Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Wydarzenia

Wizyta w Ministerstwie Sprawiedliwości

Dyrektor KSSiP oraz zastępcy: SSO Izabela Fountoukidis, PPO Andrzej Piaseczny, SSO Waldemar Żurek odbyli w dniu 4 lipca 2024 roku cykl spotkań z kierownictwem Ministerstwa Sprawiedliwości: Ministrem Sprawiedliwości Adamem Bodnarem, Sekretarzem Stanu Arkadiuszem Myrchą, Podsekretarz Stanu Marią Ejchart oraz Podsekretarzem Stanu Dariuszem Mazurem. Przedmiotem rozmów była sytuacja finansowa pracowniczek i pracowników Szkoły w kontekście planowanego budżetu na następny rok, problematyka bieżącego funkcjonowania oraz wizja funkcjonowania KSSiP w przyszłości.

Spotkanie z Prezesem NSA

W dniu 4 lipca 2024 roku odbyło się spotkanie Dyrektora KSSiP z Prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego, prof. dr hab. Jackiem Chlebnym. Rozmowy dotyczyły perspektyw współpracy między NSA a Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w zakresie organizowania wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, korzystania z obustronnych doświadczeń oraz przyszłości kształcenia kadr sądownictwa, sądownictwa administracyjnego oraz prokuratury. Rozmówcy zgodzili się co do konieczności utrzymywania stałego kontaktu w celu dalszego rozwoju współpracy.

 

Uroczystość zakończenia XII rocznika aplikacji prokuratorskiej i III rocznika aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej

W dniu 24 czerwca 2024 roku w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie odbyła się uroczystość zakończenia szkolenia XII rocznika aplikacji prokuratorskiej oraz III rocznika aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej połączona z wyborem stanowisk asesorskich przez egzaminowanych aplikantów i aplikantki.
Uroczystość otworzył Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury prof. dr hab. Piotr Girdwoyń, który powitał zaproszonych gości, a następnie wygłosił krótkie przemówienie adresowane do przyszłych asesorów prokuratury.

W dniu 25.06.2024 dyrektor KSSiP wziął udział w spotkaniu Ministra Sprawiedliwości RP Adama Bodnara z saksońską Minister Sprawiedliwości Katją Meier

W dniu 25.06.2024 Dyrektor KSSiP wziął udział w spotkaniu Ministra Sprawiedliwości RP Adama Bodnara z saksońską Minister Sprawiedliwości Katją Meier. Po spotkaniu podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury a Saksońskim Ministerstwem Sprawiedliwości Demokracji, Europy i Równego Traktowania.

Wizyta studentów Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ

W dniu 27 maja 2024 r. Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury odwiedzili studenci z Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sędzia dr Mariusz Kucharczyk przedstawił im drogę dojścia do zawodu sędziego oraz prokuratora w Polsce oraz zasady funkcjonowania i kształcenia w Krajowej Szkole. Podkreślić należy, że studenci wykazali duże zainteresowanie modelem kształcenia przyszłych kadr sądownictwa i prokuratury w Polsce.

Dział Organizacyjny

Biuro Dyrektora

Wizyta sędziów ze Słowenii w ramach Programu Wymiany bilateralnej EJTN

W dniu 17 czerwca 2024 r., w ramach Programu Wymiany Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) pomiędzy Sądem w Koprze w Słowenii i Sądem Rejonowym w Chrzanowie, Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury odwiedziła grupa 5 sędziów ze Słowenii: Melita Černe, Meri Mikac, Natalija Sakal, Darja Morelj, Petra Leskovic-Potočnik. Uczestniczkom Programu towarzyszyła Wiceprezes Sądu Rejonowego w Chrzanowie SSR Monika Włodarczyk, która pełni funkcję opiekuna. Gościom przedstawiono zasady organizacji i funkcjonowania Krajowej Szkoły, w tym przebieg aplikacji sędziowskiej.

Spotkanie z Dyrektorem Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dr J. Sehna

W dniu 13 czerwca 2024 r. Dyrektor KSSiP wraz z zastępcami spotkali się z Dyrektorem Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. Dr J. Sehna, prof. dr hab. Dariuszem Zubą. Rozmowa dotyczyła w szczególności nowelizacji programu nauczania kryminalistyki w trakcie aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej, możliwości uruchomienia nowoczesnych szkoleń ustawicznych z zakresu kryminalistyki dla sędziów i prokuratorów z wykorzystaniem potencjału IES oraz organizacji turnieju wiedzy kryminalistycznej dla aplikantów i aplikantek.

Spotkanie ze starostami i starościnami grup aplikacji sędziowskiej

Dyrektor KSSiP oraz wicedyrektorzy: sędzia Izabela Fountoukidis i sędzia Waldemar Żurek  w dniu 13.06.2024 spotkali się ze starostami i starościnami grup aplikacji sędziowskiej. Rozmowa była poświęcona przedstawieniu najważniejszych problemów, jakie stają przed aplikantkami i aplikantami w czasie odbywania zjazdów. Szczególną uwagę zwrócono na: zbyt niskie stypendium, potrzebę analizy kosztów zakwaterowania w Domu Aplikanta, wyposażenie pokoi i warunki bytowe, a także wybrane zagadnienia dotyczące zasad i praktyki kształcenia.

Uroczystość zakończenia aplikacji sędziowskiej XII rocznika oraz aplikacji uzupełniającej sędziowskiej III rocznika

W dniu 11 czerwca 2024 roku w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie odbyło się uroczyste zakończenie XII rocznika aplikacji sędziowskiej i III rocznika aplikacji uzupełniającej sędziowskiej oraz wybór przez egzaminowanych aplikantów i aplikantki stanowisk asesorskich.

Narada sędziów orzekających w wydziałach własności intelektualnej z udziałem ekspertów WIPO

W dniach 23-24 maja 2024 roku  w siedzibie Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej  Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie odbyła się kolejna, cykliczna, narada sędziów orzekających w wydziałach własności intelektualnej pt. „Wymiana doświadczeń orzeczniczych sędziów wydziałów własności intelektualnej”. Pierwszy raz spotkanie zostało organizowane przez Krajową Szkołę we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), z którą KSSiP w 2023 roku podpisała porozumienie o współpracy.

Strony