Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Wydarzenia

Spotkanie ze studentami Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

17 kwietnia 2024 r. Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury odwiedzili studenci z Koła Nauk Penalnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Gościom przedstawiono drogę dojścia do zawodu sędziego oraz prokuratora w Polsce oraz zasady funkcjonowania i kształcenia w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Podkreślić należy, że studenci wykazali duże zainteresowanie  modelem kształcenia przyszłych kadr sądownictwa i prokuratury w Polsce.

Egzamin prokuratorski – część pisemna

W dniach 11 i 12 kwietnia 2024 r. w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury rozpoczął się pierwszy etap egzaminu prokuratorskiego w 2024 roku. Część pisemna egzaminu odbyła się w Hotelu Metropolo by Golden Tulip w Krakowie. Do egzaminu przystąpiły 162 osoby spośród 164 osób dopuszczonych, w tym: 83 aplikantów XII rocznika aplikacji prokuratorskiej, 46 aplikantów III rocznika aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej, 19 aplikantów z poprzednich roczników aplikacji prokuratorskiej oraz 14 asystentów prokuratora.

Nowy numer Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – zapraszamy do lektury

Z przyjemnością informujemy, że na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,  w zakładce Działalność wydawnicza, jest już dostępny najnowszy zeszyt Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 1 (53)/2024 w wersji elektronicznej (link). Serdecznie zapraszamy do lektury Kwartalnika oraz do zapoznania się z informacjami przeznaczonymi dla autorów (Link).

dr Piotr Kosmaty

prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie

Egzamin sędziowski 2024 - część pisemna

W dniach 9 - 10 kwietnia 2024 r. w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury rozpoczął się pierwszy etap egzaminu sędziowskiego. Część pisemna egzaminu odbyła się w Hotelu Metropolo Krakow by Golden Tulip w Krakowie. Do egzaminu przystąpiły 263 osoby spośród 266 osób dopuszczonych, w tym 194 aplikantów XII rocznika aplikacji sędziowskiej, 51 aplikantów III rocznika aplikacji uzupełniającej sędziowskiej oraz 18 aplikantów z poprzednich roczników. Pierwsza część egzaminu pisemnego, polegała na sporządzeniu orzeczenia wraz z uzasadnieniem w sprawie karnej.

Udział przedstawiciela Krajowej Szkoły w Sądzie Konkursowym Konkursu Krasomówczego

18.03.2024 r. w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie odbyła się XXVI edycja Lokalnego Konkursu Krasomówczego im. mec. Joanny Agackiej – Indeckiej zorganizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Kraków. Funkcję przewodniczącego składu Sądu Konkursowego pełnił prokurator dr Piotr Kosmaty Rzecznik Prasowy KSSiP oraz Kierownik Wydawnictwa KSSiP. Konkurs Krasomówczy jest jedną z najstarszych inicjatyw organizowanych przez ELSA.

Ogłoszenie o wyborze sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Minister Spraw Zagranicznych ogłasza

Zgodnie z postanowieniami Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności istnieje możliwość ubiegania się o rekomendację Rządu RP na urząd

sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Ślubowanie aplikantów prokuratorskich

W dniu 18 marca 2024 roku w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odbyła się uroczystość złożenia ślubowania przez czterech kandydatów na aplikantów aplikacji prokuratorskiej XV rocznika rozpoczynających proces kształcenia w trybie art. 25 ust. 8 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Ślubowanie zostało złożone przed  Zastępcą Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury kierującym Ośrodkiem Aplikacji Prokuratorskiej prokuratorem Prokuratury Krajowej prof. dr. hab. Czesławem Kłakiem.

V Dni Prawa i Psychologii - dzień 3.

W dniach 4 – 6 marca 2024 r. w Krakowie odbywały się V Dni Prawa i Psychologii, których organizatorem było Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Kraków. W ramach wydarzenia zorganizowano warsztaty, prelekcje i warsztaty, podczas których prezentowane były związki psychiatrii i psychologii sądowej oraz prawa, w tym w odniesieniu do planowania i przeprowadzania czynności procesowych. W dniu 6.03.2024 r.

V Dni Prawa i Psychologii

W dniach 4 – 6 marca 2024 r. w Krakowie odbywają się V Dni Prawa i Psychologii, których organizatorem jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Kraków. Tegoroczną edycję wsparł Ośrodek Aplikacji Prokuratorskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

W ramach wydarzenia zorganizowano warsztaty, prelekcje i warsztaty, podczas których prezentowane są związki psychiatrii i psychologii sądowej oraz prawa, w tym w odniesieniu do planowania i przeprowadzania czynności procesowych.

Strony