Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Wydarzenia

WIZYTA DELEGACJI Z UKRAINY

     W dniu 10 marca 2014 roku w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
w Krakowie gościli urzędnicy sądów administracyjnych z Ukrainy oraz przedstawiciele ukraińskich szkół kształcących prawników, w tym sędziów, prokuratorów i urzędników sądowych.

Konferencja „Programy aplikacji – ocena i propozycje zmian”

   W dniach 27-28 lutego 2014 roku w Krakowie obyła się zorganizowana przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury pierwsza w historii procesu kształcenia w Polsce przyszłej kadry sędziów i prokuratorów, konferencja pt. „Programy aplikacji – ocena i propozycje zmian”, podsumowująca pięcioletni okres funkcjonowania Krajowej Szkoły i zdobyte w tym czasie doświadczenia.

Spotkanie kierownictwa KSSiP z Prezydium KRP

   W dniu 26 lutego 2014 roku w Krakowie odbyło się spotkanie kierownictwa Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z przedstawicielami Krajowej Rady Prokuratury.

Uroczystość inauguracji V rocznika aplikacji ogólnej

27 stycznia 2014 roku w auli Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, odbyła się uroczystość inauguracji V rocznika aplikacji ogólnej
dla 180 aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Spotkanie w sprawie staży w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu oraz szkoleń z zakresu praw człowieka

17 stycznia 2014 roku  w siedzibie  Krajowej  Szkoły  Sądownictwa  i  Prokuratury  w  Krakowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowej Szkoły z Zastępcą Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych ds. Postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka – Elizą Suchożebrską oraz Naczelnikiem Wydziału ds. Postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości   - Urszulą Szafrańską.

WIZYTA PREZYDENT EUROJUST W KRAJOWEJ SZKOLE SĄDOWNICTWA I PROKURATURY

19 grudnia 2013 roku w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie gościli : Prezydent EUROJUST Michèle Coninsx, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn, przedstawiciel Polski w Eurojust prokurator Mariusz Skowroński oraz przedstawiciel Biura Ministra Grzegorz Kiełb. W trakcie tej wizyty goście spotkali się z kierownictwem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Podczas tego spotkania Dyrektor KSSiP Leszek Pietraszko, Zastępca Dyrektora KSSiP ds.

Zawarcie Porozumienia z Krajową Radą Radców Prawnych

   W dniu 6 grudnia 2013 roku Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Dariusz Sałajewski oraz Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Leszek Pietraszko, na podstawie art.32 ust.3a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 10, poz. 65, z późn. zm.) w związku z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2012 r., poz. 1230) zawarli Porozumienie w sprawie odbywania przez aplikantów radcowskich w 2014 roku szkolenia z zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury.

 

Wizyta w ramach międzynarodowego Programu Wymiany aplikantów AIAKOS 2013

  W dniach od 25 do 29 listopada 2013 roku w Krakowie odbyła się kolejna wymiana aplikantów organizowana przez Europejską Sieć Kształcenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN). Gospodarz wizyty, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, gościła aplikantów sędziowskich i prokuratorskich z Finlandii, Holandii, Niemiec, Rumunii, Węgier oraz Włoch. Zagraniczni uczestnicy wymiany, razem z biorącymi udział w programie aplikantami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, poznawali system sądownictwa i prokuratury w Polsce oraz uczestniczyli w rozprawach sądowych w sprawach karnych i cywilnych.

Uroczystość wręczenia dyplomów asystentom sędziów

  W dniu 2 grudnia 2013 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia asystentom sędziów dyplomów poświadczających złożenie przez nich w 2013 r. egzaminu sędziowskiego.

Finał II Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

  W dniu 22 listopada 2013 roku odbył się finał II Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w którym udział wzięło sześcioro finalistów wyłonionych w drodze wcześniejszych eliminacji. Finał Konkursu został przeprowadzony w sali Sądu Apelacyjnego w Krakowie – udostępnionej na potrzeby Konkursu dzięki uprzejmości władz tego Sądu – i miał formę dwóch symulacji części rozprawy sądowej, podczas której finaliści wygłaszali mowę oskarżycielską lub obrończą albo ogłaszali wyrok i podawali jego najważniejsze powody.

Strony