Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Projekty zrealizowane

Ogłoszenie o projektach realizowanych z budżetu Państwa w 2022 roku

Flaga i godło Polski barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

W 2022 roku Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zrealizowała zadania inwestycyjne w ramach dotacji celowej budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie realizacji inwestycji związanych z kształceniem zgodnie z umową dotacyjną nr MS/3244/DB/2022 z dnia 2 grudnia 2022 roku, w sprawie  przekazania środków finansowych na realizację zakupów inwestycyjnych, zmienioną aneksem nr 1 z dnia 27 grudnia 2022 roku, (część 37 Sprawiedliwość, Dział 755 Wymiar Sprawiedliwości, Rozdział 75514 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, paragraf 6220 Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych).

Subscribe to Projekty zrealizowane