Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


IEMwŁ

POROZUMIENIE Nr 1/2024 O WSPÓŁPRACY
zawarte w Krakowie, w dniu 08 marca 2024 pomiędzy:
Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie przy ulicy Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, NIP 7010027949, REGON 140580428, reprezentowaną przez Ryszarda Sadlika – p. o. Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, zwaną dalej „Krajową Szkołą”
a
Instytutem Ekspertyz Medycznych w Łodzi, ul. Aleksandrowska 67/93, 91-205 Łódź, NIP 947-20-06-322, REGON 520659185, reprezentowanym przez dr n. med. Agatę Michalską - Dyrektora Instytutu Ekspertyz Medycznych, zwanym dalej „Instytutem”

Data publikacji: 
2024-03-21 14:24
Data wytworzenia: 
2024-03-21 14:23
Autor treści: 
Piotr
Woicki
Ostatnia zmiana: 
2024-03-21 14:38
Autor zmiany: 
Piotr
Woicki