Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Wydarzenia

Narada kierownictwa prokuratury z udziałem Dyrektora Krajowej Szkoły

Dr hab. Małgorzata Manowska uczestniczyła w odbywającej się w dniu 25 kwietnia 2019 r. w Popowie k/Warszawy naradzie Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry i I Zastępcy Prokuratora Generalnego - Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego z udziałem Zastępców Prokuratora Generalnego oraz kierownictwa Prokuratury Krajowej z naczelnikami Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, prokuratorami regionalnymi oraz prokuratorami okręgowymi.

Nominacje prokuratorskie dla absolwentów Krajowej Szkoły

W dniu 25 kwietnia 2019 r. w siedzibie Prokuratury Krajowej odbyła się uroczystość wręczenia nominacji na stanowiska prokuratorskie i asesorskie. Nominacje wręczył Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych Przemysław Funiok. Wśród nominowanych byli również absolwenci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Decyzjami Prokuratora Generalnego z dniem 25 kwietnia 2019 r. na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej powołani zostali:

Prokuratorzy z Czech z wizytą w Krajowej Szkole

W dniu 12 kwietnia  2019 r.  Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury gościła grupę 19 prokuratorów z Czech – członków Unii Prokuratorów Republiki Czeskiej, stowarzyszenia skupiającego 1/3 czeskich prokuratorów. Podczas wizyty Krajową Szkołę  reprezentowali: Zastępca Dyrektora prokurator Ryszard Tłuczkiewicz, a także prokurator Anna Filipek – Woźniak i asystent sędziego Ewa Dzioba.

Studenci z Olsztyna z wizytą w Krajowej Szkole

W dniu 12 kwietnia  2019 r. w Krajowej Szkole gościła grupa studentów z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.  Podczas wizyty Krajową Szkołę  reprezentowali prokurator dr Piotr Kosmaty i prokurator Mateusz Martyniuk. Studentom przedstawiono zasady organizacji i funkcjonowania Krajowej Szkoły,  a w szczególności dotyczące naboru na aplikacje: sędziowską i prokuratorską oraz modelu kształcenia przyszłych sędziów i prokuratorów. Gościom zaprezentowano również bazę dydaktyczną Szkoły, a także Dom Aplikanta.

 

Biuro Dyrektora

Nowy numer Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – zapraszamy do lektury

Z przyjemnością informujemy, że na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,  w zakładce Działalność wydawnicza, jest już dostępny najnowszy numer Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w wersji elektronicznej (link).

IX Ogólnopolski Konkurs Oratorski pod patronatem honorowym Dyrektora Krajowej Szkoły

28 marca 2019 r. w Lublinie odbył się IX Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Oratorski zorganizowany przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Koło Naukowe Studentów Retoryki Stosowanej. Wydarzenie to, wzorem lat ubiegłych patronatem honorowym objęła Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska. W konkursie uczestniczyło 23 studentów m.in.

Studenci Stowarzyszenia ELSA z Lipska z wizytą w Krajowej Szkole

W dniu 22 marca 2019 r. w ramach wizyty studyjnej organizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury gościła studentów z Lipska. Podczas wizyty Krajową Szkołę  reprezentowały sędzia Agnieszka Mazur, prokurator Anna Filipek-Woźniak oraz asystent sędziego Ewa Dzioba. Studentom  przedstawiono zasady organizacji i funkcjonowania Krajowej Szkoły, w szczególności dotyczące naboru na aplikacje: sędziowską i prokuratorską oraz modelu kształcenia aplikantów.

Studenci z Opola w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

W dniu 14 marca 2019 r. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury gościła grupę studentów prawa z Uniwersytetu Opolskiego. Na spotkaniu Krajową Szkołę reprezentowali prokurator dr Piotr Kosmaty oraz asystent sędziego Ewa Dzioba. Gościom przedstawiono zasady organizacji i funkcjonowania Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w szczególności dotyczące naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską oraz modelu kształcenia aplikantów.

IX Prawnicze Targi Praktyk i Pracy z udziałem Krajowej Szkoły

W dniu 12 marca 2019 r. w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie odbyły  się już po raz dziewiąty Prawnicze Targi Praktyk i Pracy zorganizowane m.in. przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Samorząd Studentów WPiA UW. Wzorem lat ubiegłych uczestniczyła w nich Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. Jak co roku nasz punkt informacyjny cieszył się dużym zainteresowaniem studentów i absolwentów wydziałów prawa.

Studenci z Rzeszowa w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

W dniu 11 marca 2019 r. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury gościła grupę studentów Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Rzeszów. Krajową Szkołę reprezentowali prokurator dr Piotr Kosmaty oraz asystent sędziego Ewa Dzioba. W spotkaniu uczestniczył Janusz Tomczak - aplikant VIII rocznika aplikacji sędziowskiej, który odpowiadał na pytania studentów zainteresowanych aplikacjami prowadzonymi w Krajowej Szkole.

Strony