Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Wydarzenia

Wyniki egzaminu prokuratorskiego przeprowadzonego w 2014 r.

W dniach od 3 do 25 lipca 2014 r. w Krakowie Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury przeprowadziła drugi z kolei egzamin prokuratorski. Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2012 r., poz. 1230), egzamin ten rozpoczął się w ostatnim (trzydziestym) miesiącu szkolenia aplikantów aplikacji prokuratorskiej.

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY KSSIP A MINISTREM FINANSÓW

            W dniu 16 lipca 2014 roku w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie odbyło się spotkanie kierownictwa KSSiP z  : Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Generalnym Inspektorem Kontroli Skarbowej, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej i Pełnomocnikiem Ministra Finansów do spraw realizacji Porozumienia z dnia 30 stycznia 2014 roku zawartego pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych, Ministrem Finansów oraz Prokuratorem Generalnym o współpracy w zakresie wypracowania systemowych rozwiązań w odniesieniu do przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej - Agnieszką Królikowską, Zastępcą Dyrektora Departamentu Kontroli Skarbowej Zbigniewem Stawickim, Zastępcą Dyrektora Departamentu Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej - Urszulą Olędzką oraz głównym specjalistą w Departamencie Kontroli Skarbowej – Januszem  Makarowskim.

EGZAMIN PROKURATORSKI ROZPOCZĘTY

W dniach 3 i 4 lipca 2014 roku 47 aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz 9 asystentów prokuratora przystąpiło do pierwszego etapu egzaminu prokuratorskiego.  3 lipca 2014 r. zdający sporządzali apelację od wyroku w sprawie karnej, dotyczącej przestępstwa z art.178a§4 k.k.. Egzamin pisemny w dniu drugim polegał natomiast na sporządzeniu pozwu, wniosku albo apelacji w sprawie cywilnej oraz sprzeciwu albo skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

PIERWSZY ETAP EGZAMINU SĘDZIOWSKIEGO ZA ZDAJĄCYMI

W dniach 1 i 2 lipca 2014 roku w Krakowie 108 aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, 2 referendarzy sądowych oraz 32 asystentów sędziów przystąpiło do pierwszego etapu egzaminu sędziowskiego. W dniu 1 lipca 2014 roku, zdający sporządzali  orzeczenie wraz z uzasadnieniem w sprawie karnej, a w drugim dniu egzaminu - orzeczenie wraz z uzasadnieniem w sprawie cywilnej.

WIZYTA SĘDZIÓW Z HOLANDII I Z UKRAINY W KSSIP

   W dniu 18 czerwca 2014 roku w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie gościli : Prezes Sądu Apelacyjnego Arnhem-Leeuwarden ( Holandia) Fred van der Winkel oraz sędzia tego Sądu Ruth van der Pol, Prezes Sądu Apelacyjnego Obwodu Lwowskiego Petro Iwanowicz Kablak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego Obwodu Lwowskiego Bogdan Michajłowicz Hrynowiec i sędzia tego Sądu Wołodimir Marianowicz Kobzar, którym towarzyszyli Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie Krzysztof Sobierajski, sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie Andrzej Struzik oraz zatrudniony w tym Sądzie asystent sędziego Paweł Cyran. Spotkali się oni z Dyrektorem KSSiP Leszkiem Pietraszko i jego  zastępcami : Rafałem Dzyrem,  Agnieszką Welenc i Jadwigą Fabrowską – Flisak, a także z delegowanymi do KSSiP sędziami : Magdaleną Jasińską i Izabelą Fountoukidis.

Prezes NIK w KSSiP

   W dniu 9 czerwca 2014 roku Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski wygłosił w auli Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, dla aplikantów III rocznika aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej, wykład pt.: Rola Najwyższej Izby Kontroli w demokratycznym państwie prawa.

Szkolenia dla asesorów prokuratury oraz referendarzy sądowych – aplikantów aplikacji sędziowskiej Jastrzębia Góra, 25 – 31 maja 2014r.

       W dniach 25 – 28 maja 2014 r. w Ośrodku Szkoleniowym Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ,, Jurysta” w  Jastrzębiej Górze odbyło się szkolenie dla asesorów prokuratur rejonowych,  odbywających pierwszy rok asesury. W szkoleniu wzięło udział 103 asesorów, w tym 65 absolwentów I rocznika aplikacji prokuratorskiej Krajowej Szkoły.

XX Turniej Wiedzy Kryminalistycznej dla Aplikantów rozstrzygnięty

      30 maja 2014 roku w siedzibie Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników XX Turnieju Wiedzy Kryminalistycznej dla Aplikantów, zorganizowanego przez Instytut Ekspertyz Sądowych we współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury.

       Laureatami tegorocznej, jubileuszowej edycji Turnieju zostali :

I miejsce – Pan Paweł Łapiński, aplikant aplikacji prokuratorskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;

Krajowa Rada Sądownictwa w KSSiP

         W dniu 29 maja 2014 roku w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odbyło się spotkanie Krajowej Rady Sądownictwa z kierownictwem Krajowej Szkoły. W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości Waldemar Szmidt.

Konferencja nt.: „System ochrony własności przemysłowej w Polsce a możliwości rozwoju gospodarczego”

W dniu 6 maja 2014 roku Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ds. Aplikacji Rafał Dzyr wziął udział w konferencji nt. „System ochrony własności przemysłowej w Polsce a możliwości rozwoju gospodarczego”, która odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

Strony