Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Nabór na aplikacje uzupełniające w 2020 r.

Nabór 2020

Informacje

  • Zgłoszenie do konkursu zawierające wszystkie wymagane dokumenty należy przesłać na adres: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na aplikację uzupełniającą sędziowską 2020 r.” lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie (adres j.w.), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
  • Termin złożenia zgłoszenia do konkursu upływa z dniem 31 stycznia 2020 r. W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą, termin zgłoszenia do konkursu uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm) lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.
  • Opłata za udział w konkursie wynosi 650 zł i należy ją wnieść na rachunek bankowy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nr 91 1020 2892 0000 5302 0712 4193, z dopiskiem „Imię i nazwisko kandydata – opłata za konkurs na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2020 r.” Jeżeli opłatę za kandydata uiszcza inna osoba,
  • w tytule przelewu należy ponadto wskazać imię i nazwisko kandydata, za którego opłata jest wnoszona.
  • Zgodnie z art. 37b ust. 1 pkt 1 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2019 r. poz. 1042), aplikantem aplikacji uzupełniającej sędziowskiej może zostać osoba, która nie ukończyła w dniu przeprowadzenia konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską, tj. w dniu 2 kwietnia 2020 r. 40. roku życia.
  • W związku z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zastrzega, że nie będzie przyjmować żadnych dokumentów poza składającymi się na zgłoszenie do konkursu, a wskazanymi w treści art. 37 c powołanej wyżej ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Wszelkie zbędne dokumenty będą odsyłane nadawcy.

Rejestracja Kandydatów

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów [ERK]

Komunikaty i zarządzenia

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 września 2019 roku w sprawie naboru na aplikację uzupełniającą sędziowską i aplikację uzupełniającą prokuratorską w 2019 r.

Komunikat Nr 26/2019 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2019 r.

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie naboru na aplikację uzupełniającą sędziowską i aplikację uzupełniającą prokuratorską w 2019 roku

Komunikat Nr 27/2019 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany komunikatu nr 26/2019 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 11 września 2019 r. zawierającego ogłoszenie o naborze na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2019 r.

Komunikat Nr 30/2019 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 3 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na aplikację uzupełniającą prokuratorską w 2020 r.

Komunikat Nr 31/2019 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wyjaśnienia wątpliwości dotyczących okresu zatrudnienia w charakterze referendarza sądowego, asystenta sędziego i asystenta prokuratora jako warunku udziału w konkursie na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2020 r.

Komunikat Nr 38/2019 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej wykazu aktów prawnych objętych zakresem testu w konkursie na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2020 r.

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie Nr 600/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku składania w formie elektronicznej dokumentów stanowiących zgłoszenie do konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2020 r.

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie Nr 601/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku składania w formie elektronicznej dokumentów stanowiących zgłoszenie do konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską w 2020 r.

Komunikat nr 1/2019 Prokuratora Krajowego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie przyjmowania zgłoszeń do konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską w 2020 roku oraz określenia trybu ich składania

Komunikat nr 2/2020 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie wymogów jakim winno odpowiadać zaświadczenie o zatrudnieniu przedkładane przez kandydatów przystępujących do konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2020 r.

Komunikat nr 3/2020 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowska w 2020 r. oraz określenia trybu ich składania.

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2020 roku

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2020 roku

Oświadczenie o rezygnacji

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2020 roku

Komunikat nr 12/2020 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przesunięcia terminu konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską

Komunikat nr 15/2020 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie przesunięcia terminu konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską

Komunikat nr 26/2020 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia nowego terminu konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską w 2020 r.

Komunikat nr 28/2020 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia nowego terminu konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2020 r.

Komunikat nr 30/2020 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wyjaśnienia wątpliwości odnośnie stanu prawnego obowiązującego podczas testu w konkursie na aplikację uzupełniającą sędziowską odbywającego się w dniu 7 lipca 2020 r.

Komunikat Nr 34/2020 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych do udziału w konkursie na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2020 r. oraz wskazania czasu i miejsca przeprowadzenia pierwszego etapu konkursu

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2020 roku

Informacja Przewodniczącego komisji konkursowej z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie określenia godzin i warunków rejestracji kandydatów oraz zasad przeprowadzania konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2020 roku

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem podczas konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w dniu 7 lipca 2020 r.

Komunikat Nr 35/2020 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie objęcia ubezpieczeniem od NNW kandydatów uczestniczących w konkursie na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2020 r.

Test konkursowy dla kandydatów na aplikantów aplikacji uzupełniającej sędziowskiej w 2020 roku

 

Komunikat Nr 38/2020 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie informacji o ogłoszeniu listy kwalifikacyjnej kandydatów na aplikację uzupełniającą prokuratorską

Komunikat Nr 39/2020 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie składania wniosków o przyjęcie na aplikację uzupełniającą prokuratorską

Komunikat Nr 46/2020 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia listy kandydatów przyjętych na I rocznik aplikacji uzupełniającej sędziowskiej

Komunikat Nr 47/2020 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia listy kandydatów przyjętych na I rocznik aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej

 

Data publikacji: 
2019-09-11 15:16
Data wytworzenia: 
2019-09-10 09:18
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2021-01-11 14:14
Autor zmiany: 
admin