Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


WIPO

Porozumienie o współpracy z WIPO

Porozumienie o współpracy pomiędzy Światową Organizacją Własności Intelektualnej  a Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury zawarte 18 września 2023 r.

Porozumienie mające na celu ułatwienie rozpowszechniania wiodących orzeczeń w dziedzinie własności intelektualnej za pośrednictwem bazy danych prowadzonej przez WIPO („WIPO Lex-Judgments”)

 

Subscribe to WIPO