Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Media o KSSiP

Media o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury - artykuły do pobrania
Opis artykułu Link do artykułu

Przekazy medialne z konferencji która odbyła się w Lublinie „W poszukiwaniu optymalnego modelu uzasadnienia orzeczenia sądu” w dniach 21-22 września 2021 r.: https://www.polskieradio.pl/7/5346/Artykul/2812276,Czy-uzasadnienia-wyrokow-sadowych-da-sie-pisac-w-sposob-zrozumialy

Artykuł do pobrania

Przekazy medialne z konferencji która odbyła się w Lublinie „W poszukiwaniu optymalnego modelu uzasadnienia orzeczenia sądu” w dniach 21-22 września 2021 r.: https://radio.lublin.pl/2021/09/lublin-ku-bardziej-przystepnym-orzeczeniom-sadowym/

Artykuł do pobrania

Przekazy medialne z konferencji która odbyła się w Lublinie „W poszukiwaniu optymalnego modelu uzasadnienia orzeczenia sądu” w dniach 21-22 września 2021 r.: https://radio.lublin.pl/2021/09/jak-pisac-uzasadnienia-wyrokow-sadowych-by-byly-bardziej-zrozumiale-konferencja-w-lublinie/

Artykuł do pobrania

Przekazy medialne z konferencji która odbyła się w Lublinie „W poszukiwaniu optymalnego modelu uzasadnienia orzeczenia sądu” w dniach 21-22 września 2021 r.: https://lublin.tvp.pl/55968440/jak-skrocic-czas-procesu-sadowego

Artykuł do pobrania

Przekazy medialne z konferencji która odbyła się w Lublinie „W poszukiwaniu optymalnego modelu uzasadnienia orzeczenia sądu” w dniach 21-22 września 2021 r.: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/formularze-uzasadnien-w-sprawach-karnych-sedziowie-za,510786.html

Artykuł do pobrania

Przekazy medialne z konferencji która odbyła się w Lublinie „W poszukiwaniu optymalnego modelu uzasadnienia orzeczenia sądu” w dniach 21-22 września 2021 r.: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/uzasadnienia-wyroku-konferencja-w-poszukiwaniu-optymalnego,510776.html

Artykuł do pobrania

29.11.2019 r. na portalu Prawo.pl ukazał się wywiad z Zastępcą Dyrektora KSSiP Adamem Czerwińskim zatytułowany „KSSiP szkoli sędziów ze zmian w procedurze cywilnej”, w którym Zastępca Dyrektora mówi o najnowszych zmianach w procedurze cywilnej i  szkoleniach prowadzonych z tej tematyki przez Krajową Szkołę.

Artykuł do pobrania

18.11.2019 r. na portalu Prawo.pl ukazał się artykuł pt. „Sędzia już może mówić o planowanym rozstrzygnięciu”  autorstwa red. Patrycji Rojek-Sochy i red. Jolanty Ojczyk  na temat nowelizacji procedury cywilnej, zgodnie z którą sąd w trakcie postępowania, na jego dowolnym etapie będzie mógł pouczyć strony o planowanym rozstrzygnięciu. Proponowane zmiany ocenił Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury sędzia Adam Czerwiński, zdaniem którego takie rozwiązanie może zachęcić strony sporu do jego ugodowego zakończenia. Podkreślił również, że takie regulacje z powodzeniem obowiązują w innych krajach. Jak dodał, Krajowa Szkoła planuje przygotowanie poradnika dla sędziów, który ma pomóc im w optymalnym wykorzystaniu proponowanych rozwiązań.

Artykuł do pobrania

24 września 2019 r.  na stronach internetowych dziennika Rzeczpospolita ukazał się artykuł  red. Agaty Łukaszewicz pt. „Aplikacja sędziowska i prokuratorska 2019. 11 osób na 1 miejsce.” na temat tegorocznego konkursu na aplikacje sędziowską i prokuratorską.

Artykuł do pobrania

24 września 2019 r. w Dzienniku Gazecie Prawnej w dodatku Prawnik ukazał się wywiad pt. „ Asesor, który wygrał w TSUE” z asesorem sądowym Mateuszem Półtorakiem - absolwentem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. W  wywiadzie asesor sądowy Mateusz Półtorak mówi o drodze do sformułowania pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, o instytucji asesora sądowego, a także o kształceniu aplikantów w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz swoich doświadczeniach z czasu bycia aplikantem.

Wywiad do pobrania

20 września 2019 r. Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska była gościem Polskiego Radia 24, w którym mówiła m.in. o modelu szkolenia przyszłych sędziów i prokuratorów, o szkoleniach dla sędziów i prokuratorów, a także o swoich dotychczasowych osiągnięciach na stanowisku Dyrektora Krajowej Szkoły.

Wywiad do pobrania

20 września 2019 r. Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska była gościem audycji Sygnały Dnia w  Programie I Polskiego Radia, gdzie mówiła m.in. o kształceniu aplikantów sędziowskich i prokuratorskich, a także o szkoleniach dla sędziów i prokuratorów.

Wywiad do pobrania

18.09.2019 r. w Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się artykuł autorstwa redaktor Małgorzaty Kryszkiewicz pt. „Asesor wygrywa w Luksemburgu”, dotyczący wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który odpowiedział na pytanie prejudycjalne polskiego sądu, w składzie którego zasiadał asesor sądowy ( Mateusz Półtorak- absolwent Krajowej Szkoły).

Artykuł do pobrania

23.07.2019 r. w Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się artykuł autorstwa redaktorów Małgorzaty Kryszkiewicz i Piotra Szymaniaka pt. „Pół setki aplikantów KSSiP z automatu nie otrzyma wyrównania stypendium”. Artykuł dotyczy dodatku do stypendium aplikantów Krajowej Szkoły i związanego z nim prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie z dnia 23 października 2018 r.

Artykuł do pobrania

11.01.2019 r. w dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł red. Agaty Łukaszewicz pt. „Prymusi rozpoczną naukę w Krakowie” na temat przebiegu i wyników konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2018 r.

Artykuł do pobrania

10.01.2019 r. na portalu GazetaPrawna.pl ukazał się artykuł pt. „Rekrutacja do KSSiP: Wyniki egzaminów na aplikację prokuratorską i sędziowską opublikowane” na temat wyników konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską.

Artykuł do pobrania

19.11.2018 r. na portalu GazetaPrawna.pl ukazał się artykuł pt. „Egzamin na aplikację sędziowską i prokuratorską 2018: Ponad 9 osób na jedno miejsce w KSSiP” na temat przebiegu konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską.

Artykuł do pobrania

23.07.2018 r. na portalu GazetaPrawna.pl ukazał się artykuł pt. „Najpierw aplikacja, potem dziecko” autorstwa red. Piotra Szymaniaka na temat zmian w Ustawie o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, wprowadzających maksymalny wiek – 35 lat, w jakim można rozpocząć aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską.

Artykuł do pobrania

4 czerwca 2018 r. w dzienniku Dziennik Gazeta Prawna ukazał się artykuł pt. „KRS myliła się w sprawie asesorów” autorstwa red. Małgorzaty Kryszkiewicz na temat decyzji Sądu Najwyższego uchylających uchwały Krajowej Rady Sądownictwa uniemożliwiających pełnienie obowiązków asesora sądowego absolwentom Krajowej Szkoły, którzy zdali egzamin sędziowski.

Artykuł do pobrania

25 kwietnia 2018 r. w Gazecie Lekarskiej ukazał się artykuł pt. „Psychiatria sądowa- wyzwania i oczekiwania” autorstwa red. Lucyny Krysiak będący relacją z przebiegu IV Międzynarodowego Kongresu Psychiatrii Sądowej objętego honorowym patronatem Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzaty Manowskiej, w którym uczestniczyła Dyrektor Krajowej Szkoły.

Artykuł do pobrania

20 kwietnia 2018 r. na portalu GazetaPrawna.pl ukazał się artykuł pt. „ Nowy egzamin do KSSiP. Minister ogłosił limity miejsc na 2018” autorstwa red. Macieja Suchorabskiego na temat zmian w zasadach przeprowadzania konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, a także terminu tegorocznego konkursu i limitu miejsc na poszczególnych aplikacjach.

Artykuł do pobrania

17 kwietnia 2018 r. w dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Przybywa chętnych do wydawania wyroków” autorstwa red. Agaty Łukaszewicz na temat coraz większego zainteresowania absolwentów prawa aplikacjami prowadzonymi przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Artykuł do pobrania

13 kwietnia 2018 r. w dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Asesora mianuje jednak minister, nie prezydent” autorstwa red. Agaty Łukaszewicz na temat prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym.

Artykuł do pobrania

5 marca 2018 r. na portalu GazetaPrawna.pl ukazał się artykuł pt. „KSSiP: Naukę rozpocznie rekordowa liczba aplikantów” autorstwa red. Macieja Suchorabskiego na temat inauguracji IX rocznika aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej.

Artykuł do pobrania

5 marca 2018 r. na portalu dziennika Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „ Ruszyły aplikacje na sędziów i prokuratorów 2018” autorstwa red. Agaty Łukaszewicz na temat inauguracji IX rocznika aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej.

Artykuł do pobrania

19 stycznia 2018 r.  w dzienniku Rzeczpospolita ukazał się wywiad pt. „Będą aplikacje dla asystentów i referendarzy” z Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzatą Manowską. W wywiadzie Dyrektor Krajowej Szkoły mówi o nowym modelu szkolenia wstępnego aplikantów, w którym likwidacji uległa aplikacja ogólna, a szkolenie rozpoczyna się bezpośrednio na aplikacjach specjalistycznych- sędziowskiej lub prokuratorskiej, o nowej strukturze organizacyjnej Krajowej Szkoły, a także o rozpoczęciu prac legislacyjnych nad aplikacjami uzupełniającymi dla referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów i asystentów prokuratorów.

Artykuł do pobrania

Wywiady i wypowiedzi Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  dr hab. Małgorzaty Manowskiej udzielone w dniach 31 października- 6 listopada 2017 r., dotyczące decyzji Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 30 października 2017 r. o skutecznym złożeniu sprzeciwu wobec powierzenia obowiązków sędziego 265 asesorom, z których zdecydowana większość to absolwenci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Artykuł do pobrania

28 września 2017 r. na portalu dziennika Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Szkolenia z cyberprzestępczości i przestępczości podatkowej dla prokuratorów, asesorów i asystentów” autorstwa red. Agaty Łukaszewicz dotyczący szkoleń z cyberprzestępczości i przestępczości podatkowej, które Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury przeprowadzi dla 1700 prokuratorów, asesorów prokuratorskich i asystentów prokuratorów do stycznia 2019 r.

Artykuł do pobrania

19 września 2017 r. w dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. "Kandydaci na urząd sędziego zdają pierwszy egzamin” autorstwa red. Agaty Łukaszewicz opisujący m.in. zasady zdawania egzaminu sędziowskiego organizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Artykuł do pobrania

21 sierpnia 2017 r. w dzienniku Dziennik Gazeta Prawna ukazał się artykuł pt. "Rada może ministra zablokować" autorstwa red. Małgorzaty Kryszkiewicz dotyczący procedury wyboru przez absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury wolnych stanowisk asesorskich, a także oceny instytucji asesora sądowego.

Artykuł do pobrania

"Wybitni mile widziani".

Artykuł do pobrania

"Aplikacja to przede wszystkim praktyka w sądach".

Artykuł do pobrania

"Pierwsi asesorzy jesienią wejdą do sal rozpraw".

Artykuł do pobrania

5 kwietnia 2017 r. na portalu dziennika Rzeczpospolita- tv.rp.pl opublikowany został wywiad z sędzią Dagmarą Pawelczyk-Woicką przeprowadzony przez redaktora Tomasza Pietrygę. Rozmowa dotyczy projektowanych zmian w zakresie drogi absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury do zawodu sędziego.

Artykuł do pobrania

21 marca 2017 r. w dzienniku Rzeczpospolita ukazał się wywiad z prof. Fryderykiem Zollem pt. „Los sędziego w rękach ministra”, w którym prof. Fryderyk Zoll odpowiada na pytania dotyczące projektu zmian w ustawie o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Rozmowa dotyczy również działalności Krajowej Szkoły i modelu kształcenia aplikantów. Profesor Fryderyk Zoll ocenia działalność Krajowej Szkoły bardzo dobrze, jak również samą koncepcję jej powstania. Podkreśla przy tym, że wbrew pojawiającym się opiniom program kształcenia aplikantów jest praktyczny i koncentruje się na zdobywaniu umiejętności, nie zaś powtarzaniu wiedzy zdobytej na studiach. W Jego ocenie odpowiedni nacisk położony jest również na praktyki w sądach i prokuraturach.

Artykuł do pobrania

12 marca 2017 r. na portalu GazetaPrawna.pl ukazał się artykuł pt. „UW wyprzeda UJ. Tak zdawali kandydaci na aplikację ogólną” autorstwa red. Macieja Suchorabskiego, w którym autor w oparciu o dane Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury szczegółowo opisuje profil uczestnika konkursu na aplikację ogólną przeprowadzonego w 2016 r.

Artykuł do pobrania

7 lutego 2017 w dzienniku Rzeczpospolita ukazała się polemika autorstwa Rzecznika Prasowego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Mateusza Martyniuka z tezami nt. działalności Krajowej Szkoły zawartymi w artykule  redaktora Marka Domagalskiego opublikowanym w dzienniku Rzeczpospolita w dniu 31 stycznia 2017 r.

Artykuł do pobrania

2 lutego 2017 r. w Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się artykuł pt. „Resort dzieli aplikantów na lepszych i gorszych” autorstwa redaktor Małgorzaty Kryszkiewicz, w którym autorka opisuje propozycje zawarte projekcie zmiany ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w zakresie dotyczącym dostępu do służby sędziowskiej dla aplikantów, którzy ukończyli w latach 2007- 2010 zdecentralizowany model szkolenia prowadzonego przez sądy apelacyjne i zdały egzamin sędziowski na poprzednich zasadach.

Artykuł do pobrania

26 stycznia 2017  r. w internetowym wydaniu dziennika Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „ Reforma sądów: nie będzie nowych etatów dla sędziów” autorstwa red. Agaty Łukaszewicz dotyczący proponowanych rozwiązań w modelu dojścia do służby sędziowskiej w projekcie Ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i innych ustaw.

Artykuł do pobrania

26 stycznia 2017 r. na portalu Gazeta Prawna.pl ukazał się artykuł pt. „Projekt zmian w ustawie o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury: Będzie można orzekać na próbę.” autorstwa red. Piotra Szymaniaka dotyczący proponowanych zmian w modelu aplikacji w Krajowej Szkole i drogi dojścia do służby sędziowskiej.

Artykuł do pobrania

4 stycznia 2017 r. w dzienniku Dziennik Gazeta Prawna ukazał się artykuł pt. „Aplikanci KSSiP ze stypendiami” autorstwa redaktor Małgorzaty Kryszkiewicz na temat m.in. proponowanych zmian w zakresie stypendiów przyznawanych aplikantom Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Artykuł do pobrania

2 stycznia 2017 r. na portalu dziennika Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Rewolucja w dojściu do zawodu sędziego” autorstwa redaktor Agaty Łukaszewicz, w którym autorka omawia proponowane zmiany w ustawie o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i ustawie o ustroju sądów powszechnych w zakresie drogi dochodzenia do służby sędziego.

Artykuł do pobrania

"Aplikacja ogólna: Podejdziesz do drugiego etapu, dostaniesz się do KSSiP” to tytuł artykułu opublikowanego w dniu 22 listopada 2016 r. na portalu GazetaPrawna.pl, w którym autor red. Maciej Suchorabski opisuje przebieg II etapu konkursu na aplikację ogólną.

Artykuł do pobrania

„Drugi etap konkursu na aplikację ogólną” to tytuł artykułu opublikowanego 22 listopada 2016 r. w dzienniku Rzeczpospolita, w którym Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska podsumowuje I etap konkursu na aplikację ogólną.

Artykuł do pobrania

O przebiegu tegorocznego konkursu na aplikację ogólną, szkoleniu aplikantów, a także planach na 2017 r. w zakresie szkoleń sędziów i prokuratorów mówi dr hab. Małgorzata Manowska- Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej, który ukazał się w dniu 9 listopada 2016 r., a który przeprowadziła redaktor Małgorzata Kryszkiewicz

Artykuł do pobrania

3 listopada 2016 r. radio TOK FM wyemitowało audycję na temat przebiegu egzaminu na aplikację ogólną zorganizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Również na portalu radia TOK FM ukazał się artykuł na ten temat.

Artykuł do pobrania

„Egzamin wstępny na aplikację ogólną 2016: Kandydaci otrzymali niezaplombowane testy [WYJAŚNIENIA KSSiP]” to tytuł artykułu autorstwa redaktora Macieja Suchorabskiego opublikowany 27 października 2016 r. na portalu GazetaPrawna.pl. W artykule przedstawiono stanowisko Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dotyczące przebiegu konkursu na aplikację ogólną, w szczególności w zakresie niezaplombowania  przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych części testów egzaminacyjnych.

Artykuł do pobrania

„Egzamin wstępny na aplikację ogólną 2016: Pierwszy etap zakończony”- to tytuł artykułu opublikowanego na portalu Gazeta Prawna.pl autorstwa red. Macieja Suchorabskiego. Autor opisuje w nim przebieg i zasady naboru na aplikację ogólną prowadzonego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Artykuł do pobrania

„Przyszli prokuratorzy i sędziowie pisali test w stolicy” to tytuł artykułu autorstwa redaktor Agaty Łukaszewicz jaki ukazał się w dniu 27 października 2016 r. w dzienniku Rzeczpospolita. Autorka opisuje w nim zasady i przebieg egzaminu przeprowadzanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury na aplikację ogólną

Artykuł do pobrania

„Aplikanci idą się uczyć do sądu”- to tytuł artykułu autorstwa red. Agaty Łukaszewicz, jaki ukazał się w dniu 22 września 2016 r. w dzienniku Rzeczpospolita. Publikacja dotyczy porozumienia jakie zawarła Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z Naczelną Radą Adwokacką w sprawie odbywania przez aplikantów adwokackich w 2017 r. szkolenia z zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury.

Artykuł do pobrania

„Zapłaciłeś za egzamin wstępny na aplikację? Możesz otrzymać zwrot”- to tytuł artykułu autorstwa red. Macieja Suchorabskiego, który ukazał się w dniu 22 września 2016 r. w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Artykuł do pobrania

„Egzamin zawodowy dla prokuratorów” to tytuł artykuł autorstwa red. Agaty Łukaszewicz, który ukazał się w dniu 12 września 2016 r. w dzienniku Rzeczpospolita.

Artykuł do pobrania

„Egzamin sędziowski po raz pierwszy na komputerach” to tytuł artykułu autorstwa redaktor Agaty Łukaszewicz, jaki ukazał się w dniu 8 września 2016 r. na stronach internetowych dziennika Rzeczpospolita.

Artykuł do pobrania

„Sędzia poliglota” to tytuł artykułu opisującego sylwetkę zawodową sędziego Wojciecha Postulskiego- Sekretarza Generalnego Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN), delegowanego do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, który ukazał się w Dzienniku Gazecie Prawnej w cyklu Twarze Prawa w dniu 28 czerwca 2016 r.

Artykuł do pobrania

"Aplikacje w KSSiP ścieżką do niezwykłej kariery zawodowej” to tytuł publikacji, która ukazała się w dniu 23 czerwca 2016 r. w Dzienniku Gazecie Prawnej. Publikacja adresowana jest przede wszystkim do absolwentów wydziałów prawa i omawia system kształcenia w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury przyszłych sędziów i prokuratorów.

Artykuł do pobrania

16 czerwca 2016 r. w dzienniku "Rzeczpospolita" ukazał się artykuł autorstwa redaktor Agaty Łukaszewicz pt. „Polski sędzia przeszkoli unijnych”, dot. ponownego wyboru na sekretarza generalnego EJTN sędziego Wojciecha Postulskiego z KSSiP.

Artykuł do pobrania

Telewizja o szkoleniu aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - W dniu 4 czerwca 2016 r. TVP3 Katowice-Telewizja Polska S.A. wyemitowała materiał na temat  prowadzonych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury wspólnie ze Szkołą Policji w Katowicach szkoleń dla aplikantów prokuratorskich. Szkolenia  mają charakter warsztatowy i odbywają się na terenie obiektów Szkoły Policji w Katowicach.

Materiał filmowy

6 czerwca 2016 r. w dzienniku "Rzeczpospolita" ukazał się artykuł pod tytułem „Jest termin konkursu na aplikację”.

Artykuł do pobrania

27 maja 2016 r. w dzienniku "Rzeczpospolita" ukazał się artykuł pod tytułem „Asesorem zostanie się z automatu”, w którym dr hab. Małgorzata Manowska- Dyrektor KSSiP krytycznie ocenia obecne rozwiązanie nie dające aplikantom Krajowej Szkoły gwarancji pracy w zawodzie sędziego po zdanym egzaminie sędziowskim. Publikacja dotyczy wstępnych propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości zmian prawnych w powyższym zakresie.

Artykuł do pobrania

18 maja 2016 r. w dzienniku "Rzeczpospolita" ukazał się wywiad z dr hab. Małgorzatą Manowską- Dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  pt. „Sędziowie chętnie się uczą”. W wywiadzie Dyrektor Małgorzata Manowska mówi m.in. o wysokim poziomie  kształcenia aplikantów w Krajowej Szkole, zaletach aplikacji ogólnej i kierunkach szkoleń tematycznych dla sędziów.

Artykuł do pobrania

20 kwietnia 2016 roku w elektronicznym wydaniu "Gazety Prawnej" ukazał się artykuł pt. "Senat za wstrzymaniem zmian w dochodzeniu do zawodu sędziego".

Artykuł do pobrania

24 marca 2016 roku w dzienniku "Rzeczpospolita" ukazał się artykuł autorstwa redaktor Agaty Łukaszewicz pt. "Rada krytykuje powrót aplikacji ogólnej" dotyczący krytycznej opinii Krajowej Rady Sądownictwa na temat uchwalonych przez Sejm RP w dniu 18 marca 2016r. zmian w ustawie o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Artykuł do pobrania

21 marca 2016 roku w dzienniku "Rzeczpospolita" ukazał się artykuł autorstwa redaktor Agaty Łukaszewicz pt. "Etat asesora dla aplikanta krakowskiej szkoły", dotyczący uchwalonych przez Sejm zmian w ustawie o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Artykuł do pobrania

17 marca 2016 roku w dzienniku "Rzeczpospolita" ukazał się artykuł autorstwa redaktor Agaty Łukaszewicz pt. "Asesor poczeka rok", dotyczący projektu zmiany ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Artykuł do pobrania

16 marca 2016 roku na stronie www.kancelaria.lex.pl ukazał się artykuł  pt. "Sejm: komisja za wstrzymaniem zmian w dochodzeniu do zawodu sędziego".

Artykuł do pobrania

10 marca 2016 roku w dzienniku "Rzeczpospolita" ukazał się artykuł autorstwa redaktor Agaty Łukaszewicz pt. "Wraca aplikacja ogólna, a asesor poczeka".

Artykuł do pobrania

W miesięczniku"Prawo Europejskie w praktyce" nr 2(140)/2016 ukazała się rozmowa z Dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzatą Manowską opatrzona tytułem "Per aspera ad astra? O trudnej drodze do zawodu sędziego...".

Artykuł do pobrania

9 marca 2016 roku w dzienniku "Rzeczpospolita" ukazał się artykuł autorstwa redaktor Agaty Łukaszewicz pt."Postawmy na średnie sądy", w którym zaprezentowano propozycje zmian w wymiarze sprawiedliwości przedstawione przez Krajową Radę Sądownictwa, w tym dotyczące realizowanych przez KSSiP szkoleń ustawicznych.

Artykuł do pobrania

29 lutego 2016 roku  w "Dzienniku Gazeta Prawna" ukazał się artykuł autorstwa redaktor Małgorzaty Kryszkiewicz pt. "Nabór na aplikację ogólną jednak się odbędzie".

Artykuł do pobrania

W dzienniku "Rzeczpospolita"  z 25 lutego 2016 roku  ukazał się artykuł autorstwa redaktor Agaty Łukaszewicz pt. "Asesor wróci na salę rozpraw, ale z poślizgiem" dot. m.in. aplikacji ogólnej i sędziowskiej prowadzonych w "Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury".

Artykuł do pobrania

W dniu 15 lutego 2016 roku w dzienniku "Rzeczpospolita" ukazał się artykuł autorstwa redaktor Agaty Łukaszewicz pt. "Zjazdy w Krakowie, praktyki w domu" dot. nowego modelu aplikacji prokuratorskiej i sędziowskiej.

Artykuł do pobrania

W dniu 17 grudnia 2015 roku w dzienniku "Rzeczpospolita" ukazał się artykuł autorstwa redaktor Agaty Łukaszewicz pt. "150 najlepszych aplikantów" dot. wyników konkursu na aplikację ogólną.

Artykuł do pobrania

W dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 3 grudnia 2015 roku ukazał się artykuł autorstwa redaktor Agaty Łukaszewicz zatytułowany "Koniec naboru na aplikację ogólną".

Artykuł do pobrania

26 listopada 2015r. w dzienniku "Rzeczpospolita" ukazał się artykuł autorstwa redaktor Agaty Łukaszewicz zatytułowany "Kazusy na aplikację ogólną napisze 308 młodych kandydatów".

Artykuł do pobrania

18 listopada 2015r. w dzienniku "Rzeczpospolita" ukazał się artykuł autorstwa redaktor Agaty Łukaszewicz pt. "Ostatni test na aplikację ogólną".

Artykuł do pobrania

W dniu 13 listopada 2015r. w dzienniku "Rzeczpospolita" ukazał się artykuł autorstwa redaktor Agaty Łukaszewicz zatytułowany "To już osttatni nabór na aplikację ogólną w Krakowie".

Artykuł do pobrania

9 listopada 2015 roku w "Dzienniku Gazeta Prawna" ukazał się artykuł autorstwa redaktor Małgorzaty Kryszkiewicz  pt.: "KRS skarży do trybunału dwie ważne dla sądownictwa regulacje" dotyczący m.in. decyzji Krajowe Rady Sądownictwa o przygotowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów znowelizowanej ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Artykuł do pobrania

12 października 2015 roku w dzienniku "Rzeczpospolita" ukazał się artykuł autorstwa Izabeli Kacprzak  zatytułowany: "Aplikacje: długopisy do lamusa" dot. przygotowywanych zmian w zakresie warunków i trybu przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury".

Artykuł do pobrania

Biuro OBWE (ODIHR) oraz Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury podpisały porozumienie o współpracy mające na celu wzmocnić proces ścigania przestępstw na tle nienawiści.

Artykuł (PL)

Artykuł (EN)

W "Dzienniku Gazeta Prawna" z 16 września 2015 r. ukazał się artykuł zatytułowany "Kto chce zniszczyć komisję kodyfikacyjną prawa karnego". Artykuł do pobrania
W dzienniku "Rzeczpospolita" z 16 września 2015 r. ukazał się artykuł autorstwa redaktor Agaty Łukaszewicz zatytułowany "Nabór na aplikacje do Krakowa po nowemu". Artykuł do pobrania
W dzienniku "Rzeczpospolita" z 2 września 2015 r. ukazał się artykuł autorstwa redaktor Agaty Łukaszewicz zatytułowany "Planować trzeba z głową", dot. opinii KRS odnoszącej się do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu opracowania harmonogramu działalności szkoleniowej KSSiP. Artykuł do pobrania
21 sierpnia 2015 roku w internetowym wydaniu "Dziennik Gazeta Prawna" ukazał się artykuł zatytułowany "Weszły w życie zmiany w modelu dochodzenia do zawodu sędziego" dotyczący w szczególności wchodzącej w życie w tym dniu noweli do ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Artykuł do pobrania
W dniu 20 sierpnia 2015 roku w dzienniku "Rzeczpospolita" zamieszczony został artykuł pt.: "Magister asystentem prokuratora" dotyczacy jednej z konsekwencji wejścia w życie nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, jaką jest zniesienie dla zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora wymogu w postaci ukończenia aplikacji prokuratorskiej lub ogólnej . Artykuł do pobrania
W dzienniku "Rzeczpospolita" w dniu 18 sierpnia 2015 r. ukazał się artykuł pt.: "Jesienią ostatni nabór kandydatów na aplikację ogólną" Artykuł do pobrania
31 lipca 2015 roku w "Dzienniku Gazeta Prawna" ukazał się artykuł autorstwa redaktor Ewy Ivanovej pt.: "Bez pośpiechu w wyjaśnianiu przepisów przejściowych" dotyczący m. in. organizowanych przez Krajową Szkołę sądownictwa i Prokuratury szkoleń z zakresu zmian przepisów prawa karnego, materialnego i procesowego. Artykuł do pobrania
2 czerwca 2015 roku w dzienniku "Rzeczpospolita" ukazał się artykuł autorstwa redaktor Agaty Łukaszewicz zatytułowany "Do Krakowa po togę".

Artykuł do pobrania

W dniu 27 kwietnia 2015 roku w "Dzienniku Gazeta Prawna" ukazał się artykuł autorstwa redaktor Małgorzaty Kryszkiewicz  pt.: "Iustitia" apeluje do Bronisława Komorowskiego o niepodpisywanie ustawy" prezentujący stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" oraz Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie uchwalonej 9 kwietnia 2015 r. nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Artykuł do pobrania

W dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 27 kwietnia 2015 roku zamieszczony został artykuł autorstwa redaktor Agaty Łukaszewicz zatytułowany "Sędziowie znów apelują do prezydenta" dotyczący apelu SSP Iustitia do Prezydenta RP o niepodpisywanie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i niektórych innych ustaw.

Artykuł do pobrania

W dniu 20 kwietnia 2015 roku w dzienniku "Rzeczpospolita" ukazał się artykuł autorstwa redaktor Agaty Łukaszewicz zatytułowany "Sędziowie szkolą aplikantów na potęgę".

Artykuł do pobrania

W dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 13 kwietnia 2015 roku zamieszczony został artykuł autorstwa redaktor Agaty Łukaszewicz pt. "Krakowska szkoła bez aplikacji ogólnej" odnoszący się do nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Artykuł do pobrania

W dniu 13 kwietnia 2015 r. w "Dzienniku Gazeta Prawna" ukazał sie artykuł autorstwa redaktor Małgorzaty Kryszkiewicz pt: "Większa władza ministra nad krajową szkołą" dotyczący nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole Sądownicwa i Prokuratury.

Artykuł do pobrania

20 marca 2015 r. w "Dzienniku Gazeta Prawna" ukazał sie artykuł zatytułowany "O przyjęciu wykładowcy zdecyduje minister".

Artykuł do pobrania

19 marca 2015 r. w "Dzienniku Gazeta Prawna" ukazał sie artykuł zatytułowany "Rekord zainteresowania pracą dla prawników".

Artykuł do pobrania

W dzienniku "Rzeczpospolita" w dniu 18 marca 2015 roku ukazał sie artykuł pt. "Nie trzeba się tak spieszyć".

Artykuł do pobrania

9 marca 2015 roku w elektronicznym wydaniu "Dziennika Gazeta Prawna" ukazał sie artykuł autorstwa Macieja Suchorabskiego pt. "To nie koniec aplikacji ogólnej. KSSiP rekrutuje na starych zasadach".

Artykuł do pobrania

W dzienniku "Rzeczpospolita" w dniu 5 marca 2015 roku ukazał sie artykuł autorstwa redaktor Agaty Łukaszewicz zatytułowany "Aplikacja ogólna: kosztowny legislacyjny absurd" dotyczący zarządzanego przez Ministra Sprawiedliwości naboru na aplikację ogólną w 2015 roku.

Artykuł do pobrania

W dzienniku "Rzeczpospolita" w dniu 6 lutego 2015 roku ukazał sie artykuł autorstwa Danuty Frey pt. "Czego wymagać od przyszłego sędziego" 

Artykuł do pobrania

16 stycznia 2015 r. w "Dzienniku Gazeta Prawna" ukazał się artykuł autorstwa redaktor Małgorzaty Kryszkiewicz zatytuowany "Kazuistyka w słuzbie resortu" w którym mowa m.in. o nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Artykuł do pobrania

W dzienniku "Rzeczpospolita" w dniu 22 grudnia 2014 roku ukazał się artykuł autorstwa Danuty Frey pt. "Obowiązkowe przyjęcie na aplikację specjalistyczną"

Artykuł do pobrania

W dniu 5 grudnia 2014 roku w "Dzienniku Gazeta Prawna" ukazał się artykuł zatytułowany "Na rozprawę do sądu marsz!" dot. zorganizowanej przez INPRIS konferencji pt. "Razem czy osobno. Współpraca, interakcja, komunikacja wymiaru sprawiedliwości i organizacji pozarządowych", w trakcie której poruszane także tematy związane z działalnością Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Artykuł do pobrania

W kwartalniku "Na wokandzie" nr 1(23)/2915 ukazał się artykuł pt. "Szkolenia KSSiP: nowości i evergreeny"

 

W dniu 3 grudnia 2014 roku w "Dzienniku Gazeta Prawna" ukazał sie artykuł autorstwa redaktor Małgorzaty Kryszkiewicz pt. "Aplikanci: państwo zastawiło na nas pułapkę".

Artykuł do pobrania

W internetowym wydaniu "Rzeczpospolitej" w dniu 1 grudnia 2014 roku ukazał sie artykuł pt. "NRA podpisała porozumienie z KSSiP"

Artykuł do pobrania

W dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 17 listopada 2014 roku ukazał się artykuł autorstwa redaktor Agaty Łukaszewicz pt. "Ostatni taki nabór do krakowskiej szkoły".

Artykuł do pobrania

W dniu 5 listopada 2014 roku w "Dzienniku Gazeta Prawna" ukazał sie artykuł autorstwa zastępcy Kierownika Gazety Prawnej Barbary Kasprzyckiej pt. "Wolna reka ministra" dotyczący projektu uchylenia art. 13 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Artykuł do pobrania

W "Dzienniku Gazeta Prawna" z dnia 5 listopada 2014 roku ukazał się artykuł autorstwa redaktor Małgorzaty Kryszkiewicz zatytułowany "Szef krajowej szkoły na łasce ministra" dot. senackiego projektu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Artykuł do pobrania

W dzienniku "Rzeczpospolita" w dniu 4 listopada 2014 roku ukazał się artykuł autorstwa redaktor Agaty Łukaszewicz pt. "Jak praktyka, to w dzień powszedni", dotyczący projektu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej.

Artykuł do pobrania

W dniu 29 października 2014r. w dzienniku "Rzeczpospolita" ukazał się artykuł autorstwa redaktor Agaty Łukaszewicz pt. "Aplikacja ogólna: wyniki za miesiąc", dotyczący VI Konkursu na oplikację ogólną.

Artykuł do pobrania

W dniu 24 października 2014 roku w "Dzienniku Gazeta Prawna"  ukazał się artykuł pt. "Zachować rozsądek" zawierający opinie i stanowiska dotyczące projektowanych zmian w ustawie o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Artykuł do pobrania

W dzienniku "Rzeczpospolita" w dniu 13 października 2014 roku ukazał się artykuł autorstwa redaktor Agaty Łukaszewicz pt. "Aplikacja ogólna: są już wyniki z testu".

Artykuł do pobrania

W dzienniku "Rzeczpospolita" w dniu 7 października 2014 roku ukazał się artykuł autorstwa redaktor Agaty Łukaszewicz pt. "Test na aplikację ogólną do zdania".

Artykuł do pobrania

W dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 7 października 2014 roku ukazał się artykuł autorstwa redaktor Agaty Łukaszewicz pt. "Rusza konkurs na aplikację", dotyczący pierwszego etapu szóstego konkursu na aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Artykuł do pobrania

W dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 25 września 2014 roku ukazał się artykuł autorstwa Pani Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Anny Korbeli zatytułowany "Mechanizmy IP - a dobrobyt Polaków", zawierający stanowisko Pani Prezes w  przedmiocie modelu kształcenia sędziów i prokuratorów w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Artykuł do pobrania

W dniu 9 września 2014 roku w dzienniku "Rzeczpospolita" ukazał się artykuł autorstwa redaktor Agaty Łukaszewicz pt. "Sędziowie będą się uczyć o podatkach" dotyczący specjalistycznych szkoleń dla sędziów i prokuratorów realizowanych na podstawie porozumienia podpisanego przez Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury z Ministrem Finansów.

Artykuł do pobrania

W dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 8 września 2014 roku ukazał się artykuł autorstwa redaktor Agaty Łukaszewicz zatytułowany "Budżet Temidy jest skromny, trzeba więc będzie oszczędzać", zawierający wzmiankę o planowanej dotacji dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Artykuł do pobrania

W dniu 6 września 2014 roku w internetowym wydaniu "Rzeczpospolitej" ukazał się artykuł pt. "Rekrutacja aplikantów na stanowiska asesora prokuratury"

Artykuł do pobrania

W "Kwartalniku Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA" nR2(16)/2014 ukazał się wywiad z Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego Panią Prof. dr hab. Małgorzatą Gersdorf pt. "Sędzia nie jest urzędnikiem", zawierający wypowiedź Pani Pierwszej Prezes w przedmiocie funkcjonowania Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz dróg dojścia do zawodu sędziego.

Artykuł do pobrania

W "Dzienniku Gazeta Prawna" z dnia 28 czerwca 2014 roku ukazał się artykuł autorstwa redaktor Małgorzaty Kryszkiewicz pt. "Asesura dyskryminuje prawników"

Artykuł do pobrania

W internetowym wydaniu "Rzeczpospolitej" w dniu 26 sierpnia 2014 ukazał się artykuł pt. "HFPC: projekt o asesorach budzi wątpliwości konstytucyjne"

Artykuł do pobrania

W dziennkiku "Rzeczpospolita" z dnia 26 sierpnia 2014 roku zamieszczony został artykuł autorstwa redatktor Agaty Łukaszewicz pt. "Dobry wynik egzaminu ułatwi staż".

Artykuł do pobrania

W dniu 25 lipca 2014 roku na stronie internetowej www.lex.pl ukazał się artykuł pt. "Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury wygrała z "Dziennikiem GP"

Artykuł do pobrania

W dzienniku "Rzeczpospoloita" z dnia 21 sierpnia 2014r. ukazał się artykuł autorstwa Agaty Łukaszewicz pt. "Ci, którzy zdali, rozpoczną staże" dotyczący wyników przeprowadzonego w 2014 roku egzaminu sędziowskiego.

Artykuł do pobrania

W dniu 1 sierpnia 2014 roku na stronie internetowej www.prezydent.pl ukazała się "Informacja w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych".

Artykuł do pobrania

W dniu 1 sierpnia 2014 roku w internetowym wydaniu "Rzeczpospolitej" ukazał się artykuł pt. "Prezydent podpisał ustawę o szkole sędziów i prokuratorów".

Artykuł do pobrania

W dniu 30 lipca 2014 roku w "Dzienniku Gazeta Prawna" ukazał się artykuł autorstwa redaktor Małgorzaty Kryszkiewicz pt.: "Asystenci prokuratorów gorzej zdali egzamin".

Artykuł do pobrania

W dniu 22 lipca 2014 r. w "Dzienniku Gazeta Prawna" zamieszczone zostało sprostowanie do artykułu prasowego redaktor Małgorzaty Kryszkiewicz pt.: "Rząd tnie wydatki. Szkolenia dla sędziów i śledczych zagrożone", opublikowanego w "Dzienniku Gazecie Prawnej" nr 176()3314w1) w dniu 11 września

Artykuł do pobrania

W dniu 18 lipca 2014 roku w  "Dzienniku Gazeta Prawna" ukazał się artykuł  autorstwa Jolanty Czudak, zatytułowany: "Bicie na alarm", zawierający krytyczne uwagi odnośnie projektowanych zmian ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Artykuł do pobrania

W dzienniku "Rzeczpospolita"  z dnia 16 lipca 2014 roku ukazał się artykuł pt: "Krytykując Temidę, prof. Balcerowicz nie ma racji", w którym znalazła się wzmianka o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Artykuł do pobrania

W "Rzeczpospolitej"  z dnia 14 lipca 2014 roku ukazał się artykuł aurostwa redaktor Agaty Łukaszewicz pt: "Zmienia się szkoła dla sędziów".

Artykuł do pobrania

W dzienniku "Rzeczpospolita"  z dnia 9 lipca 2014 roku ukazał się artykuł aurostwa redaktor Agaty Łukaszewicz zatytułowany "Szkoła w Krakowie może stracić aplikację".

Artykuł do pobrania

W dniu 8 lipca 2014 r. w internetowym wydaniu "Rzeczpospolitej"  ukazał się artykuł pt. "Komisja za dalszymi pracami nad zmianami w szkole sądownictwa".

Artykuł do pobrania

W dniu 27 czerwca 2014 roku w  "Dzienniku Gazeta Prawna" ukazał się artykuł  autorstwa redaktora Krzysztofa Tomaszewskiego pt: "Ukończenie prawa to szansa na znalezienie ciekawej pracy".

Artykuł do pobrania

W dniu 27 czerwca 2014 roku w  "Dzienniku Gazeta Prawna" ukazał się artykuł  zatytułowany "Zniesienie aplikacji ogólnej zbyt szybkie".

Artykuł do pobrania

W dniu 25 czerwca 2014 roku w dzienniku "Rzeczpospolita" ukazał się artykuł autorstwa redaktor Agaty Łukaszewicz zatytułowany "Egzamin prokuratorski i sędziwoski coraz bliżej".

Artykuł do pobrania

W dzienniku "Rzeczpospolita"  z dnia 25 czerwca 2014 roku ukazał się artykuł aurostwa redaktor Agaty Łukaszewicz pt. "Akademia zamiast szkoły sędziów".

Artykuł do pobrania

W dniu 20 czerwca 2014 roku w "Dzienniku Gazeta Prawna" ukazał się artykuł autorstwa redaktor Małgorzaty Kryszkiewicz zatytułowany "Krakowska szkoła będzie agendą Ministerstwa Sprawiedliwości"  dotyczący stanowisk Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Krystyny Chojnickiej odnośnie projektów zmian ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Artykuł do pobrania

W dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 18 czerwca 2014r. ukazał się artykuł autorstwa redaktor Agaty Łukaszewicz pt. : "Bez kolejki do sądu" dotyczący przewidzianych w uchwalonej przez Sejm noweli ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych: zwolnienia aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z obowiązku uczestnictwa w konkursie na referendarza sądowegolub asystenta sędziego oraz pierwszeństwa ich zatrudnienia w sądach.

Artykuł do pobrania

W "Rzeczypospolitej" z dnia 16 czerwca 2014 roku zamieszczony został artykuł redaktor Agaty Łukaszewicz zatytułowany "Aplikanci z Krakowa zatrudniani bez konkursu", dotyczący konsekwencji likwidacji stażu referendarskiego.

Artykuł do pobrania

W "Dzienniku Polskim" z dnia 16 czerwca 2014 roku ukazał się artykuł pt. "Ministrowie sekretów, szkoła tajemnic", dotyczący skierowanego do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przez Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Artykuł do pobrania

W "Dzienniku Gazeta Prawna" z dnia 13 czerwca 2014 roku ukazał się artykuł autorstwa redaktor Ewy Ivanowej zatytułowany "Umowy z wykładowcami na aplikacji już jawne", odnoszący się do udostępnienia przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury stowarzyszeniu Sieć Obywatelska - Watchdog Polska umów z wykładowcami.

Artykuł do pobrania

W dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 13 czerwca 2014 roku ukazał się artykuł autorstwa redaktor Agaty Łukaszewicz pt. "Minister oszczędza na szkoleniach sędziów", zawierający wypowiedzi odnoszące się do szkoleń dla sędziów reliazowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Artykuł do pobrania

Na portalu internetowym "dziennikpolski24.pl" w dniu 12 czerwca 2014 roku zamieszczony został artykuł pt. "Kontrolerzy NIK będą jak funkcjonariusze FBI" dotyczący współpracy pomiędzy Najwyższą Izbą Kontroli a Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury.

Artykuł do pobrania

W dniu 11 czerwca w dzienniku "Rzeczpospolita" ukazał się artykuł autorstwa redaktor Agaty Łukaszewicz zatytułowany "Aplikanci po szkole pierwsi w kolejce" dotyczący likwidacji odbywanego w ramach aplikacji sędziowskiej stażu referendarskiego oraz projektu likwidacji aplikacji ogólnej.

Artykuł do pobrania

W dzienniku "Gazeta Wyborcza" z dnia 10.06.2014r. ukazał się artykuł pt. "Porozumienie KSSiP z NIK" dotyczący porozumienia w sprawie współpracy w dniu 13 maja 2014 r. pomiędzy Prezesem Najwyższej Izby Kontroli a Dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Artykuł do pobrania

W dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 04.06.2014r. ukazał się artykuł autorstwa Andrzeja Jankowskiego pt. "Powrót asesorów czy marzeń" dot. projektu przywrócenia asesury sądowej.

Artykuł do pobrania

W "Rzeczpospolitej" z dnia 30 maja 2014 roku ukazał się artykuł autorstwa redaktor Agaty Łukaszewicz pt. "Przyszli sędziowie kształcą się w Krakowie" dot. realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury szkolenia wstepnego.

Artykuł do pobrania

W dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 28 maja 2014 roku ukazał się artykuł autorstwa redaktor Agaty Łukaszewicz zatytułowany "Sędzia na próbę - nowa droga do zawodu" - dotyczący projektu przywrócenia instytucji asesury sądowej.

Artykuł do pobrania

W "Rzeczpospolita" z dnia 27 maja 2014 roku ukazał się artykuł autorstwa redaktor Agaty Łukaszewicz zatytułowany "Szkoła ujawni zarobki wykładowców".

Artykuł do pobrania

W "Rzeczpospolita" z dnia 26 maja 2014 roku ukazał sie artykuł pt. "Obrona krakowskiej szkoły".

Artykuł do pobrania

W "Dzienniku Gazeta Prawna" nr 98 z dnia 22 maja 2014 roku ukazał sie artykuł autorstwa Ewy Ivanovej  pt. "Minister Sprawiedliwości: KSSiP naruszyła prawo".

Artykuł do pobrania

W "Gazecie Wyborczej" z dnia 21 maja 2014 roku ukazał sie artykuł  pt. "Prawnicy protestują".

Artykuł do pobrania

W "Gazecie Wyborczej" z dnia 19 maja 2014 roku ukazał sie artykuł autorstwa Magdaleny Kursy i Jarosława Sidorowicza pt. "Opuszczą nas sędziowie" dot. senackiego projketu zmiany ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Artykuł do pobrania

W dniu 16 maja 2014 roku w "Dzienniku Gazeta Prawna" ukazał sie artykuł autorstwa redaktor Małgorzaty Kryszkiewicz pt. "Sędziowska toga mało atrakcyjna".

Artykuł do pobrania

W "Dzienniku Gazeta Prawna" w dniu 16 maja 2014 roku ukazał sie artykuł autorstwa Jakuba Kapiszewskiego i Małgorzaty Kryszkiewicz zatytułowany "Tytanka kręci się w miejscu" opisujący zmiany w wymiarze sprawiedliwości, które nastąpiły od 1990 roku, a w tym likwidację asesury sądowej.

Artykuł do pobrania

W dniu 13 maja 2014 r. w internetowym wydaniu "Rzeczpospolitej" zamieszczony został artykuł pt: "Kontrolerzy na szkolenia" dot. porozumienia o współpracy podpisanego w dniu 13 maja 2014 r. przez prezesa NIK i Dyrektora KSSiP.

Artykuł do pobrania

W dniu 13 maja 2014r. w internetowym wydaniu "Rzeczpospolitej" ukazał się artykuł autorstwa Macieja Kaczanowskiego pt: "Kontrolerzy nauczą sędziów finansów" dot. porozumienia o współpracy zawartego w dniu 13 maja 2014r. przez Najwyższą Izbę Kontroli i Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Artykuł do pobrania

W "Rzeczpospolita" z dnia 23 kwietnia 2014 roku ukazał sie wywiad z Prof. Markiem Safjanem - sędzią TS UE - zatytułowany: "Nie jestem entuzjastą małych sądów", w którym znalazła się wypowiedź Pana Profesora odnośnie szkoleń z prawa europejskiego prowadzonych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Artykuł do pobrania

W "Dzienniku Gazeta Prawna" w dniu 25 kwietnia 2014 roku ukazał sie wywiad z Przewodniczącym Komisji Ustawodawczej Senatu dr Piotrem Zientarskim pt.: "Koniec szkolenia sędziów jak kadetów" dotyczący projektu zmian ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Artykuł do pobrania

W "Dzienniku Gazeta Prawna" z dnia 18 kwietnia 2014 roku ukazał sie wywiad z Prof. dr hab. Andrzejem Zollem pt.: "Miałem w życiu szczęście", w którym znalazła się wypowiedź Pana Profesora odnośnie projektów zmian ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Artykuł do pobrania

W "Dzienniku Gazeta Prawna" z dnia 18 kwietnia 2014 roku ukazał sie artykuł autorstwa redaktor Małgorzaty Kryszkiewicz zatytułowany "Przez prezydenta asesor znowu trafi do trybunału" dotyczący projektu przywrócenia asesury sądowej.

Artykuł do pobrania

W "Dzienniku Gazeta Prawna" z dnia 16 kwietnia 2014 roku ukazał sie artykuł pt.: "Ustawa o Krajowej Szkole Administracji Publicznej do nowelizacji", zawierający odwołania do regulacji dotyczących Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. 

Artykuł do pobrania

W "Rzeczpospolitej" z dnia 11 kwietnia 2014 roku zamieszczony został artykuł Grażyny Zawadki pt.: "Jawność Kosztuje 11 tysięcy 578 złotych" dotyczący m. in. stanowiska Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w przedmiocie wniosku o udzielenie informacji publicznej w postaci wydania kopii umów zawartych przez KSSiP z wykładowcami w latach 2010-2014.

Artykuł do pobrania

W dniu 11 kwietnia 2014 roku na portalu internetowym "Wiadomosci.onet.pl" ukazał się artykuł pt.: "Senat przyjął własny projekt zmian w szkole sądownictwa i prokuratury" dotyczący projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw.

Artykuł do pobrania

W dniu 11 kwietnia 2014r. w "Dzienniku Gazeta Prawna" ukazał się artykuł autorstwa redator Małgorzaty Kryszkiewicz zatytułowany "Aplikacja ogólna zniknie w 2015 roku" dotyczący przyjetych przez Senat RP w dniu 10 kwietnia 2014 roku zmian w ustawie o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Artykuł do pobrania

W  "Dzienniku Gazeta Prawna" z dnia 10 kwietnia 2014 roku ukazał się artykuł autorstwa Zastępcy Dyrektora KSSiP ds. Aplikacji Rafała Dzyra pt.: "Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury nie ukrywa wydatków" , stanowiący polemikę z treścią artykułu zatytułowanego "Krakowska szkoła chce bajońskich sum za informację", który zamieszczony został w numerze 65/2014 tego dziennika.

Artykuł do pobrania

Artykuł 2 do pobrania

W  "Dzienniku Gazeta Prawna" z dnia 8 kwietnia 2014 roku ukazał się artykuł autorstwa redaktor Małgorzaty Kryszkiewicz pt.: "Prezydencki projekt dzieli aplikantów na lepszych i gorszych" dotyczący projektu przywrócenia asesury sądowej.

Artykuł do pobrania

W dniu 1 kwietnia 2014 roku w dzienniku "Rzeczpospolita" ukazał się artykuł autorstwa redaktora Mateusza Adamskiego zatytułowany "Asesorzy wrócą na salę rozpraw" dot. projektu nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych, zakładającego przywrócenie asesury sądowej.

Artykuł do pobrania

W internetowym wydaniu "Rzeczpospolitej" w dniu 30 marca 2014 roku ukazał się artykuł pt.: "Asesorzy wracają do sądów" dot. projektu nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych, zakładającego przywrócenie intytucji asesora sędziowskiego.

Artykuł do pobrania

W dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 21 marca 2014 roku ukazał sie artykuł pt.: "Kandydat musi spełniać kryteria" dotyczący rozstrzygnięć Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie sygn. akt. TOSK 2344/13, zgodnie z którym "uwzględnienie skargi przez sąd administracyjny nie może oznaczać automatycznego przyjęcia na aplikację sedziowską albo prokuratorską".

Artykuł do pobrania

W "Dzienniku Gazeta Prawna" z dnia 20 marca 2014 r. ukazał się artykuł autorstwa redaktor Małgorzaty Kryszkiewicz pt. "Sędziowie nie mogą być obciążani kosztami szkoleń" dotyczących stanowiska Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w przedmiocie projektów likwidacji aplikacji ogólnej i stażu referandarskiego, a także finansowania szkoleń dla sędziów i prokuratorów.

Artykuł do pobrania

W "Dzienniku Gazeta Prawna" z dnia 20 marca 2014 roku ukazał się artykuł autorstwa redaktor Joanny Kowalskiej zatytułowany "Sześć tysięcy prawników chętnych do pracy" dotyczący IV Targów Praktyk i Pracy, w których wzięli udział m.in. przedstawiciele Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Artykuł do pobrania

W internetowym wydaniu "Rzeczpospolitej" w dniu 14 marca 2014 r. ukazał się artykuł pt. "Sejm za poprawkami Senatu do ustawy dot. powyływania sędziów", w którym wspomniano także o projekcie ustawy nowelizującej ustrój sądów powszechnych i przywracającej instytucję asesora oraz o projekcie nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Artykuł do pobrania

W "Rzeczpospolitej" z dnia 5 maraca 2014 roku ukazał się artykuł autorstwa Agaty Łukaszewicz zatytułowany "Zniknie staż na aplikacji ogólnej" dotyczący projektów likwidacji stażu referendarskiego oraz aplikacji ogólnej.

Artykuł do pobrania

Na portalu internetowym Prawnik.pl w dniu 19 lutego 2014 roku ukazał się artykuł pt.:  "75 mln zł - tyle od 2008 r. pozyskała z Unii Europejskiej Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury" dotyczący działalności Działu Funduszy Pomocowych Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Artykuł do pobrania

W "Dzienniku Gazeta Prawna" z dnia 3 marca 2014 roku ukazał się przeprowadzony przez redaktor Małgorzatę Kryszkiewicz z wiceministrem sprawiedliwości Wojciechem Hajdukiem wywiad pt.: "Lepiej, żeby sądów było mniej", zawierający wypowiedzi wiceministra sprawiedliwości m.in. odnośnie senackiego projektu zmian w ustawie o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury".

Artykuł do pobrania

21 lutego 2014 roku w "Dzienniku Gazeta Prawna" ukazał się artykuł autorstwa redaktor Małgorzaty Kryszkiewicz zatytułowany : "Urząd Sędziego po dwóch latach asesury" dotyczący projektu zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Artykuł do pobrania

20 lutego 2014 roku w "Dzienniku Gazeta Prawna" ukazał się artykuł autorstwa redaktor Małgorzaty Kryszkiewicz zatytułowany "Staż referendarski zniknie. Wymóg zdobycia doświadczenia w tym zawodzie pozostanie" dotyczący sejmowego projektu zmiany ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury  (druk sejmowy nr 1996), przewidującego likwidację aplikacji ogólnej i stażu referendarskiego.

Artykuł do pobrania

W dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 20 lutego 2014 roku opublikowany został artykuł pt.: "Spór o kształcenie sędziów" relacjonujący przebieg dyskusji nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (druk sejmowy nr 1996), jaka miała miejsce w trakcie posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu 19 lutego 2014 r.

Artykuł do pobrania

W dniu 18 lutego 2014 roku w internetowym wydaniu dziennika "Gazeta Wyborcza" ukazał się artykuł zatytułowany : "Komisje senackie rozpoczęły dyskusję o reformie KSSiP" dotyczący senackiego projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Artykuł do pobrania

Na portalu internetowym "wiadomosci.onet.pl" w dniu 18 lutego 2014 roku zamieszczony został artykuł pt.: "Reforma KSSiP tematem dyskusji komisji senackich" dotyczący senackiego projektu nowelizacji ustawy o KSSiP.

Artykuł do pobrania

W dzienniku "Gazeta Prawna" z dnia 19 lutego 2014 roku ukazał się artykuł autorstwa redaktor Małgorzaty Kryszkiewicz pt.: "Delegacja wyklucza niezawisłość", zawierający m.in. informacje o stanowisku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o KSSiP.

Artykuł do pobrania

W dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 18 lutego 2014 roku ukazał się artykuł zatutułowany ""Nie" dla nadzoru ministra" dot. opinii Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia o senackim projekcie nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Artykuł do pobrania

W dzienniku "Gazeta Prawna" z dnia 13 lutego 2014 roku ukazał się artykuł autorstwa Małgorzaty Kryszkiewicz zatytułowany "Pięcioletni staż wystarczy, by być sędzią. To za mało, by być jego starszym asystentem" dot. opinii na temat senackiego projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Artykuł do pobrania

W internetowym wydaniu "Rzeczpospolitej" z dnia 17 lutego 2014 roku zamieszczony został artykuł pt.: "Opinia Iustiti ws. zmian krakowskiej szkoły sądownictwa i prokuratury" dot. stanowiska SSP Iustitia w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkołe Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 535).

Artykuł do pobrania

W internetowym wydaniu "Rzeczpospolitej" z dnia 4 lutego 2014 roku ukazał sie artykuł zatytułowany : "Co należy zmienić w szkole sądownictwa i prokuratury" dotyczący raportu opracowanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka w ramach "Monitoringu procesu legislacyjnego w obszarze wymiaru sprawiedliwości", w zakresie odnoszącym się do działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Artykuł do pobrania

W dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 4 lutego 2014 roku ukazał sie artykuł autorstwa redaktor Agaty Łukaszewicz zatytułowany "Asesor wraca do sądzenia", dotyczący projektu przywrócenia asesury sądowej.

Artykuł do pobrania

W internetowym wydaniu "Rzeczpospolitej" z dnia 31 stycznia 2014 roku ukazał się artykuł pt. "HFPC: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury wymaga reformy" dotyczący zawartych w raporcie opracowanym przez Helsińską Fundację Praw Człowieka kwestii odnoszących się do KSSiP.

Artykuł do pobrania

W dzienniku “Rzeczpospolita” z dnia 22 stycznia 2014r. ukazały się - odnoszące się do działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w zakresie kształcenia przyszłych kadr sądownictwa i prokuratury: artykuł autorstwa Prof. Fryderyka Zolla pt."Czarne chmury nad Szkołą" oraz wywiad przeprowadzony przez redaktor Agatę Łukaszewicz z Prezesem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Krzysztofem Józefowiczem, zatytułowany "Wylano dziecko z kąpielą".

Artykuł do pobrania


Artykuł do pobrania

W Kwartalniku Informacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości "Na Wokandzie" nr 1/2014 ukazały się dwa artykuły odnoszące się do działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
Pierwszy z nich, autorstwa Dyrektora Depertamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości - SSA Waldemara Szmidta zatutułowany "W drodze po koronę", dotyczy projektu przywrócenia instytucji asesora sądowego. Natomiast drugi, opatrzony tytułem "Szkolenia KSSiP: w cieniu dużych nowelizacji", którego autorem jest dziennikarz Andrzej Dryszel, odnosi się do szkoleń ustawicznych, jakich przeprowadzenie Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaplanowała na 2014 rok.

Artykuł do pobrania

 

Artykuł do pobrania

W dzienniku “Rzeczpospolita” z dnia 14 stycznia 2014 r. ukazał się artykuł autorstwa redaktor Agaty Łukaszewicz zatytułowany : "Bliski koniec aplikacji ogólnej w Krakowie" dotyczący przygotowanego przez senatorów projektu zmian w ustawie o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury Artykuł do pobrania
W dzienniku “Rzeczpospolita” z dnia 30 grudnia 2013 r. ukazał się wywiad z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzym Kozdroniem zatytułowany "Środowisko nie chce deregulacji", zawierający wypowiedź Pana Ministra odnośnie kształcenia kadr sądownictwa w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Artykuł do pobrania
W dzienniku “Rzeczpospolita” z dnia 17 grudnia 2013 r. ukazał się artykuł pt.: "Mimo zamiaru likwidacji planują nabór w Krakowie” dotyczący naboru na kolejny rocznik aplikacji ogólnej w 2014 roku. Artykuł do pobrania
W dzienniku “Rzeczpospolita” w dniu 6 grudnia 2013 r. ukazał się artykuł dotyczący projektu objęcia aplikantów ubezpieczeniem społecznym zatytułowany “Składki zjedzą stypendia”. Artykuł do pobrania
W dzienniku “Rzeczpospolita” w dniu 30 października 2013 roku ukazał się artykuł pt. “Egzamin na aplikację ogólną na finiszu”, zawierający informacje o drugim etapie konkursu na aplikację Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”. Artykuł do pobrania
W internetowym wydaniu “Rzeczpospolitej” w dniu 4 października 2013 roku ukazał się artykuł pt. “Rozmowy IUSTITI z Kierownictwem KSSiP o współpracy” , zawierający informacje o zagadnieniach omówionych w dniu 12 września 2013 roku w trakcie spotkania w Krakowie przedstawicieli IUSTITI z Kierownictwem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Artykuł do pobrania
W dzienniku “Rzeczpospolita” z dnia 18 września 2013 roku, nr 218(9642) ukazały się dwa dotyczące Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury artykuły. Pierwszy z nich zatytułowany :  “Sukces krakowskiej szkoły” dotyczący wyników przeprowadzonych w sierpniu i wrześniu 2013 roku egzaminów: sędziowskiego i prokuratorskiego, zaś drugi pt.:  “Aplikacja bez stażu referendarskiego” odnosi się do projektu likwidacji wspomnianego stażu referendarskiego, uregulowanego w dotychczas obowiązujących przepisach ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 roku, poz. 1230 z późn. zm.)

Artykuł nr 1 do pobrania


Artykuł nr 2 do pobrania

Na wokandzie, Kwartalnik Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości 4(14)/2012, Aplikacja i kariera: Trzy lata KSSiP – artykuł autorstwa Magdaleny Strzebońskiej KSSiP – do poprawki. Wnioski z trzech lat funkcjonowania Szkoły. Artykuł do pobrania
Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Prawnik”, 12 września 2012, nr 177 (3315), D4, Debata. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury – artykuł autorstwa Urszuli Wróblewskiej – By usunąć mankamenty, potrzeba pieniędzy Artykuł do pobrania
Rzeczpospolita, 19 października 2012, Analizy&opinie, C7, Dariusz Dudek – Jak uczyć sztuki sądzenia. Artykuł do pobrania
Rzeczpospolita, PRAWO, Prawnicy, 22 października 2012, informacja prasowa autorstwa Łukasza Kamińskiego, Dream team w służbie sprawiedliwości. Artykuł do pobrania
Dziennik Gazeta Prawna, 13 listopada 2012, artykuł autorstwa Rafała Dzyra – zastępcy dyrektora KSSiP ds. aplikacji, Centralne szkolenie to równe szanse Artykuł do pobrania
Rzeczpospolita, 16 listopada 2012, artykuł autorstwa Janusza Niemcewicza , Czy sędzia musi być mądry? Artykuł do pobrania
Rzeczpospolita, 7 grudnia 2012, Analizy&Opinie, C6, Jacek Gołaczyński, Czy nadszedł czas powrotu do asesury? Artykuł do pobrania
Na wokandzie, Kwartalnik Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości 1(15)/2013, Aplikacja i kariera – artykuł autorstwa Marty Rychert – Szkolenia KSSiP – kontynuacje i nowości. Artykuł do pobrania
Rzeczpospolita, 29 czerwca 2021, artykuł autorstwa Agaty Łukaszewicz, Ranking Wydziałów Prawa: Chętnych na sędziów i prokuratorów nie ubywa. Link do artykułu
www.onet.pl, 24 września 2021, artykuł autorstwa Marcin Terlik, Sądy zamykają się przed obywatelami. "Ogromne zagrożenie dla naszych praw". Link do artykułu
Dziennik Gazeta Prawna, 12 października 2021, artykuł autorstwa Szymon Cydzik, Skończyć z tą rozwlekłością Artykuł do pobrania

 

Data publikacji: 
2013-08-09 00:35
Data wytworzenia: 
2013-08-05 16:20
Ostatnia zmiana: 
2021-10-21 14:14
Autor zmiany: 
Rafał
Jędrzejowski