Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Wydarzenia

Program Wymiany EJTN AIAKOS 2014

      W dniach 17-21 listopada 2014 r. w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury odbyła się trzecia edycja, anglojęzycznej wymiany dla aplikantów sędziowskich i prokuratorskich. Program Wymiany realizowany jest przez Europejską Sieć Kształcenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).

Finał III Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

   17 listopada 2014 roku odbył się finał III Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w którym udział wzięło sześcioro finalistów wyłonionych w drodze wcześniejszych eliminacji. Finał Konkursu został przeprowadzony w sali rozpraw Sądu Apelacyjnego w Krakowie - udostępnionej na potrzeby Konkursu dzięki uprzejmości władz tego Sądu - i miał formę dwóch symulacji części rozprawy sądowej, podczas której finaliści wygłaszali mowę oskarżycielską lub obrończą albo ogłaszali wyrok i podawali jego najważniejsze powody.

Wielki Finał Konkursu Wiedzy Prawniczej dla Aplikantów THEMIS 2014

W dniach 3-7 listopada 2014 roku w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie odbył się finał dziewiątej edycji międzynarodowego konkursu wiedzy prawniczej dla aplikantów (aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej) THEMIS 2014 organizowany przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN). Krajowa Szkoła była gospodarzem tegorocznej edycji konkursu z uwagi na zwycięstwo polskich aplikantów w zeszłorocznej, 8. edycji konkursu THEMIS, który odbył się w dniach 21-25 października 2013 r. w Bukareszcie.  Konkurs THEMIS ma na celu budowanie wzajemnego zaufania między przyszłymi sędziami i prokuratorami z całej Europy oraz rozwijanie takich umiejętności związanych z przyszłym zawodem uczestników, jak: umiejętności komunikacyjne, prowadzenie dyskusji, logicznego rozumowania i praktycznego wykorzystywania wiedzy prawniczej. Sama inicjatywa organizacji tego konkursu solidaryzuje aplikantów sędziowskich i prokuratorskich z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz mobilizuje do wytężonej i wytrwałej pracy już na etapie pierwszych lat aplikacji.

OCHRONA OFIAR PRZESTĘPSTW

   W dniach 4-5 listopada 2014 roku w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury odbyło się seminarium nt. „Ochrona ofiar przestępstw w świetle przepisów prawa europejskiego i prawa krajowego”, w którym uczestniczyli sędziowie i prokuratorzy z Polski, Słowacji i Czech. Seminarium to zorganizowane zostało w ramach międzynarodowego projektu pt. „Wymiar sprawiedliwości a ochrona ofiar”, którego pomysłodawcą i głównym koordynatorem jest Słowacka Akademia Sądownictwa, a partnerami instytucje kształcące kadry wymiaru sprawiedliwości z Czech, Węgier i Polski.

II edycja wymiany dla sędziów i prokuratorów z UE

   W dniach 20-31.10.2014 r. odbyła się druga edycja dwutygodniowej wymianydla sędziów i prokuratorów z państw członkowskich Unii Europejskiej organizowana w ramach „Programu Wymiany EJTN”. W  wymianie wzięło udział piętnastu uczestników, a mianowicie: czterech prokuratorów z Hiszpanii, czterech sędziów i jeden prokurator z Niemiec, jeden prokurator i jeden sędzia z Rumunii, po jednym prokuratorze z Włoch i Belgii, jeden sędzia z Bułgarii i jeden asystent prokuratora z Francji.

II etap konkursu na aplikację ogólną – 28 października 2014 roku

      28 października 2014 r. w Warszawie rozpoczął się II etap konkursu na aplikację ogólną, do którego przystąpiło 381 absolwentów wyższych studiów prawniczych. O godzinie 10.03 kandydaci rozpoczęli rozwiązywanie trzech kazusów: z prawa publicznego, prywatnego i karnego. Praca pisemna trwała 180 minut. Z każdego kazusu kandydat możne otrzymać od 0 do 25 punktów. Prace są zakodowane, oceny każdej pracy dokonują, niezależnie od siebie, dwaj członkowie Komisji Konkursowej. Ocena końcowa stanowi średnią ocen wystawionych przez obu członków Komisji.

PIERWSZA PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO W KSSIP

    27 października 2014 r. w siedzibie Krajowej Szkoły miało miejsce spotkanie aplikantów IV rocznika aplikacji specjalistycznych z Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzatą Gersdorf oraz byłym Prezesem Trybunału Konstytucyjnego dr. Bohdanem Zdziennickim.

Wizyta w KSSiP delegacji z Uzbekistanu

   20 października 2014 r. w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury odbyło się spotkanie kierownictwa KSSiP z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Uzbekistanu, tj.

WIZYTA SĘDZIÓW Z WĘGIER

W dniu 9 października 2014 roku w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie miało miejsce spotkanie dyrekcji Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z sędziami z Węgier, tj. Prezesem Sądu Okręgowego w Koposvar Evą Hejnal, Prezesem Sądu Okręgowego w Fonyod Arnoldem Bejczi i sędzią tego sądu Gertrud Matusik, a także Prezesem Sądu Okręgowego w Krakowie Barbarą Baran, Wiceprezesami tego Sądu : Katarzyną Wierzbicką i Lilianą Kaltenbek oraz sędzią Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy Katarzyną Milewską.

Eliminacje do III Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

W dniach 19 i 26 września 2014 roku w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie odbyły się eliminacje do III Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów KSSiP. Wzięło w nich udział łącznie 12 aplikantów, tj. 3 aplikantów V rocznika aplikacji ogólnej, 5 aplikantów IV rocznika aplikacji sędziowskiej, 2 aplikantów IV rocznika aplikacji prokuratorskiej i po jednym aplikancie III rocznika aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej.

Strony