Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Wydarzenia

Nominacje prokuratorskie dla absolwentów Krajowej Szkoły

W dniu 14 stycznia 2020 r. w siedzibie Prokuratury Krajowej odbyła się uroczystość wręczenia nominacji na stanowiska prokuratorskie i asesorskie. Nominacje wręczył Zastępca Prokuratora Generalnego Marek Pasionek. Wśród nominowanych byli również absolwenci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Decyzjami Prokuratora Generalnego z dniem 14 stycznia 2020 r. na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej powołani zostali:

Wizyta przedstawicieli Krajowej Szkoły na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

W dniu 14 stycznia 2020 r. na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie przedstawiciele Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury sędzia dr Paweł Zdanikowski oraz prokurator dr Piotr Kosmaty spotkali się ze studentami Wydziału Prawa i Administracji UMCS. W trakcie wydarzenia zorganizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Profesji Prawniczych przybliżono studentom zasady naboru na aplikacje sędziowską i prokuratorską oraz przebieg szkolenia wstępnego przyszłych sędziów i prokuratorów.

Ochrona praw człowieka poprzez edukację sądową - międzynarodowa konferencja

W dniach 9 i 10 grudnia 2019r.  w Kijowie, w siedzibie Sądu Najwyższego odbyła się międzynarodowa  konferencja  ”Ochrona praw człowieka poprzez edukację sądową: najlepsze praktyki i poprawa standardów” (High level regional international conference „Protection of human rights through judicial education: best practices and improvement of standards”), zorganizowana przez Ukraińską Szkołę Sędziów we współpracy z Sądem Najwyższym Ukrainy oraz Radą Europy.

Uroczystość zakończenia aplikacji prokuratorskiej VII rocznika

- Służba prokuratorska, którą rozpoczniecie w najbliższym czasie jest niezwykle trudna i odpowiedzialna, ale jestem przekonana, że w jej pełnieniu pomoże Wam wiedza
i umiejętności praktyczne, które zdobyliście przez ostatnie lata w Krajowej Szkole. Życzę Wam sukcesów i satysfakcji z pełnionej służby - powiedziała Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska otwierając w dniu 12 grudnia 2019 r. w siedzibie  KSSiP w Krakowie uroczystość zakończenia aplikacji prokuratorskiej przez aplikantów VII rocznika.

Uroczystość zakończenia aplikacji sędziowskiej VII rocznika

W dniu 11 grudnia 2019 roku w Krakowie w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odbyła się uroczystość zakończenia VII rocznika aplikacji sędziowskiej, którą ukończyło 87 aplikantów.

Wizyta sędziów z Holandii w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

W dniu 5 grudnia 2019 r. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury gościła dwóch sędziów holenderskich, Jana Egberta Biesma  - sędziego Sądu I Instancji Północnych Niderlandów  oraz Silvię Brigitte - sędzię Sądu Apelacyjnego w Arnhem – Leuuwarden. Gościom przedstawiono zasady organizacji i funkcjonowania Krajowej Szkoły, w tym dotyczące szkolenia wstępnego oraz kształcenia ustawicznego sędziów i prokuratorów. Ponadto w trakcie prezentacji bazy dydaktycznej Krajowej Szkoły przybliżono metody i formy kształcenia aplikantów.

II etap konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską

Dnia 3 grudnia 2019 r. w Krakowskim Centrum EXPO odbył się drugi etap konkursu na aplikacje sędziowską i aplikację prokuratorską. Konkurs przeprowadziła powołana przez Ministra Sprawiedliwości komisja konkursowa.

Do II etapu konkursu przystąpiło 385 kandydatów, a tegoroczny limit miejsc wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwości wynosi łącznie na obu aplikacjach 180 miejsc.

Licealiści z wizytą w Krajowej Szkole

W dniu 29 listopada 2019 r. w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury gościła kilkudziesięcioosobowa grupa uczniów z klasy o profilu prawniczym z Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli. Gościom przedstawiono zasady organizacji i funkcjonowania Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w tym dotyczące szkolenia wstępnego oraz kształcenia ustawicznego sędziów i prokuratorów. Ponadto zaprezentowano bazę dydaktyczną, metody i formy kształcenia aplikantów oraz działalność wydawniczą Szkoły.

Wizyta przedstawicieli Krajowej Szkoły na Uniwersytecie Gdańskim

W dniu 26 listopada 2019 r. Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury sędzia Adam Sęk gościł na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W trakcie wizyty Krajową Szkołę reprezentował również prokurator Mateusz Martyniuk.

AIAKOS 2019 – aplikanci z 11 krajów Europy z wizytą w Krajowej Szkole

W dniach 18-22 listopada 2019 r. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury gościła w Krakowie aplikantów sędziowskich i prokuratorskich z 9 krajów Unii Europejskiej, a także, po raz pierwszy aplikantów z Albanii i Serbii w ramach programu wymiany AIAKOS 2019, realizowanego przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) i Krajową Szkołę. W tegorocznej jesiennej edycji uczestniczyło 42 aplikantów z zagranicy oraz 5 aplikantów z Krajowej Szkoły.

Strony