Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Informacje dla aplikantów

Zapisy

Zapisu do biblioteki dokonuje się po okazaniu dowodu tożsamości lub legitymacji aplikanta i podpisaniu oświadczenia o treści określonej w załączniku nr 1 do Regulaminu korzystania z materiałów bibliotecznych.

Wypożyczenia

Wypożyczanie zbiorów odbywa się wyłącznie za okazaniem legitymacji aplikanta lub innego dowodu potwierdzającego tożsaamość. Jednorazowo można wypożyczyć 5 woluminów  na okres 4 tygodni.  Po upływie terminu zwrotu naliczane są opłaty karne w wysokości 1,00 zł dziennie za każdy wypożyczony wolumin. Należność za nieterminowe zwroty  jest potrącana ze stypendium aplikanta.

Prolongaty

Przed upływem terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, możliwa jest prolongata. Można jej dokonać osobiście w bibliotece Szkoły lub droga mailową (biblioteka@kssip.gov.pl). Prolongata terminu może być dokonywana trzykrotnie.

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 11/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. o zmianie Regulaminu korzystania z materiałów bibliotecznych i publikacji elektronicznych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 685/2018 z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z materiałów bibliotecznych i publikacji elektronicznych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Katalog internetowy

Katalog internetowy

 

Data wytworzenia: 
2013-08-05 15:46
Ostatnia zmiana: 
2020-12-23 09:30
Autor zmiany: 
admin