Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Postępowania w trybie ustawy Pzp czerwiec-grudzień 2021

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza postępowanie pn. „Świadczenie usług cateringowych dla uczestników, wykładowców i koordynatorów szkoleń organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury...

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza postępowanie pn.
„Świadczenie usług cateringowych dla uczestników, wykładowców i koordynatorów szkoleń organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, które realizowane będą w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie".

 

oznaczenie postepowania BA-X.2611.29.2021

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy "Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury wraz z usługą odbioru zużytych"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza postępowanie pn.
"Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Krajowej
Szkoły Sądownictwa i Prokuratury wraz z usługą odbioru zużytych"

 

Sygnatura sprawy: BA-X.2611.27.2021

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dostawa 2 200 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza postępowanie pn.
„Dostawa 2 200 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń
organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury”

 

oznaczenie postepowania BA-X.2611.28.2021

Ogłoszenie o zamówieniu pn.„Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem i kolacją na potrzeby organizacji szkoleń przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza postępowanie pn.
„Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem i kolacją na potrzeby organizacji szkoleń przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury”

 

oznaczenie postepowania BA-X.2611.20.2021

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną oraz usługa restauracyjna na potrzeby organizacji szkoleń”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza postępowanie pn.
„Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem, sali szkoleniowej
wraz z obsługą techniczną oraz usługa restauracyjna na potrzeby organizacji szkoleń”

 

 oznaczenie postępowania BA-X.2611.21.2021

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dostawa 2 200 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń organizowanych przez Zamawiającego"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza postępowanie pn.
„Dostawa 2 200 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń organizowanych przez Zamawiającego”

 

oznaczenie postepowania BA-X.2611.16.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2021, poz. 1129)

Przetarg nieograniczony pn. „Usługa utrzymania czystości w obiektach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie oraz w Lublinie"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:
 „Usługa utrzymania czystości w obiektach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie oraz w Lublinie"

 

 

oznaczenie postępowania:  BA-X.2611.15.2021
 

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Ogłoszenie o zamówieniu pn.

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

 

znak sprawy: BA-X.2611.13.2021

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy

 

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy pn. Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Ogłoszenie o zamówieniu pn
Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

znak sprawy: BA-X.2611.11.2021

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy

 

Strony

Subscribe to Postępowania w trybie ustawy Pzp czerwiec-grudzień 2021