Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Wydarzenia

UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELA KRAJOWEJ SZKOŁY W SPOTKANIU GRUPY ROBOCZEJ PRZY KOMISJI EUROPEJSKIEJ

 

                W dniu 20 stycznia 2022 r. odbyło się drugie spotkanie Grupy roboczej przy Komisji Europejskiej ds. szkoleń w zakresie przestępstw z nienawiści. Podczas spotkania uczestnicy wymienili się informacjami oraz doświadczeniami w zakresie przeprowadzania w poszczególnych krajach szkoleń w zakresie przestępstw z nienawiści dla przedstawicieli organów wymiaru sprawiedliwości. Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury reprezentował prokurator dr Piotr Kosmaty.

Spotkanie przedstawiciela Krajowej Szkoły ze studentami prawa Uniwesytetu Jagiellońskiego

W ramach Koła Naukowego Prawa Karnego - Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowało w bieżącym roku akademickim cykl spotkań dotyczących cyberbezpieczeństwa. Podczas prelekcji dyskutowano o przestępstwach narkotykowych w Internecie, oszustwach bankowych czy funkcjonowaniu sieci TOR.

AIAKOS 2021 – aplikanci z 6 państw członkowskich Unii Europejskiej z wizytą w Krajowej Szkole

W dniach 29 listopada – 3 grudnia 2021 r. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury gościła w Krakowie aplikantów sędziowskich i prokuratorskich, a także młodych sędziów i prokuratorów z 6 państw członkowskich Unii Europejskiej.

W tegorocznej edycji uczestniczyło 21 aplikantów z Krajowej Szkoły, a także 29 uczestników z zagranicy: 3 prokuratorów (2 z Holandii oraz 1 z Niemiec), 8 sędziów (3 z Niemiec, 2 z Holandii, 3 z Belgii),18 aplikantów sędziowskich (10 z Francji, 7 z Hiszpanii, 1 z Belgii).

Jubileuszowa X edycja Konkursu krasomówczego dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

W dniu 3 grudnia 2021 r. odbył się finał X jubileuszowej edycji Konkursu krasomówczego dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. W finale zaprezentowało się sześcioro aplikantów zarówno aplikacji sędziowskiej, jak i prokuratorskiej. Aplikanci,
w oparciu o wcześniej przedstawiony im kazus, po wylosowaniu ról procesowych, wygłosili mowy odpowiadające tym rolom. W pracach Jury Konkursu wzięli udział:  

Konferencja „PRAKTYCZNE ASPEKTY PRACY WYKŁADOWCY NA APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ” w OS w Dębem, 24-26 listopada 2021 r.

W dniach od 24 do 26 listopada 2021 r. w Ośrodku Szkoleniowym Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Dębem odbyła się konferencja metodyczna pod tytułem „Praktyczne aspekty pracy wykładowcy na aplikacji sędziowskiej".

Udział przedstawiciela Krajowej Szkoły w 10 Kongresie Prawa Medycznego

W dniach 2 i 3 grudnia 2021 r. w Hotelu Galaxy w Krakowie odbył się 10 Kongres Prawa Medycznego. W wydarzeniu uczestniczył przedstawiciel Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury prokurator dr Piotr Kosmaty, który wygłosił referat zatytułowany „Odpowiedzialność karna ordynatora oddziału za pracę zespołu lekarskiego”.

 

Prokurator dr Piotr Kosmaty

Z – ca Rzecznika Prasowego KSSiP

W dniach 29 listopada - 3 grudnia 2021 r. w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, w ramach programu EJTN „Judical Exchange Programme for Trainers”, gościli sędziowie - wykładowcy z Hiszpanii i Portugalii.

W dniach 29 listopada - 3 grudnia 2021 r. w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, w ramach programu EJTN  „Judical Exchange Programme for Trainers”,  gościli sędziowie - wykładowcy z Hiszpanii i Portugalii. Było to kolejna edycja tego programu,  którego celem jest przybliżenie metod i programów szkoleniowych dedykowanych kadrom wymiaru sprawiedliwości w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Konferencja „Praktyczne aspekty pracy patronów koordynatorów i patronów praktyk aplikantów aplikacji sędziowskiej” w OS w Dębem, 17-19 listopada 2021 r.

W dniach od 17 do 19 listopada 2021 r. w Ośrodku Szkoleniowym Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Dębem odbyła się konferencja metodyczna pod tytułem „Praktyczne aspekty pracy patronów koordynatorów i patronów praktyk aplikantów aplikacji sędziowskiej".

Wizyta sędziów i prokuratorów z krajów Unii Europejskiej

W dniu 24 listopada  2021 r. w ramach programu wymiany organizowanej przez European Judicial Training Network (EJTN) Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury gościła 11 sędziów i prokuratorów z Unii Europejskiej. Gościom  przedstawiono zasady organizacji i funkcjonowania Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w tym dotyczące przebiegu aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej, a także kształcenia ustawicznego sędziów oraz prokuratorów. Ponadto w trakcie prezentacji bazy dydaktycznej Szkoły przybliżono metody i formy kształcenia aplikantów.

Drugi etap konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską 2021 r.

Dnia 17 listopada 2021 r. w siedzibie krakowskiego Centrum EXPO odbył się drugi etap konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską. Konkurs przeprowadziła komisja konkursowa powołana przez Ministra Sprawiedliwości.

Do drugiego etapu konkursu przystąpiło 508 kandydatów, ubiegających się łącznie o 250 miejsc na obu aplikacjach, stosownie do limitu wyznaczonego przez Ministra Sprawiedliwości.

Strony