Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Uchwały Rady Programowej (kadencja 2009-2013)

Uchwały Rady Programowej (kadencja 2009 -2013)
Nr uchwały Opis Uchwały Załączniki
Uchwała nr 1/2009

Uchwała nr 1/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 
Uchwała nr 2/2009 Uchwała nr 2/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 3/2009 Uchwała nr 3/2009 z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 4/2009 Uchwała nr 4/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 5/2009 Uchwała nr 5/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie zaopiniowania założeń harmonogramu działalności szkoleniowej oraz założeń planu wydawniczego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2010  
Uchwała nr 6/2009 Uchwała nr 6/2009 z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia programu aplikacji ogólnej  
Uchwała nr 7/2009 Uchwała nr 7/2009 z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie zaopiniowania założeń aplikacji sądowej i prokuratorskiej  
Uchwała nr 8/2009 Uchwała nr 8/2009 z dnia 21 września 2009 r. w sprawie organizacji i uczestników posiedzeń Rady Programowej  
Uchwała nr 9/2009 Uchwała nr 9/2009 z dnia 21 września 2009 r. w sprawie powołania zespołu do ustalania kryteriów doboru wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 10/2009 Uchwała nr 10/2009 z dnia 21 września 2009 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania wniosku o nowelizację ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 11/2009 Uchwała nr 11/2009 z dnia 26 października 2009 r. w sprawie interpretacji pojęcia wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 12/2009 Uchwała nr 12/2009 z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zaopiniowania listy kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w roku szkoleniowym 2009/2010  
Uchwała nr 13/2009 Uchwała nr 13/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu działalności szkoleniowej w zakresie szkolenia ustawicznego na rok 2010 r.  
Uchwała nr 14/2010 Uchwała nr 14/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie łączenia stanowiska wykładowcy KSSiP i członka Rady Programowej oraz łączenia stanowiska wykładowcy KSSiP i pracownika administracyjnego KSSiP  
Uchwała nr 15/2010 Uchwała nr 15/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 16/2010 Uchwała nr 16/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie zmienionego harmonogramu działalności szkoleniowej w zakresie szkolenia ustawicznego na rok 2010  
Uchwała nr 17/2010 Uchwała nr 17/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie harmonogramu działalności szkoleniowej w zakresie szkolenia ustawicznego na rok 2010  
Uchwała nr 18/2010 Uchwała nr 18/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia ogólnych kierunków działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 19/2010 Uchwała nr 19/2010 z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie odwołania Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 20/2010 Uchwała nr 20/2010 z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w zakresie szkolenia ustawicznego  
Uchwała nr 21/2010 Uchwała nr 21/2010 z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie zasad zgłaszania i opiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Załącznik: Ankieta dla kandydatów na wykładowców KSSiP – zmieniona prze uchwałę 32/2010
Uchwała nr 22/2010 Uchwała nr 22/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie uczczenia ofiar katastrofy pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 r.  
Uchwała nr 23/2010 Uchwała nr 23/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 24/2010 Uchwała nr 24/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 25/2010 Uchwała nr 25/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie składu zespołu i komisji konkursowej powołanych do przeprowadzenia naboru na aplikację ogólną w 2010 r.  
Uchwała nr 26/2010 Uchwała nr 26/2010 z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie zaopiniowania zmian w składach zespołu i komisji konkursowej powołanych do przeprowadzenia naboru na aplikację ogólną w 2010 r.  
Uchwała nr 27/2010 Uchwała nr 27/2010 z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 28/2010 Uchwała nr 28/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 29/2010 Uchwała nr 29/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 30/2010 Uchwała nr 30/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia programu aplikacji ogólnej Załącznik: Program aplikacji ogólnej
Uchwała nr 31/2010 Uchwała nr 31/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 32/2010 Uchwała nr 32/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany zasad zgłaszania i opiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Załącznik: Kwestionariusz dla kandydatów na wykładowców KSSiP
Uchwała nr 33/2010 Uchwała nr 33/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zaopiniowania założeń do harmonogramu działalności szkoleniowej oraz założeń do planu wydawniczego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2011  
Uchwała nr 34/2010 Uchwała nr 34/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany programu aplikacji ogólnej  
Uchwała nr 35/2010 Uchwała nr 35/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 36/2010 Uchwała nr 36/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie uchwalenia programu aplikacji prokuratorskiej Załącznik: Program aplikacji prokuratorskiej
Uchwała nr 37/2010 Uchwała nr 37/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie uchwalenia programu aplikacji sędziowskiej Załącznik: Program aplikacji sędziowskiej
Uchwała nr 38/2010 Uchwała nr 38/2010 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 39/2010 Uchwała nr 39/2010 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu działalności szkoleniowej w zakresie szkolenia ustawicznego na rok 2011 Załącznik: Harmonogram na rok 2011
Uchwała nr 40/2010 Uchwała nr 40/2010 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie szkolenia ustawicznego w roku 2011  
Uchwała nr 41/2010 Uchwała nr 41/2010 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie przyjęcia planu wydawniczego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2011 Załącznik: Plan wydawniczy na rok 2011
Uchwała nr 42/2010 Uchwała nr 42/2010 z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącego Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 43/2010 Uchwała nr 43/2010 z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 44/2010 Uchwała nr 44/2010 z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie sprawie interpretacji art. 26 ust. 3 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 45/2010 Uchwała nr 45/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zaopiniowania składu zespołu egzaminacyjnego  
Uchwała nr 46/2010 Uchwała nr 46/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zaopiniowania składu komisji egzaminacyjnej  
Uchwała nr 47/2010 Uchwała nr 47/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 48/2011 Uchwała nr 48/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 49/2011 Uchwała nr 49/2011 z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 50/2011 Uchwała nr 50/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 51/2011 Uchwała nr 51/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zaopiniowania składu komisji egzaminacyjnej  
Uchwała nr 52/2011 Uchwała nr 52/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 53/2011 Uchwała nr 53/2011 z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 54/2011 Uchwała nr 54/2011 z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie zaopiniowania zmiany w składzie komisji egzaminacyjnej  
Uchwała nr 55/2011 Uchwała nr 55/2011 z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie zaopiniowania składu zespołu konkursowego  
Uchwała nr 56/2011 Uchwała nr 56/2011 z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Załącznik: Regulamin organizacyjny KSSiP – tekst jednolity
Uchwała nr 57/2011 Uchwała nr 57/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 58/2011 Uchwała nr 58/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zaopiniowania składu komisji konkursowej  
Uchwała nr 59/2011 Uchwała nr 59/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany programu aplikacji prokuratorskiej  
Uchwała nr 60/2011 Uchwała nr 60/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zaopiniowania założeń harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2012  
Uchwała nr 61/2011 Uchwała nr 61/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zaopiniowania założeń planu wydawniczego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2012  
Uchwała nr 62/2011 Uchwała nr 62/2011 z dnia 24 października 2011 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 63/2011 Uchwała nr 63/2011 z dnia 24 października 2011 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2012 Załącznik: Harmonogram Działalności Szkoleniowej na rok 2012
Uchwała nr 64/2011 Uchwała nr 64/2011 z dnia 24 października 2011 r. w sprawie szkolenia ustawicznego w roku 2012  
Uchwała nr 65/2011 Uchwała nr 65/2011 z dnia 24 października 2011 r. w sprawie przyjęcia planu wydawniczego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2012 Załącznik: Plan Wydawniczy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2012
Uchwała nr 66/2011 Uchwała nr 66/2011 z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.  
Uchwała nr 67/2011 Uchwała nr 67/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.  
Uchwała nr 68/2012 Uchwała nr 68/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.  
Uchwała nr 69/2012 Uchwała nr 69/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie zaopiniowania składu zespołu egzaminacyjnego.  
Uchwała nr 70/2012 Uchwała nr 70/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Załącznik: Regulamin Organizacyjny Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Uchwała nr 71/2012 Uchwała nr 71/2012 z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.  
Uchwała nr 72/2012 Uchwała nr 72/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.  
Uchwała nr 73/2012 Uchwała nr 73/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.  
Uchwała nr 74/2012 Uchwała nr 74/2012 z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.  
Uchwała nr 75/2012 Uchwała nr 75/2012 z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zasad zgłaszania i opiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Załącznik: Kwestionariusz zgłoszenia
Uchwała nr 76/2012 Uchwała nr 76/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zaopiniowania składu komisji konkursowej.  
Uchwała nr 77/2012 Uchwała nr 77/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany programu aplikacji sędziowskiej.  
Uchwała nr 78/2012 Uchwała nr 78/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zaopiniowania założeń harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2013.  
Uchwała nr 79/2012 Uchwała nr 79/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zaopiniowania założeń planu wydawniczego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2013.  
Uchwała nr 80/2012

Uchwała nr 80/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

 
Uchwała nr 81/2012 Uchwała nr 81/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2013. Załącznik: Harmonogram działalności szkoleniowej na 2013 r
Uchwała nr 82/2012 Uchwała nr 82/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie przyjęcia planu wydawniczego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2013. Załącznik: Plan wydawniczy KSSiP na 2013 r
Uchwała nr 83/2012 Uchwała nr 83/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.  
Uchwała nr 84/2012 Uchwała nr 84/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.  
Uchwała nr 85/2012 Uchwała nr 85/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany programu aplikacji sędziowskiej.  
Uchwała nr 86/2012 Uchwała nr 86/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany programu aplikacji prokuratorskiej.  
Uchwała nr 87/2012 Uchwała nr 87/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad zgłaszania i opiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.  
Stanowisko Rady Programowej Stanowisko Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wypowiedzi dotyczących realizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury ustawowego modelu kształcenia wstępnego.  
Uchwała nr 88/2013 Uchwała nr 88/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.  
Uchwała nr 89/2013 Uchwała nr 89/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zaopiniowania składu zespołu egzaminacyjnego na egzamin sędziowski w 2013 roku.  
Uchwała nr 90/2013 Uchwała nr 90/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zaopiniowania składu zespołu egzaminacyjnego na egzamin prokuratorski w 2013 roku.  
Uchwała nr 91/2013 Uchwała nr 91/2013 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.  
Uchwała nr 92/2013 Uchwała nr 92/2013 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zaopiniowania składu komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2013 roku.  
Uchwała nr 93/2013 Uchwała nr 93/2013 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zaopiniowania składu komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2013 roku.  
Uchwała nr 94/2013 Uchwała nr 94/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie zaopiniowania składu komisji konkursowej.  
Uchwała nr 95/2013 Uchwała nr 95/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 75/2012 z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zasad zgłaszania i opiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Załącznik: Kwestionariusz dla kandydatów na wykładowców KSSiP
Uchwała nr 96/2013 Uchwała nr 96/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.  

 

Data publikacji: 
2013-08-05 14:13
Data wytworzenia: 
2013-08-05 14:13
Ostatnia zmiana: 
2023-06-19 08:13
Autor zmiany: 
Anna
Tabin