Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Komunikaty i informacje

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2022 r.

Komunikat Nr 38/2021 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 6 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia terminu egzaminu sędziowskiego w 2022 r. i warunków dopuszczenia do egzaminu aplikantów aplikacji sędziowskiej, referendarzy sądowych i asystentów sędziów

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2022 r.

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2022 r.

Informacja Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie terminu, miejsca i warunkow przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2022 r.

Komunikat Nr 6/2022 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie publikacji listy osób przystępujących do egzaminu sędziowskiego w dniach 8 i 9 marca 2022 r.

Komunikat nr 8/2022 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wytycznych w zakresie postępowania podczas egzaminu sędziowskiego i egzaminu prokuratorskiego w dniach 8 – 11 marca 2022 r. w związku z zagrożeniem COVID-19

Instrukcja korzystania z systemu informatycznego do obsługi egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego w formie elektronicznej

Komunikat Nr 11/2022 z dnia 29 marca 2022 r. Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w sprawie wytycznych w zakresie postępowania podczas części ustnej egzaminu sędziowskiego i części ustnej egzaminu prokuratorskiego w związku z zagrożeniem COVID-19.

Informacja Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2022r. w sprawie publikacji wyników części pisemnej

Informacja Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2022r. w sprawie publikacji listy osób dopuszczonych do części ustnej egzaminu

 

Materiały egzaminacyjne:

Zadanie praktyczne  z części pisemnej egzaminu sędziowskiego 2022  r.:

Kazusy z części ustnej egzaminu sędziowskiego 2022 r.:
1) prawo cywilne, rodzinne i opiekuńcze;
2) postępowanie cywilne z elementami procedury administracyjnej;
3) prawo pracy i ubezpieczeń społecznych;
4) prawo gospodarcze;
5) prawo karne, prawo wykroczeń oraz prawo karne skarbowe;
6) postępowanie karne, postępowanie w sprawach o wykroczenia, postępowanie karne skarbowe, postępowanie w sprawach nieletnich oraz prawo karne wykonawcze;
7) zagadnienia konstytucyjne oraz zagadnienia ustrojowe dotyczące sądownictwa i innych organów ochrony prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, prawo Unii Europejskiej oraz problematyka międzynarodowej ochrony praw człowieka.

 

Podsumowanie egzaminu sędziowskiego w 2022 r.

Rozkład ocen
Rozkład ocen - aplikanci AS
Rozkład ocen - aplikanci AUS
Rozkład ocen - asystenci
Rozkład ocen - referendarze
Rozkład ocen - zdawalność

 

 

Data wytworzenia: 
2021-10-06 15:33
Autor treści: 
Rafał
Jędrzejowski
Ostatnia zmiana: 
2023-01-03 11:42
Autor zmiany: 
Rafał
Jędrzejowski