Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Komunikaty i informacje

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2020 roku

Komunikat nr 33/2020 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia w 2020 r. egzaminu sędziowskiego dla aplikantów aplikacji sędziowskiej oraz dla referendarzy sądowych i asystentów sędziów

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2020 r.

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2020 r.

Informacja Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej z dnia 25 września 2020 roku w sprawie terminu, miejsca i warunków przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2020 roku

Komunikat Nr 53/2020 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 28 września 2020 r. w sprawie publikacji listy osób przystępujących do egzaminu sędziowskiego w dniach 13 i 14 października 2020 r.

Instrukcja korzystania z systemu informatycznego do obsługi egzaminów sędziowskiego i prokuratorskiego w 2020 r.

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2020 r.

Komunikat nr 57/2020 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 09 października 2020 r. w sprawie wytycznych w zakresie postępowania podczas egzaminu sędziowskiego i egzaminu prokuratorskiego w dniach 13 – 16 października 2020 r. w związku z zagrożeniem COVID-19.

Komunikat nr 61/2020 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie wytycznych w zakresie postępowania podczas części ustnej egzaminu sędziowskiego i części ustnej egzaminu prokuratorskiego w związku z zagrożeniem COVID-19

Informacja komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2020r. w sprawie publikacji wyników części pisemnej egzaminu

Informacja komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2020r. w sprawie publikacji listy osób dopuszczonych do części ustnej egzaminu

Egzamin sędziowski w 2020 roku

 

Materiały egzaminacyjne:

Kazusy z części pisemnej egzaminu sędziowskiego 2020 r.:

Kazusy z części ustnej egzaminu sędziowskiego 2020 r.:

 

Data publikacji: 
2020-02-18 11:53
Data wytworzenia: 
2020-02-18 11:53
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2021-12-06 10:58
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński