Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Szkolenia stacjonarne 2022

Terminy szkoleń w dziale Aktualności

ADRESACI Nr szkolenia  Miejsce Temat szkolenia
sędziowie po objęciu pierwszego stanowiska, którzy nie zajmowali stanowiska asesora sądowego C1/A/22/3 Dębe Szkolenie dla sędziów po objęciu pierwszego stanowiska
sędziowie po objęciu pierwszego stanowiska, którzy nie zajmowali stanowiska asesora sądowego C1/B/22/3 Lublin Szkolenie dla sędziów po objęciu pierwszego stanowiska
nowo zatrudnieni asystenci sędziów w pierwszym roku odbywania stażu asystenckiego C2/B/22 Lublin Metodyka pracy asystenta sędziego
asystenci prokuratorów C3/B/22 Dębe Metodyka pracy asystenta prokuratora
nowo mianowani referendarze sądowi C4/22 Dębe Szkolenie dla nowo mianowanych referendarzy sądowych
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi i asystenci sędziów oraz prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów C6/22 Lublin Komunikacja w toku postępowania sądowego z osobami dotkniętymi niepełnosprawnoscią
sędziowie i prokuratorzy, urzędnicy sądów powszechnych i powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury C8/22 Dębe RODO a dostęp do informacji publicznej
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C9/22 Lublin Postępowanie nieprocesowe - sprawy działowe.
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C10/22 Dębe Odpowiedzialność ex contractu i ex delicto w stanie epidemii – regulacje ustawowe
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C11/22 Dębe Szkody komunikacyjne na tle umów ubezpieczenia
sędziowie i asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i ksiąg wieczystych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C14/22 Lublin Prawo lokalowe w praktyce orzeczniczej sądów powszechnych
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa C17/A/22 Lublin Środki zaskarżenia po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa C17/B/22 Dębe Środki zaskarżenia po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego
sędziowie , asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C18/A/22 Lublin Kredyty powiązane z kursem CHF (franka szwajcarskiego) w praktyce orzeczniczej
sędziowie , asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C18/B/22 Dębe Kredyty powiązane z kursem CHF (franka szwajcarskiego) w praktyce orzeczniczej
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C19/22 Dębe Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych z elementem zagranicznym 
sędziowie orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych (sadów okręgowych ) oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C28/22 Lublin Ochrona dóbr osobistych w Internecie w praktyce sądowej
sędziowie orzekający w wydziałach własności intelektualnej oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C29/22 Dębe Kumulacja roszczeń w sprawach własności intelektualnej
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C34/22 Lublin Wpływ postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego na przebieg postępowania cywilnego
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach C39/22 Lublin Metodyka pracy sędziego w postępowaniu cywilnym
referendarze sądowi orzekający w wydziałach Krajowego Rejestru Sądowego C41/22 Dębe Elektroniczne postępowanie rejestrowe - wybrane zagadnienia
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C42/22 Dębe Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne po nowelizacji - wybrane zagadnienia.
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C45/22 Dębe Odpowiedzialność członków zarządu
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C46/22 Dębe Klauzule w umowach handlowych
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych i cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C48/22 Dębe Umowa o roboty budowlane i umowa o dzieło – problemy praktyczne
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych i cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego. C49/22 Dębe Zaskarżanie uchwał podejmowanych w spółkach osobowych i kapitałowych
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C50/22 Dębe Postępowanie w sprawach nieletnich
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C51/22 Dębe Prawo medyczne w praktyce orzeczniczej sądów opiekuńczych
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C52/A/22 Lublin Współpraca międzynarodowa w sprawach rodzinnych – wybrane zagadnienia
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C53/A/22 Dębe Ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustanowienie opieki naprzemiennej – wybrane zagadnienia
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C56/22 Dębe Obrót zagraniczny w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K1/22 Dębe Wykorzystanie materiałów z postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego w postępowaniu karnym
prokuratorzy specjalizujący się w obrocie prawnym z zagranicą K2/22 Lublin Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych dla prokuratorów specjalizujących się w obrocie prawnym z zagranicą
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K3/22 Dębe Przestępstwa skarbowe dotyczące podatku VAT i akcyzy
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury K4/22 Dębe Oględziny miejsca wypadku przy pracy
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury K6/22 Lublin Przestępstwa na szkodę małoletnich popełniane za pośrednictwem Internetu
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury  K8/22 Dębe Dziecko jako świadek lub pokrzywdzony w postępowaniu karnym – aspekty prawne i psychologiczne
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K9/22 Lublin Wybrane zagadnienia z Prawa karnego gospodarczego
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K10/22 Lublin Fałszowanie produktów leczniczych oraz inne czyny zabronione z dziedziny przestępczości farmaceutycznej
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury K11/A/22 Dębe Metodyka prowadzenia postępowania w sprawach korupcji
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury K12/22 Lublin Nauki sądowe - wykorzystanie badań toksykologicznych w postępowaniu karnym
prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów K13/22 Lublin Profilowanie nieznanych sprawców (przestępstw)
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury K14/22 Dębe Ślady kryminalistyczne i ich znaczenie w postępowaniu karnym
prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego i asystenci prokuratorów K15/22 Dębe Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym i administracyjnym – wybrane zagadnienia
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K17/22 Lublin Dowody elektroniczne w postępowaniu karnym
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych odwoławczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach K18/22 Lublin Postępowanie odwoławcze w procesie karnym
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury K19/22 Lublin Czynności operacyjno – rozpoznawcze i ich procesowe wykorzystanie w postępowaniu karnym
prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K26/22 Dębe Zabezpieczenie majątkowe i odzyskiwanie mienia w relacjach transgranicznych – szkolenie dla prokuratorów
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K29/22 Lublin Nieletni w postępowaniu karnym
prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K32/22 Dębe Metodyka pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K37/22 Dębe Przestępstwa na szkodę wierzycieli
zawodowi kuratorzy rodzinni U1/22 Dębe Metodyka pracy kuratora w sprawach rodzinnych i nieletnich
kuratorzy zawodowi dla dorosłych  U3/22 Lublin Czynności kuratora w postępowaniu karnym wykonawczym – wybrane zagadnienia
urzędnicy powszechnych jednostek prokuratury zajmujący się obrotem prawnym z zagranicą U4/22 Lublin Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych szkolenie dla urzędników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury zajmujących się obrotem prawnym z zagranicą
urzędnicy sądów powszechnych i powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury U5/22 Lublin Osoba dotknięta niepełnosprawnością w sądzie i prokuraturze – zadania urzędnika
urzędnicy sądów powszechnych – kluczowi użytkownicy modułu statystycznego AS-SAP Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK). U7/22 Dębe Sprawozdawczość statystyczna dla użytkowników kluczowych Aplikacji Statystycznej AS SAP Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK)
kierownicy sekretariatów wydziałów sądów powszechnych i ich zastępcy U10/E/22 Dębe SLPS - zadania sekretariatów wydziałów sądów powszechnych
urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury U13/22 Lublin Zasady funkcjonowania sekretariatów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
urzędnicy wydziałów budżetowo – administracyjnych oraz audytorzy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz urzędnicy oddziałów finansowych i gospodarczych oraz audytorzy sądów powszechnych U14/22 Lublin Zamówienia publiczne w sądach i prokuraturze
urzędnicy sądów powszechnych U15/22 Lublin Czynności kancelaryjno – biurowe urzędników sądów powszechnych
prezesi i dyrektorzy sądów powszechnych oraz prokuratorzy kierujący powszechnymi jednostkami organizacyjnymi prokuratury F1/22 Dębe Udzielanie informacji publicznej
rzecznicy prasowi sądów powszechnych i powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury F2/22 Lublin Metodyka pracy rzeczników prasowych w sądach i prokuraturze
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury K22/21 Lublin Różnorodność kulturowa uczestników postępowań karnych - wyzwanie dla prokuratorów i sędziów w toku postępowania karnego. 
osoby pełniące funkcję inspektora ochrony danych w sądach powszechnych U26/21 Dębe Ochrona danych osobowych w sądownictwie powszechnym
prezesi i dyrektorzy sądów powszechnych, przewodniczący i kierownicy wydziałów C61/A/22 Dębe Mobbing-przeciwdziałanie i zwiększanie świadomości
prezesi i dyrektorzy sądów powszechnych, przewodniczący i kierownicy wydziałów C61/B/22 Dębe Mobbing-przeciwdziałanie i zwiększanie świadomości


 

 

Data publikacji: 
2021-12-01 13:23
Data wytworzenia: 
2021-12-01 13:23
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2022-02-07 15:18
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński