 10/2013 z dnia 18 października 2013 r. w sprawie przyjęcia planu wydawniczego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2014 Załącznik: Plan wydawniczy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2014
Uchwała nr 11/2013 Uchwała nr 11/2013 z dnia 18 października 2013 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 12/2013 Uchwała nr 12/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 13/2014 Uchwała nr 13/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zaopiniowania składu zespołu egzaminacyjnego na egzamin prokuratorski w 2014 roku  
Uchwała nr 14/2014 Uchwała nr 14/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zaopiniowania składu komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2014 roku  
Uchwała nr 15/2014 Uchwała nr 15/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zaopiniowania składu komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2014 roku  
Uchwała nr 16/2014
Uchwała nr 16/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zmiany programu aplikacji ogólnej oraz sporządzenia tekstu jednolitego
Załacznik: Program aplikacji ogólnej
Uchwała nr 17/2014 Uchwała nr 17/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zmiany programu aplikacji prokuratorskiej oraz sporządzenia tekstu jednolitego  Załacznik: Program aplikacji prokuratorskiej
Uchwała nr 18/2014 Uchwała nr 18/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie sporządzenia tekstu jednolitego programu aplikacji sędziowskiej Załacznik: Program aplikacji sędziowskiej
Uchwała nr 19/2014 Uchwała nr 19/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 20/2014 Uchwała nr 20/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 535)  
Uchwała nr 21/2014 Uchwała nr 21/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 535 S)  
Uchwała nr 22/2014 Uchwała nr 22/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 23/2014 Uchwała nr 23/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 24/2014 Uchwała nr 24/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownicwa i Prokuratury w zakresie szkolenia ustawicznego Załacznik: Regulamin działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w zakresie szkolenia ustawicznego
Uchwała nr 25/2014 Uchwała nr 25/2014 z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zaopiniowania składu komisji konkursowej  
Uchwała nr 26/2014 Uchwała nr 26/2014 z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie zmiany programu aplikacji sędziowskiej oraz sporządzenia tekstu jednolitego Załacznik: Program aplikacji sędziowskiej
Uchwała nr 27/2014 Uchwała nr 27/2014 z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie zmiany programu aplikacji prokuratorskiej oraz sporządzenia tekstu jednolitego Załacznik: Program aplikacji prokuratorskiej
Uchwała nr 28/2014 Uchwała nr 28/2014 z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 29/2014 Uchwała nr 29/2014 z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 30/2014 Uchwała nr 30/2014 z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie zaopiniowania założeń harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2015  
Uchwała nr 31/2014 Uchwała nr 31/2014 z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie zaopiniowania założeń planu wydawniczego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2015  
Uchwała nr 32/2014 Uchwała nr 32/2014 z dnia 4 lipca 2014 r. zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 33/2014 Uchwała nr 33/2014 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2015 Załącznik: Harmonogram działalności szkoleniowej na rok 2015
Uchwała nr 34/2014 Uchwała nr 34/2014 z dnia 24 października 2014 r. w sprawie przyjęcia planu wydawniczego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2015 Załącznik: Plan wydawniczy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2015
Uchwała nr 35/2014 Uchwała nr 35/2014 z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 36/2014 Uchwała nr 36/2014 z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 37/2014 Uchwała nr 37/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zasad zgłaszania i opiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Załącznik A do uchwały nr 37/2014 Rady Programowej KSSiP - NIEAKTUALNY
Załącznik B do uchwały nr 37/2014 Rady Programowej KSSiP - NIEAKTUALNY
Uchwała nr 38/2014 Uchwała nr 38/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 39/2015 Uchwała nr 39/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 40/2015 Uchwała nr 40/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie regulaminu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Załącznik: Regulamin działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Uchwała nr 41/2015 Uchwała nr 41/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia programu aplikacji ogólnej Załącznik: Program aplikacji ogólnej
Uchwała nr 42/2015 Uchwała nr 42/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 43/2015 Uchwała nr 43/2015 z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 44/2015 Uchwała nr 44/2015 z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia programu aplikacji prokuratorskiej Załącznik: Program aplikacji prokuratorskiej
Uchwała nr 45/2015 Uchwała nr 45/2015 z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 46/2015 Uchwała nr 46/2015 z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 47/2015 Uchwała nr 47/2015 z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zaopiniowania składu zespołu egzaminacyjnego na egzamin sędziowski w 2015 roku  
Uchwała nr 48/2015 Uchwała nr 48/2015 z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zaopiniowania składu zespołu konkursowego, który przygotuje test oraz zadania pisemne na konkurs na aplikację ogólną w 2015 r.  
Uchwała nr 49/2015 Uchwała nr 49/2015 z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia programu aplikacji sędziowskiej Załącznik: Program aplikacji sędziowskiej
Uchwała nr 50/2015 Uchwała nr 50/2015 z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie terminu obowiązywania programu aplikacji sędziowskiej  
Uchwała nr 51/2015 Uchwała nr 51/2015 z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zmiany programu aplikacji sędziowskiej  
Uchwała nr 52/2015 Uchwała nr 52/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 53/2015 Uchwała nr 53/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zaopiniowania składu komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2015 roku  
Uchwała nr 54/2015 Uchwała nr 54/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zaopiniowania składu komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2015 roku  
Uchwała nr 55/2015 Uchwała nr 55/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia dodatkowych szkoleń na rok 2015 Załącznik: Szkolenia dodatkowe na 2015 rok
Uchwała nr 56/2015 Uchwała nr 56/2015 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 57/2015 Uchwała nr 57/2015 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 58/2015 Uchwała nr 58/2015 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie zaopiniowania składu komisji konkursowej  
Uchwała nr 59/2015 Uchwała nr 59/2015 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia programu stażu aplikanta aplikacji sędziowskiej na stanowisku referendarza sądowego Załącznik: Program stażu aplikanta aplikacji sędziowskiej na stanowisku referendarza sądowego
Uchwała nr 60/2015 Uchwała nr 60/2015 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie zaopiniowania założeń harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2016  
Uchwała nr 61/2015 Uchwała nr 61/2015 z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia dodatkowych szkoleń na rok 2015 Załącznik: Szkolenia dodatkowe na 2015 rok
Uchwała nr 62/2015 Uchwała nr 62/2015 z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zaopiniowania założeń planu wydawniczego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2016  
Uchwała nr 63/2015 Uchwała nr 63/2015 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz sporządzenia tekstu jednolitego Załącznik: Regulamin organizacyjny Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Uchwała nr 64/2015 Uchwała nr 64/2015 z dnia 22 października 2015 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2016 Załącznik: Harmonogram działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2016
Uchwała nr 65/2015 Uchwała nr 65/2015 z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia planu wydawniczego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2016 Załącznik: Plan wydawniczy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2016
Uchwała nr 66/2015 Uchwała nr 66/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 67/2016 Uchwała nr 67/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 68/2016 Uchwała nr 68/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zaopiniowania składu zespołu egzaminacyjnego na egzamin sędziowski w 2016 roku  
Uchwała nr 69/2016 Uchwała nr 69/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zaopiniowania składu zespołu egzaminacyjnego na egzamin prokuratorski w 2016 roku  
Uchwała nr 70/2016 Uchwała nr 70/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 71/2016 Uchwała nr 71/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany programu aplikacji prokuratorskiej  
Uchwała nr 72/2016 Uchwała nr 72/2016 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zaopiniowania składu zespołu egzaminacyjnego na egzamin prokuratorski w 2016 roku  
Uchwała nr 73/2016 Uchwała nr 73/2016 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia założeń harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2017  
Uchwała nr 74/2016 Uchwała nr 74/2016 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 75/2016 Uchwała nr 75/2016 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia dodatkowych szkoleń na rok 2016 Załącznik: Zestawienie szkoleń dodatkowych
Uchwała nr 76/2016 Uchwała nr 76/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.  w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 77/2016 Uchwała nr 77/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 78/2016 Uchwała nr 78/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie opracowywania projektu harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 79/2016 Uchwała nr 79/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie składu Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 80/2016 Uchwała nr 80/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zaopiniowania składu komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2016 roku  
Uchwała nr 81/2016 Uchwała nr 81/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zaopiniowania składu zespołu konkursowego, który przygotuje test oraz zadania pisemne na konkurs na aplikację ogólną w 2016 roku  
Uchwała nr 82/2016 Uchwała nr 82/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 83/2016 Uchwała nr 83/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia programu stażu aplikanta aplikacji sędziowskiej na stanowisku referendarza sądowego

Załącznik: Program stażu aplikanta aplikacji sędziowskiej na stanowisku referendarza sądowego

Uchwała nr 84/2016 Uchwała nr 84/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zaopiniowania składu komisji konkursowej  
Uchwała nr 85/2016 Uchwała nr 85/2016 z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2017 Załącznik: Harmonogram działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2017
Uchwała nr 86/2016 Uchwała nr 86/2016 z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 87/2016 Uchwała nr 87/2016 z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 88/2016 Uchwała nr 88/2016 z dnia 6 października 2016 r. w sprawie uwzględnienia zmian w harmonogramie działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2017 zaproponowanych przez Ministra Sprawiedliwości Załącznik: Harmonogram działalności szkoleniowej na rok 2017
Uchwała nr 89/2016 Uchwała nr 89/2016 z dnia 6 października 2016 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 90/2016 Uchwała nr 90/2016 z dnia 6 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia dodatkowego szkolenia na rok 2016  
Uchwała nr 91/2016 Uchwała nr 91/2016 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 92/2016 Uchwała nr 92/2016 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia studiów podyplomowych na rok 2016  
Uchwała nr 93/2016 Uchwała nr 93/2016 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia dodatkowego szkolenia na rok 2016  
Uchwała nr 94/2016 Uchwała nr 94/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 95/2016 Uchwała nr 95/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu wydawniczego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2017 Załącznik: Plan wydawniczy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2017
Uchwała nr 96/2016 Uchwała nr 96/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia programu stażu aplikanta aplikacji sędziowskiej na stanowisku referendarza sądowego Załącznik: Program stażu aplikanta aplikacji sędziowskiej na stanowisku referendarza sądowego
Uchwała nr 97/2017 Uchwała nr 97/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 98/2017 Uchwała nr 98/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 37/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zasad zgłaszania i opiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 99/2017 Uchwała nr 99/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 100/2017 Uchwała nr 100/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania składu zespołu egzaminacyjnego na egzamin sędziowski w 2017 roku  
Uchwała nr 101/2017 Uchwała nr 101/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania składu zespołu egzaminacyjnego na egzamin prokuratorski w 2017 roku  
Uchwała nr 102/2017 Uchwała nr 102/2017 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zaopiniowania składu zespołu egzaminacyjnego na egzamin sędziowski w 2017 roku  
Uchwała nr 103/2017 Uchwała nr 103/2017 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 104/2017 Uchwała nr 104/2017 z dnia 24 marca  2017 r. w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1406)  
Uchwała nr 105/2017 Uchwała nr 105/2017 z dnia 24 marca  2017 r. w sprawie uchwalenia założeń harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2018  
Uchwała nr 106/2017 Uchwała nr 106/2017 z dnia 20 kwietnia  2017 r. w sprawie zaopiniowania składu zespołu egzaminacyjnego na egzamin sędziowski w 2017 roku  
Uchwała nr 107/2017 Uchwała nr 107/2017 z dnia 20 kwietnia  2017 r. w sprawie zaopiniowania składu komisji egzaminacyjnej na egzamin sędziowski w 2017 roku  
Uchwała nr 108/2017 Uchwała nr 108/2017 z dnia 20 kwietnia  2017 r. w sprawie zaopiniowania składu komisji egzaminacyjnej na egzamin prokuratorski w 2017 roku  
Uchwała nr 109/2017 Uchwała nr 109/2017 z dnia 20 kwietnia  2017 r. w sprawie zaopiniowania składu zespołu konkursowego, który przygotuje test oraz zadania w ramach pracy pisemnej na konkurs na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2017 roku  
Uchwała nr 110/2017 Uchwała nr 110/2017 z dnia 20 kwietnia  2017 r. w sprawie zaopiniowania składu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2017 roku  
Uchwała nr 111/2017 Uchwała nr 111/2017 z dnia 20 kwietnia  2017 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 112/2017 Uchwała nr 112/2017 z dnia 20 kwietnia  2017 r. w sprawie zatwierdzenia dodatkowych szkoleń na rok 2017  
Uchwała nr 113/2017 Uchwała nr 113/2017 z dnia 20 kwietnia  2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  

 

Data publikacji: 
2013-08-05 14:15
Data wytworzenia: 
2013-08-05 14:15
Ostatnia zmiana: 
2023-06-19 08:11
Autor zmiany: 
Anna
Tabin