Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Efektywność szkolenia wstępnego aplikantów sędziowskich (2 edycja)

Celem projektu pn. „Efektywność szkolenia wstępnego aplikantów sędziowskich (2 edycja)” było, podobnie jak w przypadku 1 edycji, ustalenie w jakim stopniu szkolenie aplikantów sędziowskich w Krajowej Szkole odpowiadało realnym potrzebom asesury sądowej, czy wiedza i umiejętności będące przedmiotem szkolenia były wystarczające do sprawnego i efektywnego wykonywania obowiązków asesora, a jeżeli nie, to w jakim zakresie i dlaczego.

Przeprowadzone badanie pozwoliło na ocenę, które z kształconych w Krajowej Szkole kompetencji były najbardziej przydatne w pracy zawodowej asesorów sądowych oraz jak sami asesorzy sądowi oraz przewodniczący wydziałów, w których pełnili oni służbę, oceniali stopień ich przygotowania w tym zakresie, a także jakie obszary szkolenia wstępnego mogły podlegać modyfikacji w celu zwiększenia efektywności tego szkolenia.

Badanie, którym byli objęci asesorzy sądowi mianowani w latach 2018 – 2020,  było prowadzone za pomocą dwóch kwestionariuszy anonimowych ankiet – jeden skierowany był do asesorów sądowych – absolwentów Krajowej Szkoły, drugi zaś do przewodniczących wydziałów, w których asesorzy orzekali.

Ukończenie drugiej edycji badania asesorów sędziowskich pozwoliło także na porównanie wniosków wynikających z pierwszego badania.

Wyniki badania zostały zaprezentowane w artykule pt: „Efektywność kształcenia aplikantów sędziowskich i prokuratorskich w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury”, opublikowanym Kwartalniku Krajowej Szkoły – Zeszyt nr 4 z 2022 r. Artykuł dostępny jest pod adresem: https://www.kssip.gov.pl/pobierz_plik/5_koneckikaweckanozdrynplotnicki.pdf

 

Data publikacji: 
2022-03-10 10:45
Data wytworzenia: 
2022-03-10 10:41
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2023-02-21 08:07
Autor zmiany: 
Piotr
Woicki