Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Ewaluacja szkolenia wstępnego

Po każdym zakończonym zjeździe na aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej sporządzana jest analiza dotycząca oceny wykładowców, zjazdu oraz praktyk poprzedzających zjazd. Analiza ta prowadzona jest na podstawie ankiet ewaluacyjnych wypełnianych przez aplikantów pod koniec każdego zjazdu. W zakresie oceny wykładowców ewaluowane są cztery obszary, tj. prowadzenie zajęć zgodnie z metodą, przygotowanie merytoryczne do zajęć, wyczerpanie tematu zajęć oraz umiejętność przekazania treści. Przeprowadzona analiza jest następnie przesyłana do właściwych Ośrodków szkolenia wstępnego celem bieżącego monitorowania procesu dydaktycznego.

Data publikacji: 
2021-01-12 11:11
Data wytworzenia: 
2021-01-12 11:10
Autor treści: 
admin