Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Wydarzenia

Da mihi factum, dabo tibi ius

   15 maja 2015 r. Zastępca Dyrektora KSSiP ds. Organizacyjnych Agnieszka Welenc uczestniczyła w zorganizowanym przez Prokuraturę Apelacyjną w Krakowie, pod patronatem Prokuratora Generalnego, panelu dyskusyjnym z cyklu „Da mihi factum, dabo tibi ius”. Jego przedmiotem była próba określenia, w jakim zakresie zmieni się praktyka dostępu do materiałów postępowania przygotowawczego oraz jak kształtował się będzie proces informowania mediów o przebiegu i wynikach śledztwa, wskutek funkcjonowania regulacji przewidzianych w ustawie z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1247).

Zajęcia szkoleniowe na terenie Muzeum Państwowego Auschwitz-Birkenau

   W związku z wprowadzoną w 2015 roku zmianą do programu aplikacji ogólnej, aplikanci tej aplikacji w dniu 13 maja 2015 r. uczestniczyli w zajęciach szkoleniowych w zakresie ochrony praw człowieka na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Zajęcia te zostały zorganizowane wspólnie przez Krajową Szkołę i Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Uroczystość inauguracji V rocznika aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej

   W dniu 30 marca 2015 roku w auli Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie odbyła się uroczystość inauguracji V rocznika aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej dla 178 aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Uroczystość zakończenia V rocznika aplikacji ogólnej

   W dniu 16 marca 2015 roku w auli Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie odbyła się uroczystość zakończenia V rocznika aplikacji ogólnej dla 180 aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Spotkanie kierownictwa KSSiP z Prezydium KRP

   18 lutego 2015 roku w Krakowie odbyło się trzecie już spotkanie kierownictwa Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z przedstawicielami Krajowej Rady Prokuratury.

Uroczystość inauguracji VI rocznika aplikacji ogólnej

   26 stycznia 2015 roku w auli Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbyła się uroczystość inauguracji VI rocznika aplikacji ogólnej dla 180 aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

II Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego – KongRes 2015

12 marca 2015 roku w Warszawie odbędzie się, organizowany przez Instytut Allerhanda, II Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego – KongRes 2015. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęła m.in. Krajowa Szkoła Sądownictwa
i Prokuratury.

Aplikacja prokuratorska w KSSiP a praktyka asesorska

        „Aplikacja prokuratorska w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury a praktyka asesorska – ocena przygotowania do zawodu prokuratora” – to temat wspólnej konferencji Prokuratury Generalnej i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, która odbyła się w dniu 24 listopada 2014 roku w siedzibie Prokuratury Generalnej.

Strony