Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


2022

     

 

CZYM JEST AIAKOS I DO KOGO JEST ADRESOWANY?

Program AIAKOS jest programem wymiany. Jest on adresowany przede wszystkim do aplikantów sędziowskich i prokuratorskich. W programie mogą brać również udział - w miarę dostępności wolnych miejsc - asesorzy, których staż pracy nie przekracza 2 lat. Program oferuje wyjątkową szansę wymiany poglądów, doświadczeń, oczekiwań, wiedzy a także przyczynia się do budowy wzmacniać wzajemnego zaufania zwiększając świadomość europejskiego wymiaru ich (przyszłej) pracy.

 

GDZIE ODBYWA SIĘ PROGRAM WYMIANY I Z JAKICH PAŃSTW POCHODZĄ JEGO UCZESTNICY?

W programie mogą wziąć udział osoby z państw członkowskich Unii Europejskiej, a także państw, których instytucje odpowiedzialne za szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości posiadają status obserwatora w Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości i które zgłosiły swój akces do programu.

Program wymiany AIAKOS odbywa się zarówno za granicą (AIAKOS WYJAZDOWY) jak i w Polsce (AIAKOS KRAJOWY). Polscy aplikanci mogą brać udział zarówno w edycji krajowej, jak i zagranicznej. Pomoc przy organizacji edycji krajowej stanowi szansę na poznanie uczestników z zagranicy oraz rozeznanie się w programach AIAKOS organizowanych w innych państwach.

 

KIEDY ODBYWA SIĘ PROGRAM WYMIANY AIAKOS I JAK DŁUGO TRWA?

Program AIAKOS odbywa się 4 razy w roku (2 tygodnie w sesji wiosennej i 2 tygodnie w sesji jesiennej) i trwa 1 tydzień.

W 2022 r.:

 

AIAKOS WYJAZDOWY 2022

2-6 MAJ

16-20 MAJ

14-18 LISTOPAD

28 LISTOPAD – 2 GRUDZIEŃ

liczba uczestników wyjeźdżających z Polski

0

30

40

10

 

REJESTRACJA:

14-18 LISTOPAD 2022

28 LISTOPAD - 2 GRUDNIA 2022

 

AIAKOS W POLSCE - 'PRZYJMOWANIE' 2022

 

16 - 20 MAJ

[Lublin]

 

14 - 18 LISTOPAD

[Kraków]

liczba uczestników przyjeżdżających do Polski

 

40

 

40

 

REJESTRACJA:

14-18 LISTOPAD 2022

 

AIAKOS W KRAJU CZY ZA GRANICĄ?

Polscy aplikanci mają prawo do uczestniczenia zarówno w programie krajowym, jak i do wyjazdu zagranicznego - udział w jednym nie wyklucza udziału w drugim. Zarówno Dział Współpracy Międzyynarodowej, jak i Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) gorąco zachęcają do uczestnictwa zarówno w organizacji wymiany w kraju, jak i udziału w AIAKOS'ie wyjazdowym.

Przede wszystkim:

  • Osoby uczestniczące w wymianie krajowej mają szansę nawiązać znajomości z aplikantami z innych państw UE jeszcze przed wyjazdem, a tym samym poznać osoby, które z dużym prawdopodobieństwem spotkają decydując się na wyjazd do konkretnego państwa - zagraniczni uczestnicy (aplikanci) również biorą udział w wymianie w swoim kraju (wspierają jej organizację), a następnie korzystają z AIAKOS'a wyjazdowego;
  • Uczestnicy wymiany krajowej mają szansę dowiedzieć się bezpośrednio od aplikantów zagranicznych jak wygląda program wymiany w ich państwie, jakie są praktyczne wyzwania w organizacji wyjazdu, etc.
  • Podczas wymiany krajowej polscy aplikanci przygotowują i prezentują zagranicznym uczestnikom m.in. następujące zagadnienia: dojście do zawodu sędziego i prokuratora w Polsce; system kształcenia w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury; organizacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce; podstawowe zasady prawa i postępowania cywilnego, karnego czy prawa konstytucyjengo, etc. Podobne prezentacje przygotować muszą polscy aplikanci wyjeżdżający za granicę, gdzie prezentują je podczas programu w danym państwie. Tym samym udział w wymianie krajowej umożliwia wcześniejsze przygotowanie i przećwiczenie stosownych zagadnień i prezentacji.

Zasadnicze różnice w wymianie krajowej i zagranicznej:

  • Poza oczywistą różnicą polegającą na fakcie odbywania wymiany w kraju lub za granicą, podstawowa odmienność polega na innych zasadach rozliczania kosztów uczestnictwa. W przypadku wymiany zagranicznej aplikanci otrzymują 70% przysługującyh im per diem jeszcze przed programem (30% po programie - pomniejszone o ewentualne koszty poniesione przez organizatorów przykładowo zapewnione przerwy kawowe, obiady czy ewentualne koszty oficjalnej kolacji). W przypadku uczestników wymiany krajowej aplikanci nie otrzymują żadnych środków przed wymianą, a końcowe rozliczenie jest oparte o rzeczywiście poniesione przez nich udokumentowane koszty.

 

JAKIE SĄ WARUNKI UCZESTNICTWA?

PRZED PROGRAMEM:

Aplikanci z Polski muszą dokonać zgłoszenia do programu za pośrednictwem PLATFORMY E-KSSIP (linki poniżej):

REJESTRACJA:

 

sygn.: M1/F1/22

14-18 LISTOPAD 2022

 

sygn.: M1/F2/22

28 LISTOPAD - 2 GRUDNIA 2022

 

REJESTRACJA:

 

sygn.: M1/F3/22

14-18 LISTOPAD 2022Aplikanci zaakceptowani przez Ośrodek Aplikacji Sędziowskiej, Dział Współpracy Międzynarodowej oraz EJTN (Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości) najpóźniej 1 miesiąc przed datą rozpoczęcia programu muszą:

  • Zapoznać się z warunkami finansowymi programu AIAKOS oraz najczęściej zadawanymi pytaniami.
  • Zaplanować podróż.
  • Dokończyć rejestrację online, korzystając z indywidualnego linku otrzymanego w wiadomości e-mail.

 

PODCZAS PROGRAMU:

Aplikanci/uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania warunków programu, a więc przede wszystkim do uczestniczenia w zajęciach i szkoleniach zgodnie z harmonogramem programu obowiązującym w danym państwie.

 

PO PROGRAMIE:

W ciągu 2 tygodni od aktywności uczestnik musi:

  • Ukończyć procedurę zwrotu kosztów po zakończeniu zajęć na platformie internetowej Programu Wymiany, korzystając z indywidualnego linku otrzymanego w wiadomości e-mail;
  • Wypełnić formularz oceny online;
  • Wypełnić internetowy formularz zestawienia kosztów i przesłać na platformę Programu Wymiany wymagane dokumenty.

 

DALSZE INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE EUROPEJSKIEJ SIECI SZKOLENIA KADR WYMIARU SPRWIEDLIWOŚCI (EJTN):

AIAKOS

PROGRAMY REALIZOWANE W POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTWACH DOSTĘPNE SĄ RÓWNIEŻ NA STRONIE EJTN:

PROGRAMY AIAKOS

WARUNKI FINANSOWE PROGRAMU:

FINANSE

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS:

FAQ

 

W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT Z KOORDYNATOREM PROGRAMU:

Dariusz Szawurski-Radetz

[email protected]

 

Data publikacji: 
2022-02-16 14:08
Data wytworzenia: 
2022-02-16 14:08
Autor treści: 
Rafał
Jędrzejowski
Ostatnia zmiana: 
2022-07-18 14:09
Autor zmiany: 
Dariusz
Szawurski-Radetz