Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Szkolenia stacjonarne 2022

 

Adresaci

Nr szkolenia

Termin od

Termin do

Miejsce

Temat szkolenia

sędziowie po objęciu pierwszego stanowiska, którzy nie zajmowali stanowiska asesora sądowego

C1/A/22

30 marzec 2022

1 kwiecień 2022

Dębe

Szkolenie dla sędziów po objęciu pierwszego stanowiska

sędziowie po objęciu pierwszego stanowiska, którzy nie zajmowali stanowiska asesora sądowego

C1/B/22

29 sierpień 2022

31 sierpień 2022

Lublin

Szkolenie dla sędziów po objęciu pierwszego stanowiska

nowo zatrudnieni asystenci sędziów w pierwszym roku odbywania stażu asystenckiego

C2/B/22

31 sierpień 2022

2 wrzesień 2022

Lublin

Metodyka pracy asystenta sędziego

asystenci prokuratorów

C3/B/22

29 sierpień 2022

31 sierpień 2022

Dębe

Metodyka pracy asystenta prokuratora

nowo mianowani referendarze sądowi

C4/22

11 kwiecień 2022

13 kwiecień 2022

Dębe

Szkolenie dla nowo mianowanych referendarzy sądowych

sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi i asystenci sędziów oraz prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów

C6/22

9 maj 2022

11 maj 2022

Lublin

Komunikacja w toku postępowania sądowego z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością

sędziowie i prokuratorzy, urzędnicy sądów powszechnych i powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

C8/22

30 maj 2022

1 czerwiec 2022

Dębe

RODO a dostęp do informacji publicznej

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C9/22

25 kwiecień 2022

27 kwiecień 2022

Lublin

Postępowanie nieprocesowe - sprawy działowe.

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C10/22

1 czerwiec 2022

3 czerwiec 2022

Dębe

Odpowiedzialność ex contractu i ex delicto w stanie epidemii – regulacje ustawowe

sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C11/22

28 wrzesień 2022

30 wrzesień 2022

Dębe

Szkody komunikacyjne na tle umów ubezpieczenia

sędziowie i asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i ksiąg wieczystych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C14/22

4 maj 2022

6 maj 2022

Lublin

Prawo lokalowe w praktyce orzeczniczej sądów powszechnych

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa

C17/A/22

30 marzec 2022

1 kwiecień 2022

Lublin

Środki zaskarżenia po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa

C17/B/22

22 czerwiec 2022

24 czerwiec 2022

Dębe

Środki zaskarżenia po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego

sędziowie , asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C18/A/22

11 kwiecień 2022

13 kwiecień 2022

Lublin

Kredyty powiązane z kursem CHF (franka szwajcarskiego) w praktyce orzeczniczej

sędziowie , asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C18/B/22

24 sierpień 2022

26 sierpień 2022

Dębe

Kredyty powiązane z kursem CHF (franka szwajcarskiego) w praktyce orzeczniczej

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C19/22

23 maj 2022

25 maj 2022

Dębe

Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych z elementem zagranicznym

sędziowie orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych (sadów okręgowych ) oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C28/22

6 czerwiec 2022

8 czerwiec 2022

Lublin

Ochrona dóbr osobistych w Internecie w praktyce sądowej

sędziowie orzekający w wydziałach własności intelektualnej oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C29/22

9 maj 2022

11 maj 2022

Dębe

Kumulacja roszczeń w sprawach własności intelektualnej

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C34/22

8 czerwiec 2022

10 czerwiec 2022

Lublin

Wpływ postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego na przebieg postępowania cywilnego

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach

C39/22

20 czerwiec 2022

22 czerwiec 2022

Lublin

Metodyka pracy sędziego w postępowaniu cywilnym

referendarze sądowi orzekający w wydziałach Krajowego Rejestru Sądowego

C41/22

4 kwiecień 2022

6 kwiecień 2022

Dębe

Elektroniczne postępowanie rejestrowe - wybrane zagadnienia

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C42/22

25 maj 2022

27 maj 2022

Dębe

Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne po nowelizacji - wybrane zagadnienia.

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C45/22

3 październik 2022

5 październik 2022

Dębe

Odpowiedzialność członków zarządu

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C46/22

20 czerwiec 2022

22 czerwiec 2022

Dębe

Klauzule w umowach handlowych

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych i cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C48/22

6 czerwiec 2022

8 czerwiec 2022

Dębe

Umowa o roboty budowlane i umowa o dzieło – problemy praktyczne

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych i cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego.

C49/22

31 sierpień 2022

2 wrzesień 2022

Dębe

Zaskarżanie uchwał podejmowanych w spółkach osobowych i kapitałowych

sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C50/22

12 wrzesień 2022

14 wrzesień 2022

Dębe

Postępowanie w sprawach nieletnich

sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C51/22

11 maj 2022

13 maj 2022

Dębe

Prawo medyczne w praktyce orzeczniczej sądów opiekuńczych

sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C52/A/22

5 wrzesień 2022

6 wrzesień 2022

Lublin

Współpraca międzynarodowa w sprawach rodzinnych – wybrane zagadnienia

sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C53/A/22

4 maj 2022

6 maj 2022

Dębe

Ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustanowienie opieki naprzemiennej – wybrane zagadnienia

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C56/22

19 wrzesień 2022

21 wrzesień 2022

Dębe

Obrót zagraniczny w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów

K1/22

20 kwiecień 2022

22 kwiecień 2022

Dębe

Wykorzystanie materiałów z postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego w postępowaniu karnym

prokuratorzy specjalizujący się w obrocie prawnym z zagranicą

K2/22

7 wrzesień 2022

9 wrzesień 2022

Lublin

Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych dla prokuratorów specjalizujących się w obrocie prawnym z zagranicą

sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów

K3/22

14 wrzesień 2022

16 wrzesień 2022

Dębe

Przestępstwa skarbowe dotyczące podatku VAT i akcyzy

sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury

K4/22

18 maj 2022

20 maj 2022

Dębe

Oględziny miejsca wypadku przy pracy

sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury

K6/22

23 maj 2022

25 maj 2022

Lublin

Przestępstwa na szkodę małoletnich popełniane za pośrednictwem Internetu

sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury

K8/22

5 wrzesień 2022

7 wrzesień 2022

Dębe

Dziecko jako świadek lub pokrzywdzony w postępowaniu karnym – aspekty prawne i psychologiczne

sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów

K9/22

30 maj 2022

1 czerwiec 2022

Lublin

Wybrane zagadnienia z Prawa karnego gospodarczego

sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów

K10/22

11 maj 2022

13 maj 2022

Lublin

Fałszowanie produktów leczniczych oraz inne czyny zabronione z dziedziny przestępczości farmaceutycznej

sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury

K11/A/22

16 maj 2022

18 maj 2022

Dębe

Metodyka prowadzenia postępowania w sprawach korupcji

sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury

K12/22

20 kwiecień 2022

22 kwiecień 2022

Lublin

Nauki sądowe - wykorzystanie badań toksykologicznych w postępowaniu karnym

prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów

K13/22

4 kwiecień 2022

6 kwiecień 2022

Lublin

Profilowanie nieznanych sprawców (przestępstw)

sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury

K14/22

25 kwiecień 2022

27 kwiecień 2022

Dębe

Ślady kryminalistyczne i ich znaczenie w postępowaniu karnym

prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego i asystenci prokuratorów

K15/22

7 wrzesień 2022

9 wrzesień 2022

Dębe

Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym i administracyjnym – wybrane zagadnienia

sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów

K17/22

22 czerwiec 2022

24 czerwiec 2022

Lublin

Dowody elektroniczne w postępowaniu karnym

sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych odwoławczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach

K18/22

13 czerwiec 2022

15 czerwiec 2022

Lublin

Postępowanie odwoławcze w procesie karnym

sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury

K19/22

5 październik 2022

7 październik 2022

Lublin

Czynności operacyjno – rozpoznawcze i ich procesowe wykorzystanie w postępowaniu karnym

sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury

K20/22

do ustalenia

do ustalenia

do ustalenia

Ogólnopolskie Seminarium Kryminalistyczne

prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów

K26/22

6 kwiecień 2022

8 kwiecień 2022

Dębe

Zabezpieczenie majątkowe i odzyskiwanie mienia w relacjach transgranicznych – szkolenie dla prokuratorów

sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów

K29/22

25 maj 2022

27 maj 2022

Lublin

Nieletni w postępowaniu karnym

prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów

K32/22

27 kwiecień 2022

29 kwiecień 2022

Dębe

Metodyka pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym

sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów

K37/22

5 październik 2022

7 październik 2022

Dębe

Przestępstwa na szkodę wierzycieli

zawodowi kuratorzy rodzinni

U1/22

21 wrzesień 2022

23 wrzesień 2022

Dębe

Metodyka pracy kuratora w sprawach rodzinnych i nieletnich

kuratorzy zawodowi dla dorosłych

U3/22

27 kwiecień 2022

29 kwiecień 2022

Lublin

Czynności kuratora w postępowaniu karnym wykonawczym – wybrane zagadnienia

urzędnicy powszechnych jednostek prokuratury zajmujący się obrotem prawnym z zagranicą

U4/22

28 marzec 2022

30 marzec 2022

Lublin

Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych szkolenie dla urzędników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury zajmujących się obrotem prawnym z zagranicą

urzędnicy sądów powszechnych i powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

U5/22

19 wrzesień 2022

21 wrzesień 2022

Lublin

Osoba dotknięta niepełnosprawnością w sądzie i prokuraturze – zadania urzędnika

urzędnicy sądów powszechnych – kluczowi użytkownicy modułu statystycznego AS-SAP Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK).

U7/22

26 wrzesień 2022

28 wrzesień 2022

Dębe

Sprawozdawczość statystyczna dla użytkowników kluczowych Aplikacji Statystycznej AS SAP Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK)

kierownicy sekretariatów wydziałów sądów powszechnych i ich zastępcy

U10/E/22

28 marzec 2022

30 marzec 2022

Dębe

SLPS - zadania sekretariatów wydziałów sądów powszechnych

urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

U13/22

12 wrzesień 2022

14 wrzesień 2022

Lublin

Zasady funkcjonowania sekretariatów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

urzędnicy wydziałów budżetowo – administracyjnych oraz audytorzy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz urzędnicy oddziałów finansowych i gospodarczych oraz audytorzy sądów powszechnych

U14/22

1 czerwiec 2022

3 czerwiec 2022

Lublin

Zamówienia publiczne w sądach i prokuraturze

urzędnicy sądów powszechnych

U15/22

26 wrzesień 2022

28 wrzesień 2022

Lublin

Czynności kancelaryjno – biurowe urzędników sądów powszechnych

prezesi i dyrektorzy sądów powszechnych oraz prokuratorzy kierujący powszechnymi jednostkami organizacyjnymi prokuratury

F1/22

13 czerwiec 2022

15 czerwiec 2022

Dębe

Udzielanie informacji publicznej

rzecznicy prasowi sądów powszechnych i powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

F2/22

3 październik 2022

5 październik 2022

Lublin

Metodyka pracy rzeczników prasowych w sądach i prokuraturze

 


 

 

Data publikacji: 
2021-12-01 13:23
Data wytworzenia: 
2021-12-01 13:23
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2021-12-17 11:09
Autor zmiany: 
Monika
Sędłak