Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Wydarzenia

KONFERENCJA DLA WYKŁADOWCÓW OSW KSSIP

dniach 1-3 października 2014 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie odbyła się konferencja dla wykładowców Ośrodka Szkolenia Wstępnego KSSiP, której tematem była metodyka efektywnego prowadzenia zajęć i doskonalenie kompetencji dydaktycznych wykładowców Krajowej Szkoły.

Wykład Prof. dr hab. Małgorzaty Pyziak – Szafnickiej

22 września 2014 roku w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie gościła sędzia Trybunału Konstytucyjnego Małgorzata Pyziak – Szafnicka, która wygłosiła wykład dla aplikantów aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej IV rocznika na temat : „Odpowiedzialność osób wykonujących władzę publiczną za szkody wyrządzone w związku z wydaniem orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej”. 

Wizyta sędziego z Wielkiej Brytanii w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

22 września 2014 roku w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie gościł sędzia z Wielkiej Brytanii Stephen Nicholls, przebywający w Polsce w ramach programu wymiany sędziów europejskich ( exchange programme ) organizowanego pod patronatem European Judicial Training Network (EJTN). Gościa zapoznano z historią Krajowej Szkoły, jej organizacją i zadaniami oraz zaprezentowano mu bazę szkoleniową KSSiP.

Minister Sprawiedliwości Chińskiej Republiki Ludowej z wizytą w KSSiP

16 września 2014 roku w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie gościła Minister Sprawiedliwości Chińskiej Republiki Ludowej Pani Wu Aiying wraz z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości Chin oraz Pierwszym Sekretarzem Ambasady ChRL w Polsce Panem Yao Dongye.

Szkolenia dla prokuratorów dotyczące zwalczania przestępczości transgranicznej

W dniach 9-11 września 2014 r. w Dębem odbyło się specjalistyczne szkolenie dotyczące zwalczania przestępczości transgranicznej, zorganizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Biurem Prawnym Sekretariatu Generalnego Interpolu oraz Sekcją ds. Interpolu Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Uroczystość zakończenia aplikacji prokuratorskiej przez aplikantów II rocznika

    2 września 2014 roku w auli Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie odbyła się uroczystość zakończenia trzydziestomiesięcznej aplikacji prokuratorskiej przez 45 aplikantów II rocznika tej aplikacji.

Rekrutacja aplikantów prokuratorskich na stanowiska asesora prokuratury

              W dniu 2 września 2014 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odbyła się rekrutacja na stanowiska asesora prokuratury. W imieniu Ministra Sprawiedliwości, Dyrektor Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości Waldemar Szmidt przedstawił 46 egzaminowanym  aplikantom prokuratorskim propozycje pracy na stanowisku asesora prokuratury w 43 prokuraturach rejonowych na terenie kraju, których listę przygotował Prokurator Generalny.

Wręczenie referendarzom sądowym i asystentom sędziów dyplomów złożenia egzaminu sędziowskiego

                 1 września 2014 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów asystentom sędziów i referendarzom sądowym, którzy w 2014 r. złożyli egzamin sędziowski. Do egzaminu tego mogli przystąpić referendarze sądowi, legitymujący się 3-letnim stażem pracy na tym stanowisku, i asystenci sędziów, którzy przepracowali na tym stanowisku 4 lata. Wręczenia dyplomów dokonał Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Leszek Pietraszko. Do egzaminu sędziowskiego przystąpiło 32 asystentów sędziów i 3 referendarzy sądowych. Spośród nich egzamin zdało dziewięciu asystentów sędziów (dwie osoby uzyskały ocenę bardzo dobrą, cztery - dobrą, a trzy - dostateczną) oraz dwóch referendarzy sądowych (jeden z nich, który ukończył aplikację ogólną, uzyskał ocenę celującą, a drugi dobrą). Składając gratulacje Dyrektor Krajowej Szkoły podkreślił wysiłek, który włożyli referendarze i asystenci, w przygotowanie się do egzaminu bez odbycia przeszkolenia na aplikacji sędziowskiej. Podkreślił również znaczenie aplikacji ogólnej w procesie przygotowywania do wykonywania zawodów prawniczych.

Rekrutacja aplikantów sędziowskich na staż referendarski

             W dniu 1 września 2014 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odbyła się rekrutacja na stanowiska referendarzy sądowych stu aplikantów aplikacji sędziowskiej, którzy w sierpniu 2014 r. złożyli egzamin sędziowski. Rekrutację przeprowadził Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Leszek Pietraszko. Aplikanci, według kolejności określonej wynikami egzaminu, dokonali wyboru miejsca odbywania stażu, spośród sądów zawartych w wykazie przekazanym przez Ministra Sprawiedliwości. Staż referendarski będą odbywać w 61 sądach rejonowych.

Wyniki egzaminu sędziowskiego przeprowadzonego w 2014 r.

Wyniki egzaminu sędziowskiego przeprowadzonego w 2014 r.

 

     W dniach od 1 lipca 2014 r. do 13 sierpnia 2014 r. w Krakowie odbył się czwarty egzamin sędziowski, którego obsługę administracyjno-biurową i techniczną zapewniała Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. Egzamin ten przeprowadziła komisja egzaminacyjna, powołana przez Ministra Sprawiedliwości. Składającej się z 11 sędziów komisji przewodniczył sędzia Sądu Najwyższego Kazimierz Klugiewicz. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2012 r., poz. 1230), egzamin rozpoczął się w ostatnim (trzydziestym) miesiącu szkolenia aplikantów aplikacji sędziowskiej.

Strony