Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Wydarzenia

Udział zastępcy dyrektora Krajowej Szkoły w konferencji naukowej

W dniu 22 czerwca 2022 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana „Aktualne wyzwania legislacyjne”. Wydarzeniem tym zamknięto kolejną edycję Podkarpackiej Szkoły Wolności i Tolerancji. Organizatorami konferencji byli: Wojewoda Podkarpacki oraz Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji został prokurator dr hab. prof.

Udział przedstawicieli Krajowej Szkoły w Międzynarodowej Konferencji Naukowej

W dniach 6 – 7 czerwca 2022 r. na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji |Edukacji Narodowej w Krakowie odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana „Uniwersalizm pracy ludzkiej wyzwania dla edukacji”. Problematyka obrad skupiona była wokół wyzwań jakie stoją przed edukacją w czasach szybkich zmian społecznych. Podjęta została próba odpowiedzi na pytanie: Na ile współczesna edukacja przygotowuje do obecnego rynku pracy?

LabLawDay - udział dyrekcji KSSIP w konferencji

31 maja 2022 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się konferencja pt. „Współczesne wyzwania edukacji prawniczej”. W konferencji wzięli udział Zastępcy Dyrektora Krajowej Szkoły Robert Pelewicz oraz dr hab. Czesław Kłak, którzy przybliżyli studentom specyfikę aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej. Wydarzenie to jest pierwszym tego rodzaju forum wymiany doświadczeń w zakresie edukacji prawniczej z udziałem praktyków reprezentujących różne profesje prawnicze.

Trzecie seminarium JUST FREE

W dniach 12-13 maja 2022 r. w Paryżu odbyło się trzecie seminarium JUST FREE – Justice and Freedom of Expression, którego tematem była wolność wypowiedzi sędziów i prokuratorów w mediach społecznościowych.  Organizatorem tego wydarzenia była francuska Krajowa Szkoła Sądownictwa.  Szkolenie było zorganizowane w porozumieniu ze szkołami odpowiedzialnymi za kształcenie kadr wymiaru sprawiedliwości w Belgii, Hiszpanii, Włoszech, a także z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury.  W spotkaniu wzięło udział około 60 prawników m. in.

Konkurs na aplikację uzupełniającą sędziowską

W dniu 25 maja 2022 r. w Hali EXPO w Krakowie Krajowa Szkoła Sądownictwa
i Prokuratury przeprowadziła jednoetapowy konkurs na aplikację uzupełniającą sędziowską, do którego przystąpiło 501 kandydatów, rywalizujących o 50 miejsc. Konkurs przeprowadziła komisja konkursowa powołana przez Ministra Sprawiedliwości, której przewodniczył  
dr Dariusz Stachurski sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie.

Na rozwiązanie testu konkursowego, składającego się ze 150 pytań, kandydaci mieli 150 minut. Test sprawdzał wiedzę z następujących dziedzin:

Udział Przedstawicieli Krajowej Szkoły w projekcie Akcja Aplikacja

W dniu 25 maja 2022 r. w ramach projektu Akcja Aplikacja realizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Kraków przedstawiciele Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odbyli spotkanie na platformie ZOOM ze studentami prawa. Reprezentujący Krajową Szkołę prokurator dr Piotr Kosmaty oraz aplikant XI rocznika aplikacji prokuratorskiej Pan Marcin Gudajczyk przybliżyli słuchaczom procedurę naboru na aplikację prokuratorską oraz zasady związane z jej przebiegiem.

Program wymiany AIAKOS

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, w dniach 16-20 maja 2022 r., gościła aplikantów sędziowskich i prokuratorskich, a także nowo mianowanych sędziów i prokuratorów z państw członkowskich Unii Europejskiej w ramach programu wymiany AIAKOS, który jest realizowany przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) we współpracy z Krajową Szkołą.

Uroczystość zakończenia aplikacji prokuratorskiej X rocznika oraz aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej I rocznika

W dniu 24 maja 2022 roku w Krakowie w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odbyła się uroczystość zakończenia X rocznika aplikacji prokuratorskiej oraz I rocznika aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej, po której aplikanci obu roczników dokonali wyboru stanowisk asesorskich. W uroczystości oraz wyborze stanowisk asesorskich wzięło udział 136 aplikantów.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nieruchomości wobec wyzwań podatkowych” z udziałem przedstawicieli KSSiP

W dniu 18 maja 2022 r, Warszawie w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nieruchomości wobec wyzwań podatkowych”, której organizatorem było Ministerstwo Sprawiedliwości oraz kwartalnik „Nieruchomości@”.  W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele świata nauki, a także sędziowie, prokuratorzy i pracownicy administracji publicznej, zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Uroczystość zakończenia aplikacji sędziowskiej X rocznika oraz aplikacji uzupełniającej sędziowskiej I rocznika

W dniu 16 maja 2022 roku w Krakowie w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odbyła się uroczystość zakończenia X rocznika aplikacji sędziowskiej oraz I rocznika uzupełniającej aplikacji sędziowskiej, po której aplikanci obu roczników dokonali wyboru stanowisk asesorskich.
(Wystąpienie Dyrektora Krajowej Szkoły i Sądownictwa i Prokuratury na zakończenie X rocznika AS i I AUS)

Strony