Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Komunikaty i informacje

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2023 r.

Komunikat Nr 32/2022 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 13 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia terminu egzaminu sędziowskiego w 2023 r.

Komunikat Nr 41/2022 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie warunków dopuszczenia do egzaminu sędziowskiego aplikantów aplikacji sędziowskiej, aplikantów aplikacji uzupełniającej sędziowskiej, referendarzy sądowych i asystentów sędziów

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2023 r.

Informacja Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej z 13 lutego 2023 r. w sprawie terminu, miejsca i warunków przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2023 r.

Komunikat Nr 4/2023 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie publikacji listy osób przystępujących do egzaminu sędziowskiego w dniach 7 i 8 marca 2023 r.

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO OBSŁUGI EGZAMINU SĘDZIOWSKIEGO I PROKURATORSKIEGO W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Informacja Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2023r. w sprawie publikacji wyników części pisemnej

Informacja Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2023r. w sprawie publikacji listy osób dopuszczonych do części ustnej egzaminu

Podsumowanie egzaminu sędziowskiego

 

Materiały egzaminacyjne:

Zadanie praktyczne z części pisemnej egzaminu sędziowskiego 2023  r.:

Kazusy z części ustnej egzaminu sędziowskiego 2023 r.:

  1. prawo cywilne, rodzinne i opiekuńcze
  2. postępowanie cywilne z elementami procedury administracyjnej
  3. prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  4. prawo gospodarcze
  5. prawo karne, prawo wykroczeń oraz prawo karne skarbowe
  6. postępowanie karne, postępowanie w sprawach o wykroczenia, postępowanie karne skarbowe, postępowanie w sprawach nieletnich oraz prawo karne wykonawcze
  7. zagadnienia konstytucyjne oraz zagadnienia ustrojowe dotyczące sądownictwa i innych organów ochrony prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, prawo Unii Europejskiej oraz problematyka międzynarodowej ochrony praw człowieka

 

Data publikacji: 
2022-09-08 08:14
Data wytworzenia: 
2022-09-08 08:14
Autor treści: 
Bartosz
Kuźma
Ostatnia zmiana: 
2023-07-18 13:28
Autor zmiany: 
Rafał
Jędrzejowski