Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Komunikaty i informacje

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2021 r.

Komunikat Nr 52/2020 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia terminu egzaminu sędziowskiego w 2021 r.

Komunikat Nr 63/2020 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie przeprowadzenia w 2021r. egzaminu sędziowskiego dla aplikantów aplikacji sędziowskiej oraz dla referendarzy sądowych i asystentów sędziów

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu i uzupełniającego wykazu wolnych stanowisk asesorskich dla egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2021 roku

Informacja Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej z 4 marca 2021 r. w sprawie terminu, miejsca i warunków przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2021 r.

Komunikat Nr 10/2021 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie publikacji listy osób przystępujących do egzaminu sędziowskiego w dniach 18 i 19 marca 2021 r.

Komunikat nr 11/2021 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wytycznych w zakresie postępowania podczas egzaminu prokuratorskiego i egzaminu sędziowskiego w dniach 16 – 19 marca 2021 r. w związku z zagrożeniem COVID-19

Instrukcja korzystania z systemu informatycznego do obsługi egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego w formie elektronicznej

Komunikat nr 15/2021 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wytycznych w zakresie postępowania podczas części ustnej egzaminu prokuratorskiego i części ustnej egzaminu sędziowskiego w związku z zagrożeniem COVID-19.

Informacja komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2021 r. w sprawie publikacji wyników części pisemnej egzaminu

Informacja komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2021 r. w sprawie publikacji listy osób dopuszczonych do części ustnej egzaminu

Podsumowanie egzaminu sędziowskiego w 2021 roku

Materiały egzaminacyjne:

Kazusy z części pisemnej egzaminu sędziowskiego 2021 r.:

Kazusy z części ustnej egzaminu sędziowskiego 2021 r.:

 

Data publikacji: 
2020-09-18 15:23
Data wytworzenia: 
2020-09-18 15:23
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2021-07-09 09:57
Autor zmiany: 
Rafał
Jędrzejowski