Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Współpraca międzynarodowa

Istotnym obszarem działalności Krajowej Szkoły jest współpraca międzynarodowa mająca na celu wymianę doświadczeń z zakresu metodyki działalności szkoleniowej, adaptację do polskich potrzeb najnowszych rozwiązań z tej dziedziny, wspólną z podmiotami zagranicznymi realizację wydarzeń szkoleniowych i programów wymiany, zwłaszcza poświęconych znajomości prawa europejskiego i języków obcych, a także zapewnienie dostępu do funduszy pomocowych UE.

Współpraca ta jest realizowana w oparciu o porozumienia zawarte z instytucjami kształcącymi kadry wymiaru sprawiedliwości z państw członkowskich Unii Europejskiej, międzynarodowymi instytucjami i organizacjami szkolącymi przedstawicieli zawodów prawniczych, takimi jak: Akademia Prawa Europejskiego (ERA), Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA), Międzynarodowa Organizacja Szkolenia Sądownictwa (IOJT) oraz w ramach członkostwa w Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).

W obszarze wielostronnej współpracy międzynarodowej o charakterze regionalnym Krajowa Szkoła współpracuje z państwami Partnerstwa Wschodniego oraz z państwami Grupy Wyszehradzkiej.

Krajowa Szkoła zapewnia udział polskich sędziów i prokuratorów oraz innych pracowników wymiaru sprawiedliwości w międzynarodowych seminariach i konferencjach, jak również w zagranicznych stażach i programach wymiany. Jednocześnie odpowiada za koordynację i realizację licznych międzynarodowych spotkań i szkoleń sędziów i prokuratorów w Polsce. Wydarzenia te mają na celu poprawę znajomości europejskich instrumentów prawnych, rozwijanie znajomości języków obcych oraz budowanie wzajemnego zaufania sędziów i prokuratorów w Europie.

Dział Współpracy Międzynarodowej prowadzi stały proces gromadzenia materiałów dotyczących procesu szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości w Europie i na świecie oraz doświadczeń w zakresie nowatorskich metod prowadzenia działalności szkoleniowej.

Dział Współpracy Międzynarodowej podejmuje działania mające na celu pozyskiwanie wspólnie z podmiotami zagranicznymi środków pomocowych UE z programów Komisji Europejskiej Civil Justice i Criminal Justice. Obecnie realizowanych jest kilkanaście projektów w ramach umów podpisanych z Komisją Europejską w przedmiocie organizacji szkoleń z zakresu prawa Unii Europejskiej oraz znajomości języków obcych.

Data publikacji: 
2013-07-18 11:27
Data wytworzenia: 
2013-07-18 11:27
Ostatnia zmiana: 
2016-02-11 14:39
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki