Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Komunikaty i informacje

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2022 r.

Komunikat Nr 38/2021 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 6 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia terminu egzaminu sędziowskiego w 2022 r. i warunków dopuszczenia do egzaminu aplikantów aplikacji sędziowskiej, referendarzy sądowych i asystentów sędziów

Informacja Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie terminu, miejsca i warunków przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2022 r.

Komunikat Nr 6/2022 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie publikacji listy osób przystępujących do egzaminu sędziowskiego w dniach 8 i 9 marca 2022 r.

Komunikat nr 8/2022 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wytycznych w zakresie postępowania podczas egzaminu sędziowskiego i egzaminu prokuratorskiego w dniach 8 – 11 marca 2022 r. w związku z zagrożeniem COVID-19

Instrukcja korzystania z systemu informatycznego do obsługi egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego w formie elektronicznej

Komunikat Nr 11/2022 z dnia 29 marca 2022 r. Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w sprawie wytycznych w zakresie postępowania podczas części ustnej egzaminu sędziowskiego i części ustnej egzaminu prokuratorskiego w związku z zagrożeniem COVID-19.

Informacja Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2022r. w sprawie publikacji wyników części pisemnej

Informacja Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2022r. w sprawie publikacji listy osób dopuszczonych do części ustnej egzaminu

Podsumowanie egzaminu sędziowskiego w 2022 r.

Rozkład ocen
Rozkład ocen - aplikanci AS
Rozkład ocen - aplikanci AUS
Rozkład ocen - asystenci
Rozkład ocen - referendarze
Rozkład ocen - zdawalność

Data wytworzenia: 
2021-10-06 15:41
Autor treści: 
Rafał
Jędrzejowski
Ostatnia zmiana: 
2022-06-27 15:39
Autor zmiany: 
Rafał
Jędrzejowski