Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


KRRP

Porozumienie pomiędzy Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych a Dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury zawarte dnia 20 listopada 2014 r.

Porozumienie w sprawie odbywania przez aplikantów radcowskich w 2015 r. szkolenia z zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury zawarte dnia 20 listopada 2014 r. pomiędzy Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych a Dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Porozumienie pomiędzy Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych a Dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury zawarte dnia 6 grudnia 2013 r.

Porozumienie w sprawie odbywania przez aplikantów radcowskich w 2014 r. szkolenia z zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury zawarte dnia 6 grudnia 2013 r. pomiędzy Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych a Dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Porozumienie pomiędzy Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych a Dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury zawarte dnia 29 listopada 2012 r.

Porozumienie w sprawie odbywania przez aplikantów radcowskich w 2013 r. szkolenia z zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury zawarte dnia 29 listopada 2012 r. pomiędzy Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych a Dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Porozumienie pomiędzy Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych a Dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury zawarte dnia 8 grudnia 2011 r.

Porozumienie pomiędzy Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych a Dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w sprawie odbywania przez aplikantów radcowskich w 2012 r. szkolenia z zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury zawarte dnia 8 grudnia 2011 r.

Porozumienie pomiędzy Dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury a Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych zawarte dnia 16 marca 2011 r.

Porozumienie w sprawie odbywania przez aplikantów radcowskich szkolenia z zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury zawarte w dniu 16 marca 2011 r. w Warszawie pomiędzy Dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury a Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych

Porozumienie pomiędzy Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie a Krajową Radą Radców Prawnych w Warszawie zawarte dnia 2 lutego 2010 r.

Porozumienie w sprawie odbywania przez aplikantów radcowskich szkolenia z zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury zawarte w dniu 2 lutego 2010 r. w Warszawie między Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie a Krajową Radą Radców Prawnych w Warszawie

Subscribe to KRRP